Neuromodulatie om vroegtijdige ejaculatie tegen te gaan?

Voordelen van KEGEL oefeningen
Kunnen vrienden helpen bij relatieproblemen : relationele eerstehulpverleners of vertrouwenspersoon.

Photo by Warren Wong

Vele mannen kampen met het probleem dat ze vroegtijdig klaarkomen. Premature ejaculatie, soms reeds na 2 of 3 minuten is een veel voorkomende klacht waarvoor mannen zich schamen.

De ontwikkeling van het eerste draagbare prototype door Morari Medical kan mannen mogelijk helpen het probleem van voortijdige ejaculatie (PE) aan te pakken. Voorlopig gaat het nog om ontwikkelen van prototypes maar volgens het bedrijf komt een adequate oplossing er spoedig aan.

Morari Medical is een opkomend bedrijf dat bekend staat om zijn werk op het gebied van welzijn en seksuele gezondheid van individuen.

Onder volwassen mannen heeft bijna dertig procent te maken met het probleem van voortijdige ejaculatie. Dat is een van de meest voorkomende seksuele disfuncties bij mannen. San Diego Sexual Medicine en Morari Medical hebben de handen ineen geslagen om onderzoek te doen naar een draagbare prototype.

Hoewel voortijdige ejaculatie de belangrijkste seksuele disfunctie is bij mannen, vermijden velen van hen erover te praten. Jeff Bennett is een expert in de industrie van medische apparatuur en het brein achter het bedrijf Morari Medical.

Hij merkte op dat het gebruik van neuromodulatie voor de ontwikkeling van een draagbaar prototype een realistische benadering is om de zenuwoverdracht tussen ejaculatiezenuwen en de hersenen te beïnvloeden en het probleem van PE aan te pakken.

Naast zijn rol bij voortijdige ejaculatie, staat neuromodulatie ook bekend als een effectieve manier voor de behandeling van vele andere medische problemen.

Het discrete en gemakkelijk te gebruiken draagbare prototype ontwikkeld door Morari Medical maakt gebruik van neuromodulatie en werkt zonder het plezier van de partner te beïnvloeden. Het team van Bennett bestaat uit experts op het gebied van seksuele gezondheid en urologie met een collectieve ervaring van meer dan vijfenzeventig jaar.

Dr. Dicken S. C. Ko, ook onderdeel van Bennett’s team, is CMO en hoogleraar urologie aan het St. Elizabeth Medical Center. Hij is een voormalig regionaal urologie-directeur aan de Harvard Medical School en heeft daar bijna 22 jaar gewerkt.

Volgens Dr. Ko is PE een ernstig probleem dat de kwaliteit van leven beïnvloedt, maar de meeste mannen die deze aandoening ervaren, vermijden het om een ​​medische professional te bezoeken en erover te praten. Afgezien hiervan ontbreken artsen ook bij het bieden van een goede optie voor de behandeling van voortijdige ejaculatie.

Gedurende meer dan twintig jaar werd geen vooruitgang waargenomen bij de behandeling van PE.

Volgens Dr. Goldstein is voortijdige of vroege ejaculatie een van de meest voorkomende redenen waarom paren sekstherapie zoeken. En ongeveer zestig procent van de mannen die dit probleem ervaren, willen op een bepaald moment in hun leven een snelle ejaculatie vermijden.

Maar de huidige beschikbare behandelingen voor PE zijn teleurstellend omdat ze rommelig en onhandig zijn en omdat ze de ervaring van de partner verstoren. Het doel van Morari is om een ​​einde te maken aan frustratie en leed van voortijdige ejaculatie, en zo het vertrouwen van mannen weer op te bouwen en de seksuele ervaring te verbeteren.

In het eerste kwartaal van dit jaar zal het door Jeff Bennett opgerichte Morari Medical-bedrijf samenwerken met San Diego Sexual Medicine om een ​​onderzoek uit te voeren voor het testen van dit eerste draagbare prototype. De bevindingen van het onderzoek zullen het bedrijf helpen bij het uitbrengen van dit product om PE te behandelen.

Het product zal naar verwachting commercieel worden uitgebracht in het jaar 2021.

Neuromodulatie is het beïnvloeden van de werking van de zenuwbanen. In het UZA wordt de techniek reeds voor diverse aandoeningen ingezet, van rugpijn en oorsuizen tot depressie en incontinentie.

Bij neuromodulatie wordt de activiteit van bepaalde zenuwbanen gestimuleerd of net onderdrukt. Dat gebeurt inwendig (invasieve neuromodulatie) na een ingreep of van buitenuit (niet-invasieve neuromodulatie).

Invasieve neuromodulatie

Bij invasieve neuromodulatie krijgt de patiënt een elektrode ingeplant die aan specifieke zenuwen een elektrische stroom toedient. De elektrode is verbonden met een inwendige pacemaker. Voorbeelden zijn rugpijn, blaas- en stoelgangproblemen, doorbloedingsproblemen in de benen en de ziekte van Parkinson.

Niet-invasieve neuromodulatie

Bij niet-invasieve neuromodulatie worden de zenuwbanen van buitenaf beïnvloed met behulp van elektrodes of via magnetische impulsen. In het UZA gebeurt niet-invasieve neuromodulatie in het Universitair Centrum voor Neuromodulatie. Voorbeelden zijn oorsuizen (tinnitus) en depressie.

Bedoeling van het hoger genoemde bedrijf is om een apparaatje uit te brengen dat via niet-invasieve weg premature ejaculatie beïnvloedt. Hoewel uitwendig zou het apparaatje toch niet echt zichtbaar zijn en niet storen tijdens het seksuele spel.

Bronnen

https://sparkhealthmd.com/morari-medical-develops-first-wearable-prototype-to-deal-with-premature-ejaculation/454/

https://www.uza.be/over-neuromodulatie

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge