Meer en meer Amerikanen hebben geen of weinig seks

Te vroeg geboren kinderen blijken later meer pech te hebben in de liefde, aldus de wetenschap
Jongeren zoeken minder een date via dating-apps

AlexSky (CC0), Pixabay

Het aandeel Amerikaanse volwassenen dat de afgelopen jaren melding maakten dat ze geen seks meer hebben, bereikte een recordhoogte in 2018, wat een trendlijn van drie decennia onderstreept die wordt gekenmerkt door een vergrijzende bevolking en een hoger aantal alleestaanden. Resultaten werden bekend gemaakt via een General Social Survey.

Van de 23 procent van de volwassenen – of bijna 1 op de 4 – die het jaar celibatair doorbrachten, was een veel groter dan verwacht aantal van hen 20-plussers.

Experts die de seksgewoonten van Amerikanen bestudeerden, zeggen dat er een aantal factoren zijn die deze daling in het hebben van seks veroorzaken. Leeftijd is er een van: de 60-jarige demografie klom van 18 procent van de bevolking in 1996 tot 26 procent in 2018, volgens de enquête.  Hoe ouder men wordt, hoe meer kans er is dat men door overlijden van de partner alleenstaand wordt. Het aandeel dat geen seks meldt, schommelde consequent rond de 50 procent, en omdat die leeftijdsgroep toeneemt ten opzichte van alle anderen, heeft dit als netto effect dat de kans op seks in het algemeen wordt verkleind.

Maar veranderingen aan de andere kant van het leeftijdsspectrum spelen mogelijk een nog grotere rol. Het aandeel Amerikanen van 18 tot 29 jaar dat in het afgelopen jaar geen seks meldde, was tussen 2008 en 2018 meer dan verdubbeld tot 23 procent.

Jean Twenge, hoogleraar psychologie aan de San Diego State University en auteur van iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Compleet Unparpared for Adulthood, zei in een interview dat toenemende seksloosheid onder Amerika’s 20 vooral toe te schrijven is aan het feit dat jongeren daten, relaties en daarbijhorende seks uitstellen.  Het aantal alleenstaanden zonder relaties stijgt schrikwekkend hoog in de VS. Er zijn alsmaar meer twintigers die geen inwonende partner hebben en daardoor is er in het algemeen ook minder seks.

Bron https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/29/share-americans-not-having-sex-has-reached-record-high/

Amerikanen van in de dertig, veertig en daarna zijn veel vaker getrouwd dan twintigers. Deze leeftijdsgroepen hebben nu vaker seks in een bepaald jaar dan hun jongere leeftijdsgenoten.

De gegevens laten ook een aanzienlijke genderverdeling zien tussen 20-plussers.

Bron https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/29/share-americans-not-having-sex-has-reached-record-high/

In de afgelopen drie decennia rapporteerden mannen en vrouwen van in de twintig ongeveer dezelfde mate van seksloosheid. Maar dat is de afgelopen jaren veranderd. Sinds 2008 is het aandeel mannen jonger dan 30 jaar dat geen seks meldt bijna verdrievoudigd, tot 28 procent. Dat is een veel sterkere stijging dan de stijging van 8 procentpunt onder hun vrouwelijke leeftijdsgenoten.

Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklaringen. De arbeidsparticipatie van jonge mannen is gedaald, vooral in de nasleep van de laatste recessie. Onderzoekers zien ook een ‘verband tussen arbeidsparticipatie en stabiele relaties’, zei ze.

Uit de enquête bleek bijvoorbeeld dat 54 procent van de werkloze Amerikanen geen vaste romantische partner had, vergeleken met 32 ​​procent van de werkenden.
Jonge mannen wonen ook vaker bij hun ouders dan jonge vrouwen: in 2014 woonde bijvoorbeeld 35 procent van de mannen van 18 tot 34 jaar in het huis van hun ouders, vergeleken met 29 procent van de vrouwen in die leeftijdsgroep. Met het risico het voor de hand liggende te zeggen: ‘Als je thuis woont, is het waarschijnlijk moeilijker om seksuele partners naar je slaapkamer te brengen’, zei Twenge.

Bron https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/29/share-americans-not-having-sex-has-reached-record-high/

Een laatste factor die de seksuele gewoonten van Amerikanen op alle leeftijden kan beïnvloeden, is technologie. “Er zijn nu veel meer dingen om tien uur ‘s avonds te doen dan twintig jaar geleden,” zei Twenge. “Streaming video, sociale media, consolegames, al het andere.”

Dat kan te maken hebben met de afname onder seksueel actieve mensen: het aandeel mensen dat eenmaal per week of vaker relaties heeft, bedraagt ​​nu 39 procent, vergeleken met 51 procent in 1996.

Bronnen

https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/29/share-americans-not-having-sex-has-reached-record-high/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge