Seksuele stoornis is niet altijd een probleem.

Penis captivus : penis die geklemd geraakt in vagina tijdens seks?
Topless zonnen is passé

Photo by Edward Cisneros

Niet iedereen die met een seksuele stoornis kampt, beschouwt dat daadwerkelijk als een probleem. Dat blijkt uit onderzoek bij bijna 2.000 Vlamingen en een online enquête bij 30.000 Vlamingen.

Seksuologe Lies Hendrickx, die aan de KU Leuven haar doctoraat over het onderwerp verdedigt, ziet een leeftijdsgebonden verband tussen seksuele stoornissen en het ervaren van last.

“Ook getest op mensen” (Eén) nodigde in 2012 mensen uit om deel te nemen aan een online enquête naar seksualiteit. Bijna 30.000 mensen vulden de vragenlijst in. Aangevuld met andere resultaten uit 2011-2012, vormden de antwoorden een basis voor academisch onderzoek naar seksuele gezondheid in Vlaanderen. Seksuologe Lies Hendrickx ging met deze twee datasets aan de slag en boog zich over de verwarring rond seksuele stoornissen.

Volgens Hendrickx lijkt het een evidentie dat wie een seksuele stoornis heeft, die ook ervaart als een probleem of last. “In werkelijkheid is dat vaak niet het geval. Een seksuele functiestoornis, zoals pijn bij het vrijen of het herhaaldelijk uitblijven van een orgasme, mag je immers niet vereenzelvigen met een seksuele disfunctie”, stelt Hendrickx.

Uit de resultaten die Hendrickx analyseerde, bleek dat 44 tot 49% van de vrouwen en 35 tot 48% van de mannen met een seksuele functiestoornis kampten. Met de vraag of ze deze stoornis ook daadwerkelijk als een last beschouwden, daalden die cijfers met de helft: 22 tot 24 procent van de vrouwen en 12 tot 21 procent van de mannen bleken met een seksuele disfunctie te kampen. Een minderheid zag de stoornis dus ook daadwerkelijk als een probleem.

“Het feit dat niet alle mannen en vrouwen met een seksuele functiestoornis hiervan last ondervinden, wil ook zeggen dat er bepaalde factoren zijn die met ‘last’ samenhangen”, aldus Hendrickx. “Naast de ernst van de stoornis speelden vooral relationele factoren (zoals relatietevredenheid en communicatie met de partner over seks) en faalangst over het seksuele functioneren een doorslaggevende rol.”

Hendrickx stelde bovendien een opmerkelijk verband vast tussen functiestoornis, het ervaren van “last” en leeftijd. “Hoewel de meeste functiestoornissen opdoken op latere leeftijd, is het niet in de oudere leeftijdsgroepen dat we de meeste probleemervaringen optekenden. Als jongeren geconfronteerd worden met een functiestoornis, lopen zij meer kans om dit als lastig te ervaren. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt bij maatschappelijke verwachtingen en prestatiedrang.”

Bronnen

http://nieuws.kuleuven.be/node/14415

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge