40% van de Belgen vindt dat seksueel geweld soms goed te praten valt.

Cybergeweld laat ook offline zijn sporen na
Canadees VR project leert jongeren omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Bron : freepik.com

Volgens de Eurobarometer van de Europese Commissie vinden 40 procent van de Belgen dat seksueel geweld in sommige gevallen goed te praten valt. Onthutsende cijfers, maar kloppen ze ook? Helemaal niet, zegt een specialist in “Terzake”, het onderzoek is wetenschappelijk waardeloos. Wat dan weer niet betekent dat er in België geen probleem zou zijn…

Mijn groot probleem ligt in het feit dat men de vraag voorstelt als zijnde ‘Zijn er situaties waarin seksueel geweld gerechtvaardigd kan worden, en gaat u daarmee akkoord?’, wat ook de interpretatie is die in de media en de kranten is terechtgekomen, terwijl men in feite naar de opinie van anderen vraagt”, zegt psychometricus Maarten De Schrijver van de Universiteit Gent. De psychometrie is de tak van de psychologie die aspecten van het menselijk gedrag kwantitatief tracht te beschrijven, in cijfertjes probeert te vatten, zeg maar.

De vraag die in het onderzoek gesteld wordt luidt immers letterlijk: “Sommige mensen vinden dat geslachtsgemeenschap zonder toestemming in bepaalde situaties gerechtvaardigd kan worden. Denkt u dat dit op onderstaande omstandigheden van toepassing is?”.

Dit is peilen naar een opinie van anderen, en nadien het gaan interpreteren als een eigen opinie van de respondent, zegt De Schrijver.

Men vraagt met andere woorden, “denkt u dat er andere mensen zijn die verkrachting goedpraten wanneer het slachtoffer dronken is of drugs gebruikt heeft, vrijwillig mee gaat met iemand, onthullende kledij draagt, of niet duidelijk nee zegt”. De antwoorden op die vraag worden dan beschouwd als de meningen van de respondent.

Volgens de Eurobarometer wordt die techniek vaak gebruikt om te vermijden dat mensen sociaal wenselijke antwoorden zouden geven – dat ze zouden antwoorden “zoals het hoort”, bij gevoelige onderwerpen, maar het is evident dat er fouten in kunnen sluipen.

“Ik zou, denk ik, overal ja op antwoorden”, zegt De Schrijver, “omdat ik mij kan voorstellen dat er mensen zijn die bepaalde situaties zouden gebruiken om seksueel geweld goed te praten. En dan komen die situaties die plausibel zijn, en ik zou overal ja op antwoorden, maar dat betekent natuurlijk niet dat het mijn eigen opinie is.”

Waarom we internationaal dan zo slecht scoren en bij de laatste vijf staan, terwijl men in andere landen toch dezelfde vraag gekregen heeft, kan volgens de Schrijver liggen aan de toelichting die gegeven is aan de respondenten. Misschien heeft men in Nederland meteen een andere interpretatie gegeven in het persoonlijke interview dan in Vlaanderen of Wallonië. En ook het feit dat de vraag in een andere taal gesteld is, kan nog een verschil maken.

Dit onderzoek vertelt dan ook helemaal niets over de Belgen of over de andere Europeanen, zegt De Schrijver. “Ik kan er helemaal niets uit concluderen, ik weet niet welk construct men gemeten heeft, welke attitude men gepeild heeft, dus uit deze vraag kan ik niets concluderen.”

Bron https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/11/25/_eurobarometer_overseksueelgeweldiswaardeloos-1-2828149/

Bronnen en verder lezen

Luc De Roy

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/11/25/_eurobarometer_overseksueelgeweldiswaardeloos-1-2828149/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge