Canadese thuissekswerkers proberen veilig te werken

Sexting is niet altijd afwijkend gedrag
Alleen ja telt

Vicky Bungay University of British Colombia

De sekswerkers in Canada, van wie velen thuis werken, zijn ondernemend en waakzaam als het gaat om bescherming tegen uitbuiting, geweldpleging of overvallen. Ze creëren een ontspannen sfeer, staan ​​op de regel van seks zonder zonder drugs, houden tools voor zelfbescherming gereed en onderhouden goede relaties met verhuurders om uitzetting te voorkomen.

Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen van een studie van de Universiteit van British Columbia naar geweld tegen prostituees die binnenshuis werken. De studie, gepubliceerd in het American Journal of Public Health, bevatte diepte-interviews met 85 sekswerkers binnenshuis uitgevoerd tussen 2014 en 2016. Eenenvijftig procent van de deelnemers was vrouw, 40 procent was een man en de rest waren transgenders.

“Uit eerder onderzoek bleek dat sommige sekswerkers die thuis werken veel geweld ervaren” zei hoofdonderzoeker professor Vicky Bungay. “In deze studie wilden we uitvinden welke factoren hen in gevaar brengen en welke strategieën ze gebruiken om dat risico aan te pakken.”

Werknemers hadden allemaal strategieën om zelfverdedigingstools te verbergen, te improviseren of te gebruiken om mogelijke aanvallen aan te pakken, zei Bungay. Het hebben van andere mensen in de buurt, inclusief kamergenoten en buren, was een beproefde tactiek. Werknemers deden ook inspanningen om met hun klanten te praten wanneer ze toekwamen om ze te beoordelen en op hun gemak te stellen.

Om hun privacy te beschermen en te voorkomen dat ze worden buitengesloten, voeren werknemers de meeste berichten via e-mail en verbergen ze hun bezittingen wanneer klanten in de buurt zijn.

“De meeste werknemers weigeren klanten te zien die cocaïne of alcohol gebruiken om mogelijk geweld of ruzie te voorkomen, en om niet-betaling te voorkomen, moeten ze vooraf worden betaald of moeten ze het geld zo snel mogelijk weggeven”, voegde Bungay eraan toe.

Bungay zei dat de studie heeft aangetoond dat Canadese sekswerkers zeer creatief zijn in het verminderen of reageren op geweld in hun beroep, maar hun inspanningen worden beperkt door het stigma rond sekswerk en het gebrek aan wettelijke en volksgezondheidsbescherming voor sekswerkers.

“Sekswerkers worden onder druk gezet om af te zien van condoomgebruik, of hebben te maken hebben met het middelengebruik van cliënten omdat zij niet op autoriteiten kunnen vertrouwen om een ​​veilige werkruimte af te dwingen. Dit benadrukt de behoefte aan duidelijke wetten en beleid die hun sekswerk erkennen en hen beschermen tegen geweld, aldus Bungay. Het is wel duidelijk dat sekswerkers niet altijd als slachtoffers bestempeld moeten worden maar actieve beheersers van hun eigen leven zijn.

Bronnen

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-03/uobc-swn032018.php

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge