Huidige generatie jongeren heeft minder seks

Elke vrouw kan zelf meten hoe zeer ze vatbaar is voor een orgasme
Minder seks voor betere relatie?
control your life

Image by gunsmithcat.deviantart.com

Jongeren van Generatie Y, geboren tussen 1981 en 2000, ook gekend als ‘millennials’ hebben blijkbaar minder seks dan voorgaande generaties. Dat blijkt uit twee Amerikaanse wetenschappelijke studies. De verklaringen daarvoor lopen uiteen.

Uit een studie die Dr. Jean Twenge, een professor en onderzoeker aan San Diego State University, vorig jaar uitvoerde, blijkt dat millennials gemiddeld minder bedpartners hebben dan mensen van Generatie X (geboren tussen 1961 en 1980) en de babyboomgeneratie (geboren tussen 1945 en 1960) hadden op dezelfde leeftijd. Het Amerikaanse Center for Disease Control concludeerde  ook dat 15- tot 19-jarigen gemiddeld minder seks hebben dan voorgaande generaties. Dat gold zowel voor mannen als voor vrouwen, maar bij mannen is de daling meer opvallend.

Uit dezelfde studie blijkt ook dat de neerwaartse trend zich verder zet onder de jongere helft van Generatie Y. Jongere millennials hebben bijgevolg gemiddeld nog minder seks dan oudere millennials.

Kinderen geboren tussen 1982 en 1999 blijken gemiddeld 8 bedpartners te hebben. Lijkt een pak, maar is niets vergeleken met het cijfer dat hun ouders, geboren tussen 1945 en 1964, haalden. Die zouden namelijk gemiddeld 11 liefjes gehad hebben.

Hoogleraar psychologie Jean Twenge van de San Diego State University onderzocht meer dan 33.000 volwassen Amerikanen. Twenge vergeleek het gemiddelde aantal sekspartners van 25-jarigen onder de verschillende generaties.


De generatie die tussen 1901 en 1924 werd geboren had gemiddeld drie sekspartners in hun volwassen leven. Babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) lustten er wel pap van met gemiddeld elf partners. Generatie X (geboren tussen begin jaren zestig en begin jaren tachtig) had gemiddeld tien partners. Millennials, ook wel Generatie Y genoemd (geboren tussen 1982 en 1999), doken met gemiddeld acht mensen de koffer in.

Friends with benefits
Terwijl millennials het idee van ‘friends with benefits’ zou hebben uitgevonden (vrienden met wie je seks kunt hebben zonder relatie), hebben ze volgens Twenge ‘seks binnen een kleinere kring van mensen’.

Ook worden millennials later seksueel actief dan Generatie X. Tussen 2006 en 2008 had elf procent van de tienermeisjes en veertien procent van de tienerjongens seks voor hun vijftiende. In 1995 was dat percentage nog respectievelijk negentien en 21 procent, volgens cijfers van het Guttmacher Institute. Twenge vermoed dat millennials beter op de hoogte zijn van geslachtsziekten en ongewenste zwangerschappen dan de generaties voor hen.

Ook trouwen millennials later en hebben ze minder problemen met seks voor het huwelijk of relaties met personen van hetzelfde geslacht.

De oorzaken die voor de opmerkelijke ‘trend’ werden gevonden, zijn uiteenlopend. De dalende sekscijfers kunnen er op wijzen dat de huidige generatie voorzichtiger is geworden. Het aantal tienerzwangerschappen is sterk gedaald, Millennials gebruiken vaker condooms en hebben gemiddeld minder bedpartners dan voorgaande generaties. Dat wijst er volgens sommige experts op dat millennials meer bezorgd zijn om hun seksuele gezondheid.

Volgens de onderzoekers is die daling dus vooral te wijten aan het hogere bewustzijn rondom de gevaren van onveilige seks. Al zijn ze op andere vlakken dan weer losser. Zo gelooft de meerderheid niet meer in wachten met seks tot na het huwelijk, terwijl 71% van de ouders die mening nog wel waren toegedaan. Ook wat betreft homoseksualiteit is de huidige generatie een pak toleranter geworden.

Uit een eerder onderzoek van Twenge in 2009 blijkt dat jongeren steeds vaker antidepressiva en stimulerende geneesmiddelen gebruiken, en dat gaat ten koste van de libido. “Bovendien is er ook het logisch gegeven dat jongeren vaker bij hun ouders blijven wonen,” aldus Twenge. “Je kan geen hele rits partners meebrengen naar het huis van je moeder.”
Ook porno zou een oorzaak kunnen zijn.  ‘We zien al vrij jong, zelfs op de middelbare school, dat ze voor porno kiezen en zo onmiddellijk bevrediging krijgen. Ze hoeven niemand lastig te vallen en kunnen niet afgewezen worden’

Jongeren worden ook steeds meer overweldigd door werk en studies en hebben daardoor minder tijd om te fuiven en om seks te hebben. Jongere Millennials kiezen daarom vaker voor porno, die voor hen makkelijker toegankelijk is dan ooit.

 

Kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers WPF deed in 2011 het onderzoek Seks onder je 25e onder 12- tot 25-jarigen. Daar vallen ook millennials onder. ,,Van de 21- tot 25-jarigen gaf veertig procent aan vier of meer sekspartners te hebben gehad”, zegt Ineke van der Vlugt. ,,25 Procent had twee tot drie partners, zo’n 23 procent had één partner en de rest geen.

,,Er zijn ook verschillen tussen lager- en hogeropgeleiden: lageropgeleiden hadden vaker vier of meer partners,” aldus Van der Vlugt. ,,Onder de 18- tot 20-jarigen in 2011 gaf 25 procent aan vier of meer partners gehad te hebben, en dezelfde percentages voor één, twee, drie of geen partner(s). Wij hebben ze echter niet gevraagd naar hoeveel partners zij precies hebben gehad.”

Bronnen

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/2689941/2016/04/29/Waarom-heeft-de-huidige-generatie-jongeren-minder-seks.dhtml

http://www.gva.be/cnt/dmf20150508_01670382/jongeren-hebben-minder-bedpartners-dan-hun-ouders

http://www.ad.nl/ad/nl/1003/You/article/detail/4006432/2015/05/07/Millennials-hebben-minder-sekspartners.dhtml

https://www.demorgen.be/wetenschap/heeft-de-huidige-generatie-jongeren-steeds-minder-seks-b5be52d9/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge