Zweden wil veiligere seksspeeltjes

Ochtendseks aan te raden?
Groter aantal valse aanklachten grensoverschrijdend gedrag dan beweerd

Zweden onderzoekt de invoering van veiligheidsnormen voor seksspeeltjes nadat uit een onderzoek bleek dat een toenemend aantal Zweden gedwongen werd medische hulp in te roepen nadat de items in hun rectum waren terechtgekomen.

Alleen al in een ziekenhuis in Stockholm zochten 73 mensen gedurende een periode van zeven jaar medische noodhulp voor vreemde voorwerpen die in het rectum vastzaten.

De studie, die afgelopen juli 2018 werd gepubliceerd, heeft de Zweedse standaardindustrie (SIS) ertoe gebracht een voorstel te lanceren voor de invoering van veiligheidsnormen in de seksspeeltjessector, samen met vertegenwoordigers van fabrikanten en consumentenorganisaties.

“Seksspeeltjes worden overal ter wereld gebruikt en voor zover ik weet is er geen onderzoek dat kan aangeven wat de meest voorkomende schade is. Aangezien deze producten overal worden gebruikt, is het belangrijk dat de standaard die nu wordt ontwikkeld, wereldwijd wordt,” legt Anna Sjögren uit wanneer  ze gecontacteerd wordt door The Local.

De meest geblokkeerde objecten in het rectum waren dildo’s en buttplugs bleek uit de studie van een ziekenhuis in het zuiden van Stockholm. Ze troffen deze in iets meer dan 40 procent van de gevallen aan. In de rest werden verschillende andere objecten gevonden, waaronder kaarsen, flessen en groenten, hoewel het rapport opmerkte dat de incidenten die tot de ongevallen leidden bijna altijd verband hielden met ‘seksueel genot’.

Degenen die behandelingen zochten voor ingesloten objecten waren vooral mannelijk, met een gemiddelde leeftijd van 41 jaar, hoewel het totale leeftijdsbereik varieerde van 15 tot 92.

Bovendien merkten de auteurs op dat het aantal blokkeringen van seksspeeltjes waarschijnlijk nog hoger was dan de studie suggereert, “gezien de terughoudendheid om hulp te zoeken voor een mogelijk gênante toestand”. Ze stelden ook dat een “veiligheidskabel of stop van voldoende grootte” veel van de getroffen patiënten had kunnen verhinderen de items niet meer te kunnen verwijderen.

Het SIS-voorstel voor normen voor seksspeeltje zal worden voorgelegd aan de Internationale Organisatie voor Normalisatie in de hoop dat het door andere landen zal worden aangenomen.

“Momenteel zijn er geen internationale of Zweedse normen voor dit soort producten.Elke fabrikant en verkoper heeft zijn eigen testmethoden op basis van normen en regels uit documenten met een vergelijkbaar materiaal- of veiligheidsperspectief,” zei Sjögren.

“Dit werkt in veel gevallen, maar richtlijnen in de vorm van een norm kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de producten in het algemeen, waarbij eisen op het gebied van veiligheid, consumenteninformatie en risicoanalyse niet alleen voorkomen dat ze letsels oplopen, maar ook kunnen leiden tot een kleiner aantal incidenten .”

Hoewel sommige producten onder de algemene vereisten voor chemische inhoud en de EU-laagspanningsrichtlijn vallen, vallen ze niet onder de categorie medische hulpmiddelen die aan specifieke kwaliteitscontroles zijn onderworpen.

Sjögren benadrukte dat het introduceren van standaarden waarschijnlijk niet zal leiden tot het volledig stoppen van verwondingen door seksspeeltjes, maar het aantal incidenten en verwondingen zou kunnen verminderen en hopelijk kan men zo geld besparen dat nu nodig is  voor medische en chirurgische behandeling.

In 2013 maakten 340 Belgen melding van problemen met seksspeeltjes, blijkt uit cijfers van de vzw Safety Toys na een rondvraag bij de zeven grootste importeurs in België. De problemen gaan van allergieën tot batterijen die exploderen schrijft Het Laatste Nieuws (29/04/2014).

Niet alle buitenlandse producenten houden zich aan de wetgeving omtrent de gebruikte materialen. Bij de import van deze seksspeeltjes zou de douane meer controles moeten uitvoeren. Maar dan zijn er nog altijd problemen met de seksspeeltjes die via het internet gekocht worden, daar is er helemaal geen controle. Het is de gezondheid van de consumenten die hieronder lijdt.”

“Ook de kwaliteit van de batterijen kan soms twijfelachtig zijn. Deze kunnen soms oververhit raken of zelfs exploderen. Als dat gebeurt wanneer een vrouw net het product gebruikt, kan dat ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Er zijn meldingen van dames die naar het ziekenhuis moeten gaan om verschillende onderdelen van de seksspeeltjes uit hun lichaam te laten verwijderen”, waarschuwt Nicolas Bustin van SoftLove in de Franstalige kranten van Sudpresse.

Vibrators en dildo’s zijn vaak gemaakt van weekgemaakt pvc. Onderzoek door de NVWA wees uit dat deze producten ftalaten bevatten én afgeven. De risico’s zijn gering zolang de producten minder dan 2 uur per week worden gebruikt. Er zijn gezondheidsrisico’s bij gebruik van 10 uur per week of meer. Om de negatieve effecten op volwassenen of op ongeboren kinderen uit te sluiten, adviseert de NVWA deze producten beperkt te gebruiken. Ftalaten zijn wettelijk niet verboden in deze categorie artikelen.

In Rapport NVWA ‘Consumentenproducten in de eroticabranche’ staat meer informatie.

Bronnen

https://www.thelocal.se/20181005/sweden-is-working-to-make-sex-toys-safer

https://www.hln.be/nina/seks-relaties/gevaarlijke-seksspeeltjes-jaarlijks-340-ongelukken~ade84f4f/

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/weekmakers/seksspeeltjes

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge