Steun Amnesty International in de oproep tegen seksueel geweld

Wat veroorzaakt seksloze relaties en hoe kan je er iets aan doen.
Meer oproepen voor partnergeweld in Limburg (Vlaanderen)

Bron http://www.amnesty-international.be/seksueelgeweld

De cijfers liegen er niet om: seksueel geweld is een ernstig probleem in België. Per dag worden er in ons land gemiddeld 100 mensen verkracht. Elke dag zullen 100 levens nooit meer hetzelfde zijn.

9 op 10 personen doet geen aangifte hiervan, soms uit schrik om niet geloofd te worden. En zelfs als men aangifte doet, is de kans op een veroordeling gering. Volgens onderzoek resulteert minder dan 5% van alle verkrachtingszaken in een effectieve veroordeling. Dat is onaanvaardbaar. Want het gaat hier om een verregaande aantasting van de fysieke en psychische integriteit van een persoon.

Preventiecampagnes, opvang van slachtoffers en bestraffing van daders zijn noodzakelijk in de strijd tegen seksueel geweld.

Ondersteun de eis van Amnesty International  en vraag de regeringen van België om een topprioriteit te maken van de strijd tegen seksueel geweld.

Inhoud van de petitie

 Aan alle regeringen in België

Ik vraag dat de strijd tegen seksueel geweld een topprioriteit wordt voor alle beleidsniveaus. Dit vraagt om een doortastende, effectieve en gecoördineerde aanpak van dit probleem.

Ik wil dat er vooral ingezet wordt op:

  • Het toewijzen van een specifiek, transparant, duurzaam en toereikend budget voor de strijd tegen seksueel geweld, onder meer om te zorgen voor de bestendiging van de drie Zorgcentra na Seksueel Geweld en de oprichting van ten minste één Zorgcentrum per provincie of gerechtelijk arrondissement.
  • Het versterken van de basis- en permanente vorming van politionele en juridische actoren die in contact komen met slachtoffers van seksueel geweld.
  • Strijden tegen straffeloosheid voor verkrachting en het aandeel seponeringen verminderen, onder meer door het verbeteren van de gerechtelijke procedures.
  • Het waarborgen van een sterke preventie en mensenrechteneducatie op het gebied van seksueel geweld.
  • Het verbeteren van de verzameling en publicatie van gegevens over verkrachting (prevalentie, profiel van slachtoffers, veroordelingen, enz.) om de politieke besluitvormers in staat te stellen de nodige maatregelen te nemen.

Teken de petitie hier

Bron

http://www.amnesty-international.be/seksueelgeweld

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge