Seks met slapende partner?

Eerste hulpcentra voor slachtoffers van seksueel geweld weldra een feit in Vlaanderen
Seksueel opgewonden neem je soms domme beslissingen

Er bestaat een vreemde relatie tussen slapen en seks. Voor jongens is dit al vroeg

cuncon (CC0), Pixabay

duidelijk, als de natte dromen beginnen. Bepaalde slaapfases roepen seksuele opwinding op, die voor sommigen zelfs uitmondt in onbewuste seksuele handelingen.

Slaapseks of sexsomnia is een aandoening waarbij een persoon gedurende zijn of haar slaap seksuele handelingen verricht. Dit kan zowel masturbatie als seksuele handelingen met anderen zijn (meestal de partner naast wie men slaapt).

Slaapseks wordt gerekend onder de parasomnieën, een groep aandoeningen waarbij men wakend gedrag vertoont tijdens de slaap. De bekendste en meest voorkomende van deze is het slaapwandelen. Schattingen zijn dat ongeveer 1% van de mensen enige vorm van slaapseks kent (tegen zo’n 20% voor slaapwandelen), waarbij de aandoening bij mannen ongeveer dubbel zo vaak voorkomt als bij vrouwen. Desondanks is slechts een zeer gering aantal gevallen in de literatuur beschreven. Schenck en Mahowald vonden in een uitgebreide literatuurstudie in “Sleep journal” slechts 31 gevallen. In 23% van de gevallen betrof het masturbatie, in 45% strelen en seksuele aanrakingen en in 42% van de beschreven gevallen vond daadwerkelijke geslachtsgemeenschap plaats. De auteurs vermoeden dat een zekere gêne bijdraagt aan het lage aantal rapportages.

Slaapseks kan ernstige gevolgen hebben, vooral als anderen erbij betrokken zijn: Er zijn gevallen bekend van aanranding en seks met minderjarigen waarbij vrijspraak werd gevraagd of gegeven omdat de dader de daad tijdens een geval van slaapseks zou hebben gehad. Vanuit juridisch oogpunt is het daarom van belang criteria te vinden waardoor echte en valse claims van slaapseks kunnen worden onderscheiden.

Deze ‘sekssomnia’ of ‘slaapseks’ kan resulteren in masturbatie, penetratieseks en handelingen die als verkrachting kunnen beschouwd worden als de pleger bij bewustzijn was geweest. Anderen dromen van het omgekeerde: seks te hebben met een slapende partner. Een ongewone seksfantasie jazeker, maar zeker niet uniek.

“Is dat dan geen verkrachting?”, zo wordt gevraagd, niet zelden door de ‘passieve’ (i.e. slapende partner). Nee, verkrachting is een seksuele handeling tegen jouw wens, wat niet het geval is als je toestemt om slaapseks te hebben met je partner.

De fantaserende partner denkt ook al niet aan verkrachting: verkrachtingsfantasieën hebben te maken met macht, machtsmisbruik, dominantie of gedomineerd worden. Dat is niet waar het bij seks met een slapende partner om draait.

Het taboe of de uitdaging?
Waarom dit dan wel aantrekkelijk is, valt moeilijk uit te leggen. Het taboe speelt een rol, net als het ongewone. De uitdaging om jezelf of je partner slapend te doen klaarkomen, zonder dat deze wakker wordt, is niet mals, en sommige mannen of vrouwen kunnen niet wachten om de uitdaging aan te gaan.

Voorwaarden
Het ongewone verzoek is wellicht even schrikken voor de nietsvermoedende partner. De fantasie tot werkelijkheid laten komen vergt wel een paar voorwaarden: zo moet de slapende partner akkoord gaan, en moeten er ook afspraken kunnen gemaakt worden over wat en hoe, zoals moet er een condoom gedragen worden, mag de partner in jou ejaculeren en regels over foto’s of video’s. Zonder een absoluut vertrouwen in de uitvoerende partner, is dit evenwel uit den boze.

Wakker worden
Hoewel de fantasie iets mannelijk lijkt, zijn er tal van mannen die er van dromen dat hun vriendin of vrouw hen een blowjob geeft terwijl ze slapen… waarbij het niet de bedoeling is dat ze blijven slapen.

Zie ook https://www.seksonderzoek.be/sekservaringen/slaapseks/

Bronnen

http://www.goedgevoel.be/gg/nl/595/Fantasieen/article/detail/1309061/2011/08/24/Seks-met-slapende-partner-is-dat-normaal.dhtml

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slaapseks

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge