Lesbiennes hebben minder seks maar als ze het doen is het des te heviger

Nachtelijke orgasmes bij vrouwen
Broers en zussen van homo's krijgen meer kinderen.

In de afgelopen 30 jaar is er veel gezegd en geschreven over ‘de bedseksdood van

Bron wikimedia commons

lesbiennes’, of het idee dat langdurige romantische relaties tussen vrouwen de neiging hebben om gekenmerkt te worden door tamelijk inactief seksleven. Dit kwam oorspronkelijk van een observatie in nationale onderzoeksgegevens dat vrouwelijke paren van gelijk geslacht een lagere seksuele frequentie hebben dan zowel paren van gemengde sekse (mannelijk-vrouwelijke) als mannelijke paren van gelijk geslacht [1], een bevinding die vele malen gerepliceerd sindsdien.

Sommige wetenschappers waren echter kritisch over het gebruik van deze resultaten om het bestaan ​​van ‘lesbische bedsterfte’ te ondersteunen, omdat ze er niet in slagen rekening te houden met de tijd die vrouwen in relaties met hetzelfde geslacht besteden aan elke seksuele gebeurtenis. Is het mogelijk dat een lagere seksuele frequentie in relaties tussen vrouwen en vrouwen kan worden gecompenseerd door een langere duur van seksuele activiteit? Een nieuwe studie gepubliceerd in The Canadian Journal of Human Sexuality suggereert dat dit misschien wel het geval zou zijn [2].

In deze studie voltooiden 822 personen tussen 18-79 jaar een enquête over hun seksleven. Alle deelnemers waren momenteel betrokken in een romantische relatie, en iets meer dan de helft van die relaties (51,8%) betrof een partner van hetzelfde geslacht. Deelnemers kregen vragen over hoe vaak ze seks hebben, hoe lang ze doorgaans seks hebben en hoe seksueel tevreden ze waren.

In overeenstemming met eerder onderzoek melden vrouwen in relaties met hetzelfde geslacht dat ze aanzienlijk minder vaak seks hebben dan personen in zowel gemengde als mannelijke relaties van hetzelfde geslacht. Vrouwen in relaties van hetzelfde geslacht rapporteerden wel significant langere duur van seksuele activiteit dan alle andere groepen.

Te overwegen: voor vrouwen in relaties van hetzelfde geslacht was de mediaan (50e percentiel) van tijd besteed aan seks 30-45 minuten; in vergelijking was de mediaan voor iedereen 15-30 minuten. Het is ook vermeldenswaard dat ongeveer 20% van de vrouwen in relaties van hetzelfde geslacht een uur of langer aan seks besteedden, terwijl de duur van deze lengte veel minder vaak voorkwam bij de andere soorten paren die werden onderzocht.

Het is ook vermeldenswaard dat er geen verschillen waren in seksuele tevredenheid tussen koppels. Dit suggereert dat de groepsverschillen in seksuele frequentie werden gecompenseerd door de groepsverschillen in seksuele duur.

Hoewel vrouwen in homoseksuele relaties dus mogelijk minder vaak seks hebben dan andere soorten paren, lijken ze hun tijd te nemen en lijken ze net zo seksueel tevreden als iedereen.

[1] Blumstein, P., & Schwartz, P. (1983). American couples: Money, work, sex. New York: Morrow.

[2] Blair, K. L., & Pukall, C. F. (2014). Can less be more? Comparing duration vs. frequency of sexual encounters in same-sex and mixed-sex relationships. The Canadian Journal of Human Sexuality, 23(2), 123-136.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2014/9/12/lesbians-may-have-sex-less-often-but-when-they-do-it-they-make-it-count

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge