Met regelmatige seks stel je menopauze uit.

Leven zonder reukzin kan je seksleven verpesten
Zijn er gezondheidsrisico's aan geen seks hebben?

Photo by Silviarita (CC0), Pixabay

Vrouwen die minstens één keer per maand seks hebben, hebben minder kans op een vroege menopauze in vergelijking met vrouwen die minder vaak seks hebben, volgens een nieuwe studie, die bijna 3.000 Amerikaanse vrouwen gedurende tien jaar volgde.

De resultaten, die werden gepubliceerd in Royal Society Open Science, ontkrachten ook eerdere bevindingen dat getrouwd zijn of blootgesteld zijn aan mannelijke feromonen, de timing van de menopauze beïnvloedde, waarvan de auteurs zeggen dat deze grotendeels verband houdt met genetica.

De onderzoekers vonden niet de bevindingen uit eerder onderzoek waaruit bleek dat eenvoudig trouwen geassocieerd is met een latere ANM (leeftijd van natuurlijke menopauze), waarschijnlijk vanwege de variabele culturele en temporele instellingen van eerdere studies. Ze toonden wel aan dat een verhoogde seksuele frequentie tijdens de pre- en peri-menopauze het risico op een menopauze verminderde.

De auteurs vermoedden dat de relatie waarschijnlijk het gevolg is van een “adaptieve afweging ten opzichte van de waarschijnlijkheid van zwangerschap bij het naderen van de menopauze”, maar merkten op dat er geen gedragsinterventie is die een vrouw verhindert onvermijdelijk de overgang in te gaan.

De hoofdauteur, Megan Arnot, Ph.D., beweert  dat als een vrouw geen seks heeft, er geen kans is op zwangerschap, wat betekent dat het lichaam zijn energie elders gaat willen gebruiken.

Het lijkt er een onbewuste afweging is tussen voortdurende ovulatie en stoppen, aldus Arnot. Dus er kan een moment in het leven zijn waar het beter is om te stoppen met ovuleren en je energie elders te investeren als je geen baby gaat krijgen (omdat je geen seks hebt).

De vrouwen die bij het onderzoek betrokken waren, waren in het begin gemiddeld 45 jaar oud en hadden frequentie en aard van de seks aan onderzoekers gemeld. Tijdens de 10-jarige studieperiode had 45 procent van de vrouwen een natuurlijke menopauze op een gemiddelde leeftijd van 52 jaar.

Degenen die aangaven wekelijks seks te hebben, bleken 28 procent minder kans op vroegtijdige menopauze te hebben dan vrouwen die minder dan maandelijks seks hadden.

Als je deze resultaten interpreteert vanuit een fitness-maximaliserend raamwerk, kunnen het de fysieke signalen van seks zijn voor het lichaam dat er een mogelijkheid is om zwanger te worden, en daarom kan een adaptieve afweging optreden tussen voortdurende energetische investeringen en reproductieve stopzetting , volgens de auteurs.

Bronnen

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.191020

https://www.health.com/condition/menopause/having-more-sex-delays-menopause

https://nypost.com/2020/01/17/having-less-sex-could-trigger-early-menopause-study-finds/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge