Discussie over apps omtrent wederzijdse toestemming voor seks

Robotrelaties zullen toenemen
Afhankelijkheid in relaties

Toestemming “consent” is de “morele magie” die de betekenis van seksuele relaties verandert.
Maar omdat toestemmingssignalen weinig bewijs achterlaten, keren gevallen van niet-toestemming vaak over in gevallen waarvan hij zei dat/ zij zei dat. Heel wat producenten hebben nu vooral in de VS apps uitgebracht om die al dan niet toestemming tot seks te registreren als bewijs.

De apps zijn vooral geïnspireerd door het recente beleid omtrent positieve toestemming in heel wat Amerikaanse hogescholen en universiteiten en wetgeving in sommige regio’s.   Ontwikkelaars hebben  smartphones-apps uitgebracht die zijn ontworpen om gesprekken over instemming te stimuleren en beweringen over zowel instemming als niet-toestemming vast te leggen.

Maar ze hebben ook een groot aantal critici aangetrokken. Onder hen is juridisch filosoof John Danaher van de Universiteit van Galway, Ierland. In een paper  beweert hij dat de apps meer potentiële schade aanrichten dan goed.

Toestemming-apps registreren toestemming op verschillende manieren.

Good2Go (nu ter ziele gegaan) betrof het tikken op een scherm om toestemming of gebrek daaraan te signaleren en de staat van intoxicatie toe te geven. Aan de andere kant registreert We-Consent een video van beide partijen die toestemming verlenen, terwijl SaSie de gebruiker een contract laat ondertekenen. De meest recente app, LegalFling, biedt een groot aantal opties voor wat een partner wel en niet wil.


Als je moeite hebt je voor te stellen dat je zo’n app gebruikt, ben je niet de enige beweert Danaher. Critici noemen ze ‘onrealistisch’ en ‘belachelijk’. Hoewel het aanmoedigen van gesprekken over toestemming een nobel doel is, en gesprekken over toestemmingen en limieten inderdaad sexy kunnen zijn, is het moeilijk om te transformeren “kunt u dit juridische contract tekenen om ervoor te zorgen dat we elkaar niet mishandelen” in een slaapkamergesprek.

Danaher betoogt dat toestemmings-apps ook onpraktisch zijn, waardoor er meer problemen dan oplossingen ontstaan. Hij biedt drie principiële kritieken.
Ten eerste registreert digitale toestemming de decontextualisering van toestemming, door er geen rekening mee te houden of een partner het vermogen heeft om toe te stemmen of de mogelijkheden van dwang en bedrog.

Wat als een partij dronken is? Toen de app nog actief was, vroeg Good2Go gebruikers om hun eigen bedwelmingsniveau te beoordelen, maar zoals Danaher opmerkt, zijn dronken mensen zelden zo dronken als ze zelf weten. En wat moet een agressor ervan weerhouden om dwang of misleiding te gebruiken om onder lichte dwang toch toestemming te verkrijgen?

Ten tweede bestaat het gevaar dat iemand een intrekking van de toestemming niet opneemt. Dit kan te wijten zijn aan dwang of sociale druk, of het slachtoffer zodanig  “bevriezen” als gevolg van trauma, morele druk, enz. In een dergelijk geval kan het opnemen van de initiële toestemming meer dan gewenst in het voordeel van de beschuldigde laten blijken.  Het verschuift ook de nadruk weg van het lezen van iemands lichaamstaal voor tekenen van comfort / ongemak en plezier / ongenoegen. In plaats daarvan gaat digitale toestemming die is vastgelegd in een app boven alles overwegen.

Derde is wat Danaher ‘een stille bedreiging’ noemt, wat een vage formulering is voor het idee dat wanneer iemand eenmaal toestemming heeft gegeven, hij of zij terughoudend kan zijn om die terug in te trekken en druk voelt om mee te doen met dingen die hij of zij wil niet echt doen.

Danaher concludeert: “Vanwege de betrokken afwegingen is het onwaarschijnlijk dat op app gebaseerde technologieën ooit kunnen worden gemaakt die problemen met verkrachting en aanranding aanzienlijk zouden aanpakken”.

Danaher merkt op dat toestemmings-apps waarschijnlijk meer waarde hebben voor mensen die worden beschuldigd van aanranding dan voor slachtoffers.

Als persoon A mondeling persoon B aanbeveelt, maar persoon B weigert, is het onwaarschijnlijk dat een van beide partijen zal aandringen op het introduceren van een toestemmingsaanvraag om de interactie vast te leggen. Als persoon B hiermee akkoord gaat, maar vervolgens de toestemming intrekt, kunnen beide worden geregistreerd, maar het is ingewikkelder dan het lijkt.

Met SaSie en LegalFling kan de toestemming met een klik worden beëindigd, maar persoon B moet mogelijk de telefoon van persoon A lenen of de app downloaden om dit te doen. Het opnemen van een opname met We-Consent is alleen mogelijk met een andere app in de suite, What-About-No genaamd, maar deze is specifiek ontworpen om hardnekkige agressors af te schrikken (het legt het gezicht van een agressor vast).
En als er voldoende tijd verstrijkt tussen toestemming en intrekking van de toestemming, is er ruimte voor een agressor om te beweren dat seks tussentijds heeft plaatsgevonden. Dus als er iets lijkt, lijkt de opgenomen informatie meer toe te voegen aan de onschuldvordering van een agressor, omdat het op een bepaald moment een bewijs van instemming levert, dan aan de bewering van een slachtoffer dat de toestemming werd geschonden.

Daarom zou men kunnen beweren dat toestemmings-apps eerder goed zijn voor het beschermen van mensen die ten onrechte van mishandeling worden beschuldigd. Maar het is ook een proces dat openstaat voor misbruik, en men moet zich afvragen: welke stimulans hebben mensen om iets vast te leggen dat later hun wettelijke mogelijkheden zou kunnen beperken in geval van aanranding?

Zoveel van onze levens vinden nu plaats in het digitale tijdperk. In plaats van te praten, sms’en we. In plaats van aan te raken, “liken” we. In plaats van elkaar te ontmoeten, (swipen) vegen we naar rechts. Zal het verplaatsen van seksuele instemming naar een digitaal platform daadwerkelijk een gesprek aanmoedigen of verminderen? Zal het nuance toevoegen of wegnemen? Sommige gesprekken moeten van aangezicht tot aangezicht zijn, met telefoons op tafel, niet in uw hand, beweert Danaher
Er is tegenwoordig echt een app voor alles. Maar soms zou dat er misschien niet moeten zijn is de visie van de auteur.

Bronnen

https://futureofsex.net/sex-tech/case-consent-apps-legal-scholar/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge