Pesticiden verstoren seksuele ontwikkeling jongeren

Tamponspel moet menstruatie bespreekbaar maken
One night stand kan tot vaste relatie leiden

Blootstelling aan relatief lage pesticideconcentraties kan een significante invloed hebben op de hormoonniveaus en de mate van seksuele ontwikkeling bij 14- tot 15-jarige adolescenten, zo blijkt uit een studie van de VUB.

sasint / Pixabay

Het team van dokter Kim Croes kreeg via de medische onderzoeken van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) toegang tot gegevens over de hormonale ontwikkeling van 14- tot 15-jarige Vlaamse jongeren. Het gaat om de ontwikkeling van geslachtshormonen als testosteron of oestradiol, maar ook van borsten, schaamhaar en genitaliën.

Het team legde gegevens van 600 jongeren naast metingen van de concentraties van bepaalde pesticiden in hun lichaam.

Een eerste opmerkelijke vaststelling is dat pesticiden als DDE of HCB, die al sinds 1974 verboden zijn, nog steeds aanwezig zijn in Vlaamse jongeren. ‘Dat komt omdat deze stoffen nog vrijkomen in bodems en rivieren’, zegt Kim Croes, die de mensen afraadt zelf gevangen riviervis of eieren van eigen kippen op potentieel vervuilde bodems te eten.


Stoffen vermijden

Uit de studie blijkt dat zowel de verboden stoffen als enkele pesticiden die vandaag nog gebruikt worden, de hormonale werking bij de jongeren verstoren. HCB en DDE versnellen de seksuele ontwikkeling bij jongens, terwijl deze bij meisjes vertraagd wordt. Organofosfaat heeft bij beide geslachten een vertragende werking. Deze groep pesticiden wordt vandaag nog in de professionele groenten- en fruitteelt gebruikt, maar zit ook in bepaalde insecticiden die verkocht worden aan particulieren.

Het afbraakproduct para-dichlorofenol, aanwezig in mottenballen, toiletblokjes en luchtverfrissers, beïnvloedt dan weer de schildklierhormonen. “Gelukkig wordt het gebruik van dit product in nieuwe EU-wetgeving vanaf juni 2015 beperkt tot 1 procent, maar het lijkt ons veiliger deze stof volledig te vermijden”, aldus dr. Kroes.

Ook de pesticiden die nog steeds gebruikt worden, verstoren de hormonale werking bij jongeren. De organofosfaat pesticides hebben een effect op de seksuele ontwikkeling bij adolescenten, waarbij ze zowel voor jongens als meisjes voor een vertraging zorgden. Para-dichlorofenol beïnvloedde vooral de schildklierhormonen fT4 en TSH (Thyroïde Stimulerend Hormoon).

Deze studie maakt duidelijk dat er verder onderzoek nodig is naar de invloed van pesticides op de vruchtbaarheid en op de ontwikkeling van kankers in relatie met de hoeveelheid vervuiling in iemands lichaam.
Het artikel is online beschikbaar op
Meer info
Dr. Kim Croes
Karen Goeyens

Bronnen

http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/pestici

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140910_01260955

https://www.mmv.nl/nieuws/seksuele-ontwikkeling-verstoord-door-pesticiden

http://www.vub.ac.be/pers/persberichten/2014/09/10/hormonale-verstoring-bij-jongeren-door-pesticides

http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/bestrijdingsmiddelen-653.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge