Aantal pedofiele vrouwen neemt toe in UK

'Stealthing' een nieuwe sekstrend
De Deense 'sex consent'-app zorgt voor spot en amusement
boy, child, sad

Myriams-Fotos (CC0), Pixabay

Volgens The Telegraph is het aantal vrouwen dat kinderen seksueel misbruikt de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld.

Het aantal gevallen van seksueel misbruik van kinderen door vrouwen is in vier jaar tijd bijna verdubbeld, zo blijkt uit nieuwe cijfers begin 2021, aangezien liefdadigheidsinstellingen waarschuwen dat mannelijke slachtoffers minder snel gerechtigheid zullen krijgen.

Terwijl de overgrote meerderheid van de pedofielen nog steeds mannen zijn, ontvangen in Groot-Brittannië politiediensten jaarlijks meer dan 2.000 meldingen waarin de dader een vrouw is.

Tussen 2015 en 2019 waren er meer dan 10.400 gevallen, waarbij het jaarlijkse cijfer in die periode met 84 procent toenam.

De gegevens van het onderzoek suggereerden dat het geslacht van de slachtoffers ruwweg verdeeld was tussen mannelijk en vrouwelijk.

Maar groepen die de slachtoffers van misbruik steunen, zeiden dat jongens nog steeds minder kans hadden om gerechtigheid te krijgen als hun misbruiker een vrouw was.

In 2015 registreerden politiediensten in Engeland en Wales ongeveer 1.249 gevallen van seksueel misbruik van kinderen door vrouwen.

Maar tegen 2019 was dat cijfer gestegen tot 2.297, waarbij campagnevoerders dachten dat de stijging te danken was aan het feit dat slachtoffers meer vertrouwen hadden om naar voren te komen in plaats van een toename van het aantal gevallen.

Katherine Cox, die werkt met de liefdadigheidsinstelling voor mannelijke slachtoffers, Survivors UK, zei dat ondanks dit veel te veel misbruikte jongens het gevoel hadden dat ze niet zouden worden geloofd als ze naar voren kwamen.

Volgens haar is het zo dat mannelijke overlevers van seksueel misbruik door vrouwen overtuigd zijn dat veroordelingen van vrouwen uiterst zeldzaam zijn en dat de straffen ook altijd minimaal zouden zijn. Daarom doen ze zelden aangifte.  Het is ook niet altijd duidelijk dat er inderdaad sprake is van misbruik, als bijvoorbeeld het mannelijke slachtoffer een puberjongen is die vanuit seksuele nieuwsgierigheid mee instapte in het seksueel misbruikverhaal.

In 2018 waren er meer dan 73.000 meldingen van seksueel misbruik van kinderen, met iets meer dan 5.500 veroordelingen.

Maar van die veroordelingen waren er slechts 66 vrouwen, wat leidde tot de suggestie dat de kwestie nog steeds als een taboe-onderwerp werd beschouwd binnen het strafrechtsysteem.

Een van de meest spraakmakende vrouwelijke misbruikers was Vanessa George, die in 2009 voor onbepaalde tijd gevangen werd gezet nadat ze kinderen had misbruikt in de crèche waar ze werkte.

George heeft nooit de volledige omvang van haar misbruik toegegeven, maar werd desondanks in 2019 vrijgelaten uit de gevangenis.

Rechercheur Mark Lewis van de politie van South Wales zei dat er een extra stigma leek te zijn voor de slachtoffers toen de misbruiker een vrouw was.

Dr. Andrea Darling, een criminologie-onderzoeker aan de Durham University, die heeft gekeken naar misbruik door mannelijke en vrouwelijke leraren, zei dat de officiële cijfers het “topje van de ijsberg” vertegenwoordigden, en voegde eraan toe dat er een “gebrek aan begrip was van de omvang van gepleegd misbruik ”.

Volgens een woordvoerder van de Britse regering zal de regering niet toestaan ​​dat er enige veilige ruimte is voor zedendelinquenten – zowel online als offline, mannelijk of vrouwelijk – en zal er alles aan doen om overlevenden van misbruik te helpen. Daartoe zal men binnenkort een eerste in zijn soort strategie publiceren om alle vormen van seksueel misbruik van kinderen aan te pakken, ook die van vrouwelijke daders. Meer info over het misbruik van vrouwen van kinderen via Women who Abuse BBC Radio 4 op dinsdag 19 januari om 20.00 uur

Bronnen

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/01/19/number-female-paedophiles-almost-doubles-four-years/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge