Een vierde Europeanen vindt seks zonder toestemming verdedigbaar bij dronkenschap

Online seksuele grensoverschrijdende ervaringen: een exploratief onderzoek naar de risicofactoren bij Nederlandse en Vlaamse jonge vrouwen
Cybergeweld laat ook offline zijn sporen na

Een op de vier Europeanen vindt dat seks zonder toestemming verdedigbaar is als de

alcohol, hangover, event

jarmoluk (CC0), Pixabay

vrouw dronken is, of provocerend gekleed, niet heel duidelijk nee zegt of zich niet verzet. Dat zei EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) donderdag in Brussel bij de lancering van een campagne tegen seksueel geweld tegen vrouwen.

De cijfers komen uit het jongste rapport van Eurobarometer. Een op de drie ondervraagde vrouwen zegt na haar vijftiende fysiek of psychisch seksueel geweld te hebben ondervonden. Dat geldt zowel voor binnen als buiten de huiselijke kring. Een op de twintig vrouwen is slachtoffer van verkrachting.

“Genoeg is genoeg”
Eén op de vijf Europeanen denkt echter dat vrouwen vaak misbruik of verkrachting verzinnen of overdrijven.

20 procent van de Europeanen denkt echter dat vrouwen vaak misbruik of verkrachting verzinnen of overdrijven. “Dat moet allemaal stoppen. Genoeg is genoeg,” aldus de Europese Commissie in een verklaring ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, vrijdag. De EU-campagne, waarvoor 10 miljoen euro is uitgetrokken, duurt een jaar. Jourova spoort slachtoffers aan altijd aangifte te doen.

Volgens De Morgen moet je toch vragen stellen bij deze conclusies.

Er rijzen vragen over het onderzoek van de Europese Commissie over het hebben van seks zonder toestemming. Uit het onderzoek zou blijken dat vier op de tien Belgen vindt dat zo’n seks in sommige gevallen gerechtvaardigd kan zijn, meldde de Commissie gisteren. Alleen lijken de oorspronkelijke vragen die conclusie niet te ondersteunen.

In een persmededeling zei de commissie gisteren dat een kwart van de Europeanen vindt dat seks zonder toestemming gerechtvaardigd kan zijn. Voor België was dat zelfs vier op de tien, waarmee België  in de kopgroep zitten van landen de dit rechtvaardigen.

Maar sommige experts volgens De Morgen twijfelen aan de resultaten.

Er is gepeild naar wat mensen denken dat andere mensen denken en niet naar wat ze zelf goed- of afkeuren. Verschillende vakmensen die met peilingen en enquêtes bezig zijn, zetten dan ook vraagtekens bij de conclusies.

Experts opiniepeilingen betwijfelen of je uit de gestelde vraag wel tot die conclusie kunt komen. De vraag die de deelnemers kregen luidt: ‘Sommige mensen vinden dat geslachtsgemeenschap zonder toestemming in bepaalde situaties gerechtvaardigd kan worden. Denkt u dat dit op de onderstaande omstandigheden van toepassing is?’

Vervolgens kregen ze negen situaties voorgelegd, zoals bijvoorbeeld dronken zijn of drugs gebruiken, vrijwillig met iemand naar huis gaan, bijvoorbeeld na een feestje of afspraak, niet duidelijk ‘neen’ zeggen of zich niet lichamelijk verzetten…

Uit het Engelstalige rapport. ©Eurobarometer

Met andere woorden: er is gepeild naar wat mensen denken dat andere mensen denken en niet naar wat ze zelf goed- of afkeuren. Verschillende vakmensen die met peilingen en enquêtes bezig zijn, zetten dan ook vraagtekens bij de conclusies en willen de oorspronkelijke vragenlijsten zien.

Zo verschilt bijvoorbeeld ook de vertaling van de Engelse vraag naar het Nederlands voor België en Nederland. In Nederland luidt het: “Vindt u dat dit op onderstaande omstandigheden van toepassing is?” In België is het: “Denkt u dat dit op onderstaande omstandigheden van toepassing is.” Belangrijk is ook dat de bevraging aan de hand van live interviews is gebeurd, wat betekent dat ook veel afhangt van hoe de interviewers de vraag hebben ingekleed.

De Nederlandstalige vraagstelling verschilde in België en Nederland. ©Eurobarometer

“De vraagstelling is inderdaad nogal dubieus”, zegt ook Jeroen Lemaitre, woordvoerder van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs. Zeggen dat vier op de tien Belgen seks zonder toestemming in sommige gevallen gerechtvaardigd vindt, kan moeilijk op basis van deze resultaten.

“De vraag peilde wel naar wat mensen denken dat de argumenten zijn voor mensen die seks zonder toestemming hebben”, zegt Lemaitre. “Het toont dus wel aan dat bepaalde hardnekkige mythes om de een andere reden nog altijd leven. Mythes als: het slachtoffer heeft het zelf uitgelokt of slechts een bepaald soort vrouwen wordt verkracht. En dat blijft een enorm probleem.”

Bronnen

https://www.nationalezorggids.nl/ggz/nieuws/35019-kwart-europeanen-vindt-seks-bij-een-nee-oke.html

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/3000532/2016/11/24/Een-op-de-vier-Europeanen-vindt-seks-zonder-toestemming-vrouw-verdedigbaar.dhtml

http://www.demorgen.be/wetenschap/-4-op-de-10-praat-verkrachting-goed-trekt-europees-onderzoek-juiste-conclusies-bb261b1b/

http://www.demorgen.be/binnenland/vier-op-de-tien-belgen-praten-verkrachting-goed-b081bc1f/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge