Niet alle programma’s voor seksuele geweldpreventie werken

Genitale opwinding en seksueel opgewonden zijn
Seksueel grensoverschrijdend gedrag op festivals

Photo by Johnny Lai

Programma’s voor seksuele geweldpreventie die zijn geïmplementeerd op campussen van Amerikaanse universiteiten kunnen het probleem zelfs verergeren, blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Aggression and Violent Behavior.

De programma’s, gericht op jonge mannen die een hoog risico lopen om daden van seksueel geweld te plegen, kunnen “vijandige reacties” veroorzaken die leiden tot meer agressie tegen vrouwen, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Californië, Los Angeles.

De “Violence Against Women Act”, opnieuw goedgekeurd in 2013, verplicht federaal gefinancierde universiteiten om programma’s voor preventie en bewustwording van verkrachtingen op de campus aan te bieden. Maar er zijn op dit moment geen wettelijke vereisten om de effectiviteit van deze programma’s te evalueren, en tot op heden zijn er maar weinig evaluaties uitgevoerd.

Neil Malamuth, professor aan de UCLA, en zijn team hebben de enkele bestaande onderzoeken die naar dit probleem hebben gekeken herzien om hun effectiviteit te proberen te begrijpen.

Het team ontdekte dat op zijn best slechts een klein aantal interventies effectief was. Nog verontrustender is dat de studies ook aangaven dat de preventieprogramma’s meer kwaad dan goed kunnen doen.

“Bij het onderzoeken van de literatuur over wat al is gedaan, raakten we ontsteld dat de beperkte beschikbare gegevens erop wijzen dat met seksueel geweldplegende mannen de veel gebruikte interventies het tegenovergestelde effect lijken te realiseren van de beoogde effecten en dat er geen aandacht wordt besteed aan dit ernstige probleem, ” vertelde Malamuth aan PsyPost.

Een onderzoek uit 2015 dat door de auteurs werd beoordeeld, vond bijvoorbeeld dat mannen die hoog scoorden in vijandige seksistische attitudes agressiever werden tegenover vrouwen na het lezen van berichten die gendergelijkheid bevorderen.

De auteurs van deze studie verklaarden dergelijke reacties aan de hand van het psychologisch fenomeen dat bekend staat als het ‘boemerang-effect’.

“Volgens de reactantietheorie houdt dit in dat,  wanneer mensen ervaren dat hun vrijheden worden bedreigd, ze zich juist tegen dergelijke invloeden gaan verzetten en autonomie opeisen door zich in de tegenovergestelde richting van de waargenomen invloed te bewegen”, schreven ze in de krant.

In dit geval kunnen seksueel agressieve mannen slecht reageren op berichten die gendergelijkheid of anti-geweld bevorderen, omdat ze vinden dat ze het recht hebben om seks te hebben met elke vrouw die ze willen.

Het boemerangeffect is ook te zien in andere situaties: grafische afbeeldingen op sigarettenverpakkingen kunnen rokers er bijvoorbeeld niet van weerhouden om sigaretten te kopen omdat ze vinden dat hun persoonlijke keuze wordt bedreigd, zoals een studie uit 2015 suggereert.

Malamuth zegt dat de nieuwe bevindingen kunnen worden gebruikt om in de toekomst effectievere programma’s voor verkrachtingspreventie te ontwikkelen.

“We moeten overwegen om betere interventies te gebruiken ruim voor de universiteitsleeftijd, want op deze leeftijd is de kans op mentaliteitsverandering aanzienlijk kleiner  dan in eerdere levensfasen,” zei hij.

Bronnen

http://www.newsweek.com/college-rape-prevention-programs-are-making-problem-worse-study-finds-969948

https://www.psypost.org/2018/06/campus-rape-interventions-may-opposite-intended-effect-51443

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178917303646

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge