Wanneer is je partner in de juiste stemming voor seks?

“Seksuele voorlichting moet al in kleuterschool beginnen”
Vrouwen verkiezen anno 2016 kleinere borsten.

Soms is het duidelijk dat onze partner geïnteresseerd is in het hebben van seks door een

Free-Photos / Pixabay

verleidelijke look of een speciaal tintje. Maar op andere momenten maakt diezelfde partner meteen  duidelijk van ‘vanavond niet schat’ en moet je je omrollen en gaan slapen.  Maar vaak, te midden van ons drukke leven, verantwoordelijkheden op het werk, en verzorgen van kinderen, is het veel minder duidelijk hoe geïnteresseerd onze partner is in het hebben van seks. In een recente reeks van studies, deden enkele onderzoekers een poging om na te gaan hoe perceptie van seksueel verlangen bij een partner geassocieerd kan worden met relatietevredenheid en partnerengagement.

Wat weten we uit eerder onderzoek over de perceptie van seksuele belangstelling. Het meeste onderzoek in het verleden richtte zich naar de perceptie van seksuele belangstelling bij eerste ontmoetingen tussen mannen en vrouwen. Die resultaten zijn zeer consistent: mannen hebben de neiging om aan seksuele overperceptie te doen waarbij dat ze een veel grotere seksuele interesse in het gedrag van een vrouw waarnemen dan die vrouwen zelf rapporteren.

Het grootste deel van dit onderzoek is gebaseerd op de evolutionaire psychologie en legt deze bevindingen uit als een gevolg van het feit dat het belangrijker is (in termen van de mannen op de kansen voor een aansluiting met een goede partner en het hebben van kinderen) voor mannen om de mogelijkheid tot potentieel paargedrag te zien dan dit te missen bij een vrouw die geïnteresseerd zou zijn. Mannen hebben bijgevolg de neiging het onzeker voor het zekere te nemen en denken snel dat de vrouw wel seks wil ook al geeft ze daar niet onmiddellijk signalen toe.  Ze doen dus aan overperceptie en interpreteren eerder neutrale signalen eerder als signalen van seksuele belangstelling.

Men vermoed dat het anders werkt in het kader van bestaande relaties. Drie studies verricht op bij paren die al  lange termijn samen waren, wijst op eerder een  tegenovergestelde vooringenomenheid; mannen in een lange relatie doen eerder aan onderperceptie, ze hebben nogal snel de indruk dat hun vrouw (in hun ogen weer) geen zin heeft in seks en dat ze veel meer moeite moeten gaan doen om haar op te winden. Dat wil zeggen dat mannen de neiging hebben om hun romantische partner te zien als minder geïnteresseerd in seks dan dat hun partner zelf rapporteert.  Vrouwen omgekeerd gaan de seksuele verlangens van hun partner niet onderpercipiëren.

Een mogelijke verklaring voor deze mannelijke onderperceptie is dat dit ondergepercipieerde seksueel verlangen van een partner zou kunnen helpen om zelfgenoegzaamheid te voorkomen en mensen te motiveren blijvend inspanningen te doen om hun partner te verleiden.  Het moet het gevoel wegnemen dat ze niets hoeven te doen om hun partner in de juiste stemming te brengen.   Dit werkt juist bevorderend om de relatie in stand te houden.

Interessant is dat wanneer mannen het seksueel verlangen van  hun romantische partner onderpericipieerden, hun partners zich meer tevreden voelden en zich meer inzetten voor de relatie. Als men meer werk moet doen om te achterhalen of de partner zin heeft in seks en om haar op te winden, wordt dit geassocieerd met grotere tevredenheid in de relatie. Mannen maar ook vrouwen gaan meer dingen doen om te zorgen dat hun partner zich speciaal voelt en proberen hen te verleiden tot seks, en op hun beurt voelt de andere partner zich meer betrokken op de relatie en is er meer relatietevredenheid.

Een andere mogelijke verklaring is dat mannen aan seksuele onderperceptie doen om te voorkomen dat ze vaak voor seks worden afgewezen.   Men wil het risico vermijden dat men zou worden afgewezen en dat dit ten koste zou gaan van de goede relatie tussen de partners.  In het algemeen blijkt seksuele afwijzing  de neiging te hebben om geassocieerd te worden met een lagere relatie en seksuele voldoening.  Aangezien seksuele afwijzing veelal in verband gebracht wordt met negatieve gevolgen voor relaties, is het mogelijk dat één functie van de onderperceptie van seksueel verlangen is om de frequentie van seksuele afstoting verminderen en uiteindelijk bijdragen aan de relatie.

Tot slot, een reden waarom we vermoeden dat mannen een seksuele  onderperceptie vooringenomenheid zouden tonen in de gevestigde relaties is opdat vrouwen een zekere seksuele spanning kunnen blijven behouden ondanks een druk professioneel en relationeel leven. Men moet het gevoel hebben dat men veel meer moet investeren in een relatie opdat er seks zou zijn.  Vaak is er ook een gevoel van respect. Men wil de partner die het heel druk heeft niet verder belasten met een hoge seksuele spanning. Doordat men de seksuele interesse van de partner lager inschat toont men aan de partner dat men de ander waardeert en respecteert en dat de relatie meer is dan seks alleen.

Uit de studies blijkt dus dat de manier waarop men seksuele interesse bij de ander waarneemt, te maken heeft met het onder spanning  houden van de relatie. Bij jonge koppels gaat de man seksuele interesse overrapporteren omdat hij vanuit evolutionair standpunt hoopt te scoren maar ook omdat men seks ziet als een bindmiddelen en signaal dat er sprake is van een intieme relatie. Bij langdurige romantische relaties is er meer respect en liefde en wordt de seksuele spanning ondergerapporteerd zodat men meer inspanning moet doen om de relatie te handhaven waarbij seks eerder een bijkomstigheid wordt naast het samenleven en overeenkomen op heel wat vlakken van het maatschappelijke leven. In het bijzonder, kan de seksuele onderperceptie ook helpen bij het in stand houden van een goede balans tussen het nastreven van een seksuele band met de partner en het te willen vermijden van seksuele afwijzing.

1Muise, A., Stanton, S. C. E., Kim, J. J., & Impett, E. A. (2016). Not in the mood? Men under (not over) perceive their partner’s sexual desire in established relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 110, 725-742.

2Haselton, M. G., & Buss, D. M. (2000). Error management theory: A new perspective on biases in cross-sex mind reading. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 81–91. http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514 .78.1.81

3Byers, E. S., & Heinlein, L. (1989). Predicting initiations and refusals of sexual activities in married and cohabiting heterosexual couples. Journal of Sex Research, 26, 210–231. http://dx.doi.org/10.1080/ 00224498909551507

4Baumeister, R. F., Catanese, K. R., & Vohs, K. D. (2001). Is there a gender difference in strength of sex drive? Personality and Social Psychology Review, 5, 242–273. http://dx.doi.org/10.1207/S15327957PSPR0503_5

Bronnen

http://www.scienceofrelationships.com/home/2016/5/18/do-you-know-when-your-partner-is-in-the-mood-for-sex.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge