Waarom sturen mannen dickpics?

De clitoris en het verband met orgasmestoornissen
Wat veroorzaakt seksloze relaties en hoe kan je er iets aan doen.

banana fruit

In de Zondag (26/07/2020) laat Lotte Vanwezemael, beter bekend als seksuolotte weten dat ze regelmatig ongevraagd dickpics van mannen ontvangt. Dickpics zijn foto’s van penissen in erectie, zonder dat de persoon zelf zichtbaar is.  Het is vreemd waarom mannen dit sturen want  per definitie weten ze zelf maar al te goed  dat vrouwen dit absoluut liever niet willen ontvangen en dat de meeste vrouwen walgen van dit soort beelden.

Er zijn natuurlijk vrouwen die dat reuzegezellig vinden. Zij zijn blij dat de conversatie acuut over seks gaat en sturen fluks een foto van hun vulva terug. Maar die vrouwen zijn in de minderheid. De meesten vinden het helemaal niet fijn om uit het niets een penisplaatje te ontvangen.

Justin Lehmiller schrijft in zijn blog over het fenomeen in de VS en haalt enkele studies aan.  Uit enquêteonderzoeken is immers gebleken dat heel wat mannen spontaan in anonieme enquêtes melden dat ze eerder ongevraagde foto’s van hun penissen (“dickpics”) naar andere mensen hebben gestuurd, maar hoeveel mensen zeggen dat ze ooit zo’n foto hebben ontvangen? En hoe waren hun reacties op die afbeeldingen?

Een studie gepubliceerd in Journal of Sex Research biedt enig inzicht [1]. Bij deze studie was een grote, demografisch diverse groep volwassenen uit de Verenigde Staten betrokken, bestaande uit zelfbenoemde heteroseksuele, lesbische en biseksuele vrouwen, evenals zelfbenoemde homo- en biseksuele mannen.
In totaal rapporteerden 2.343 deelnemers over hun ervaringen. Deelnemers varieerden in leeftijd van 18-90 jaar en 38% van de steekproef bestond uit raciale minderheden (ongeveer gelijk aan het percentage raciale minderheden in de totale Amerikaanse bevolking).


Iets meer dan de helft van de steekproef (53,5%) meldde ooit een penisfoto van welk type dan ook te hebben ontvangen – en van deze groep meldde 90% ten minste één ongevraagde dickpickfoto te hebben ontvangen.
Dus ongeacht geslacht en seksuele geaardheid, was de ervaring van het ontvangen van ongevraagde dickpics vrij gewoon.
Er waren echter grote geslachtsverschillen in de manier waarop deze foto’s werden waargenomen.
Bij homo- en biseksuele mannen waren de reacties juist eerder positief dan negatief. Met name 34% gaf aan opgewonden te zijn, 41% was nieuwsgierig, 44% voelde zich vermaakt en 28% voelde zich gevleid. Daarentegen voelde 14% zich niet gerespecteerd, 13% voelde zich geëxtrapoleerd, 4% voelde zich verdrietig en 3% voelde zich geschonden. Sommigen meldden ook neutrale / ambivalente reacties, waarbij 8% zich verveelde en 14% zich verward voelde.
Het was dus niet zo dat alle homo- en biseksuele mannen op dezelfde manier reageerden : sommigen waren blij de foto’s te zien terwijl anderen beledigd waren. Maar gemiddeld waren er meer positieve dan negatieve reacties.

Bij het bekijken van de reacties van vrouwen kwamen negatieve reacties veel vaker voor dan positieve reacties. Met name 46% voelde zich niet gerespecteerd, 49% voelde zich geëxtrapoleerd, 6% voelde zich verdrietig en 28% voelde zich geschonden. Een kleine minderheid hield echter wel van het toegezonden krijgen van dit soort foto’s. Het ging dan meestal wel van foto’s van personen die ze kenden. 8% zich opgewonden, 11% nieuwsgierig, 16% vermaakt en 7% voelde zich gevleid. Daarentegen zei 8% zich te vervelen en 19% voelde zich verward.
De seksuele geaardheid van vrouwen leek tot op zekere hoogte hun reacties op deze foto’s te beïnvloeden. Terwijl 8% van de heteroseksuele vrouwen en 13% van de biseksuele vrouwen zei opgewonden te zijn, zei 0% van de lesbiennes hetzelfde. Over het algemeen hadden lesbiennes minder kans om positieve emoties te voelen en hadden ze meer kans zich geëxtrapoleerd of geschonden te voelen. De enige uitzondering was dat lesbiennes twee keer zoveel kans hadden om zich gevleid te voelen als heteroseksuele vrouwen.

Dus, zoals het geval was bij homo- en biseksuele mannen, reageerden niet alle vrouwen op deze foto’s op dezelfde manier – maar hun reactiepatroon was gemiddeld meer negatief dan positief.
Een beperking van deze studie is dat heteroseksueel geïdentificeerde mannen niet waren opgenomen, dus het is onduidelijk hoeveel van hen ook dergelijke foto’s hadden ontvangen en hoe hun reacties eruit zagen.

Dat gezegd hebbende, vertellen volgens Lehmiller deze bevindingen  ons een paar belangrijke dingen. Ten eerste lijkt de manier waarop mensen reageren op ongevraagde foto’s van penissen in erectie gedeeltelijk afhankelijk van zowel hun geslacht als seksuele geaardheid, en vrouwen lijken deze foto’s eerder te zien als een vorm van seksuele intimidatie in vergelijking met mannen van seksuele minderheden.

Ten tweede is het belangrijk dat vrouwen meer negatieve dan positieve reacties rapporteren, in contrast met de redenen van mannen om deze foto’s in de eerste plaats te sturen. De meest voorkomende motieven die mannen meldden, waren dat ze hoopten op foto’s in ruil en / of hoopten om een ​​seksuele of romantische relatie te beginnen. De reacties van vrouwen in dit onderzoek suggereren dat het bijna altijd onwaarschijnlijk is dat mannen die deze foto’s verzenden, ook krijgen waar ze op hopen.
Anders gezegd, de meest voorkomende motieven achter deze foto’s zijn simpelweg niet afgestemd op de meest voorkomende reacties wanneer deze foto’s worden overgedragen tussen mannen en vrouwen.

In een Britse studie uit 2018 bleek dat 4 op de 10 vrouwen tussen de 18 en 36 jaar er ooit ongevraagd een hadden ontvangen. Bij een empirische onderzoek naar ongevraagde piemelfoto’s probeerde men de vraag  te beantwoorden waarom vooral mannen dit doen: “I’ll Show You Mine so You’ll Show Me Yours: Motivations and Personality Variables in Photographic Exhibitionism”. 1.307 mannen vulden een enquête in over hun eigen dickpic-gedrag, en een vragenlijst waarmee karaktertrekken zoals narcisme en seksisme werden gepeild. Dr. Cory Pedersen van de Kwantlen Polytechnic University in Canada leidde het onderzoeksteam.

Om erachter te komen wat voor soort mannen het oké vinden om vrouwen lastig te vallen met hun piemelfoto’s, kregen alle participanten van het onderzoek vragen voorgelegd waarmee narcistische trekken en twee subsoorten seksisme gemeten werd: ‘vijandig seksisme’ (met openlijk negatieve denkbeelden) en ‘goedbedoeld seksisme’ (de ‘vrouwen moeten beschermd worden door mannen’-variant).

“De mannen die dickpics sturen scoorden hoger op zowel narcistische trekken als beide vormen van seksisme,” vertelt Pedersen. “Sommige resultaten waren wel verrassend. Er wordt vaak gesuggereerd dat mannen deze foto’s sturen omdat ze vrouwen haten, en in sommige feministische kringen wordt het gezien als strategie om het patriarchaat te handhaven. Uit dit onderzoek bleek dus dat mannen die dickpics sturen inderdaad hoger scoren op vijandig én goedbedoeld seksisme, maar als je ze expliciet vraagt waarom ze deze foto’s sturen, hoor je weinig seksistische redeneringen.”
Het onderzoeksteam concludeerde dat veel van de penisfotografen niet zozeer haatdragend zijn, maar eerder denkfouten maken: slechts 6 procent van de respondenten gaf een misogyne (haat jegens vrouwen) verklaring voor hun gedrag.

Vandaag heeft het versturen van een dickpic vooral een negatieve bijklank.  Regelmatig melden vrouwen openlijk profielen van mannen die hen ongevraag dickpics sturen, als een soort van publieke shaming.  Toch is er nog een groot verschil tussen het gevraagd en ongevraagd sturen van foto’s van je piemel of andere naaktbeelden.  Het ongevraagd versturen is een vorm van seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag en sexting.  Sexting is een heel frequent gebeuren.  Uit onderzoek blijkt dat ruim 40% van de bevraagde universiteitsstudenten naaktfoto’s stuurt en ontvangt.  Als dat binnen een vertrouwensrelatie gebeurt is daar eigenlijk niets verkeerds aan.  Mits onderlinge toestemming is het een manier om te flirten en een moderne manier om je seksualiteit te beleven.

Waarom sturen mannen dan pardoes piemels als de meeste vrouwen daar bepaald niet gelukkig van worden? De schaal waarop het gebeurt, verraadt hopelijk dat het niet alleen verknipte types kan betreffen. Daar zijn er natuurlijk wel een aantal van. Soms  zitten er zeker exhibitionisten tussen die er gewoon op kicken om hun geslachtsdeel te laten zien. De digitale versie van de ouderwetse potloodventer met een regenjas. En als iemand echt iets doet met de bedoeling om een ander te choqueren, dan is het mogelijk onderdeel van meer antisociaal gedrag. Soms is het onschuldiger. Mannen scheppen onder elkaar op over hoe groot hun lul is. Ze denken dan dat ze dat ook bij vrouwen kunnen doen.  Mannen vinden inderdaad niet zelden dat hun piemel gezien mag worden. Soms denken ze dat ‘het moest maar eens eenmalig lukken dat een leuke vrouw er toch op in zou gaan en het zou leiden tot seks’.

Het is ook zo dat mannen nu eenmaal meer opgewonden worden door seksuele beelden.  De Amerikaanse Kerry Quin stuurde als reactie op het toegestuurd krijgen van naakte penissen beelden terug met close-ups van haar vagina. Ze dacht daarmee de mannen te choqueren, maar kreeg juist het omgekeerde effect.  Van de 40 mannen die er een ontvingen, reageerden er 37 superenthousiast met ‘You have the most perfect vagina. Ik want to meet her’ Bij hersenonderzoek ziet men dat de amygdala en hypothalamus van mannen meer oplichten bij het zien van seksueel prikkelende beelden. Het boeit mannen veel meer en ze kunnen er weinig aan doen dat ze graag prikkelende erotische beelden zien en daardoor ook denken dat anderen, met name vrouwen daar ook zo voor open staan.  Ze overschatten bijgevolg het effect van die naakte beelden op vrouwen.

Bovendien is er wat men  een ‘transactionele mindset’ noemen,” Mannen sturen de foto’s in de hoop dat ze iets vergelijkbaars terugkrijgen. Dat kan zijn een foto van de vagina of meer nog, een uitnodiging tot een ontmoeting en seks, een versierpoging dus.

Soms kan onzekerheid een rol spelen bij dickpics. Mannen kunnen er een sturen omdat ze hopen te horen dat hun penis er goed uitziet. Wie weet zegt de ontvangster wel dat hij een forse, beeldschone, megageile jongeheer heeft.

Nu is het ook wel zo dat mannen die dickpics sturen afgeschilderd worden als perverse of oversekste wezens.  Het merendeel van deze mannen is niet slecht en heeft ook geen slechte seksuele bijbedoelingen.  Er zit bij die mannen gewoon een denkfout achter en dat heeft dan vaak te maken met een verkeerde seksuele opvoeding.

Soms zijn er inderdaad ook vrouwen die juist naar dickpics vragen, soms met verkeerde bijbedoelingen namelijk om de mannen er achteraf mee af te persen.  Soms gaat het ook om valse profielen waar zogenaamd sensuele vrouwen (soms gewoon opgezet door scrupuleuze mannen) een man verleiden door eerst zelf foto’s te sturen van hun borsten, vagina of naakte lichaam en dan de man verleiden om dat ook te doen.

Uit een Britse YouGov-enquête bleek dat 12% van de vrouwen al eens om een penisfoto had gevraagd en dat94% van die vrouwen die ook daadwerkelijk had ontvangen.

Dat de meeste vrouwen het krijgen van deze dickpics vernederend en absoluut niet leuk vinden en ook homoseksuele mannen het meestal niet appreciëren, benadrukt volgens Lehmiller het belang van het vragen van toestemming voordat seksuele foto’s worden verzonden. Dit leidt niet alleen tot gunstiger reacties (ervan uitgaande dat toestemming is verleend), maar het is ook precies goed om te doen. En dat is waar, ongeacht wie de ontvanger is. Hoewel homo- en biseksuele mannen de neiging hebben om gunstiger reacties op deze foto’s te melden, vindt een aanzienlijk deel van hen ook dergelijke foto’s respectloos en aanstootgevend.

Mannen moeten bijgevolg leren dat het niet oké is om ongevraagd een blote piemel in erectie naar vrouwen te sturen als daar geen toestemming om is gegeven en zeker als dat naar wildvreemde vrouwen gaat, ook al zijn het BV’s.  Maar als de partner het ok vindt, is er niets mis mee om je blote piemel door te sturen en kan het opwindend zijn om naaktfoto’s door te sturen.

Bovendien is het gemakkelijk om toestemming te vragen en er zijn maar een paar woorden voor nodig – bijvoorbeeld: ‘Vindt je het prettig om naaktfoto’s te ontvangen?’ of ‘Is het goed als ik een aantal X-rated foto’s deel?’ De vraag kan op verschillende manieren worden gesteld, afhankelijk van uw communicatiestijl en comfortniveau, maar het is niet alsof het een lastige zaak is.

Tenslotte moet je toch altijd voorzichtig zijn. Het is aan te raden om je gezicht niet in beeld te brengen of geen opvallende tatoeages of andere herkenningspunten. Het kan immers zijn dat de relatie afspringt en je verontwaardigde partner de beelden gaat misbruiken en verspreiden om wraak te nemen. Wettelijk mag het niet, maar als het verstuurd is, is het kwaad geschied en zijn de beelden nog moeilijk op internet te verwijderen.  Of de beelden kunnen door toeval (na diefstal van een smartphone) in verkeerde handen terecht komen waarbij de dief of vinder toch nog de beelden gaat misbruiken.

Zo is er het verhaal bekend van een Britse lerares die haar GSM in de klas had laten liggen en waar de leerlingen een seksfilmpje van haar met haar partner hadden ontdekt. De vrouw heeft uiteindelijk haar job als leerkracht moeten stoppen omdat ze de schaamte niet meer kon accepteren.

Whitney Bell opende haar expositie I Didn’t Ask For This: A Lifetime of Dick Pics in Los Angeles, waarin ze laat zien hoe alomtegenwoordig foto’s van penissen zijn in het digitale tijdperk.

Bell heeft in de galerie haar eigen woonkamer nagemaakt, waar ingelijste foto’s van piemels gezellig rondom haar spullen aan de muren hangen – tweehonderd piemels, om precies te zijn. Bell zegt dat ze de ongewenste dickpics op deze manier wilde presenteren om te laten zien hoe veelvoorkomend en indringend ze zijn; zelfs als ze in haar eentje thuis zit, is ze nog niet veilig voor de digitale vloedgolf van blote lullen.

Alle foto’s werden ongevraagd naar haar en andere vrouwen gestuurd.

[1] Marcotte, A. S., Gesselman, A. N., Fisher, H. E., & Garcia, J. R. (2020). Women’s and Men’s Reactions to Receiving Unsolicited Genital Images from Men. The Journal of Sex Research.

Bronnen

https://www.vice.com/be/article/qb7gvm/deze-vrouw-heeft-een-tentoonstelling-gemaakt-van-alle-fotos-van-pikken-die-ze-ongevraagd-toegestuurd-kreeg-292

https://www.vice.com/be/article/qv7ggv/waarom-mannen-dickpics-sturen

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00224499.2019.1639036

https://www.lehmiller.com/blog/2020/7/24/how-many-people-have-ever-received-an-unsolicited-dick-pic

https://www.elle.com/nl/nu-in-elle/a29244665/dickpics-waarom-opinie/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge