Dokters worden seksueel belaagd

Sexting al op jonge leeftijd
Seksuele intidimatie : gedeeltelijk de schuld van de meisjes zelf?

Maar liefst de helft van alle vrouwelijke artsen krijgt te maken met ongewenst seksueel gedrag van patiënten. Slechts één op de tien dient een klacht in.

DarkoStojanovic (CC0), Pixabay

In totaal krijgen vier op de tien artsen te maken met ongewenst seksueel gedrag. Dat gaat dan bijvoorbeeld over verliefde patiënten die berichtjes sturen, veel vaker op consultatie komen dan nodig is, flirten, opmerkingen maken over het uiterlijk van de arts of persoonlijke vragen stellen over het liefdesleven.

Het zijn niet alleen vrouwen die seksueel belaagd worden. Ook 30% van de mannelijke dokters heeft dit de voorbije tien jaar meegemaakt, zo blijkt uit een bevraging van de Artsenkrant bij 1.800 respondenten. Het gaat dan van seksueel getinte opmerkingen, over patiënten die een kledingstuk te veel uittrekken, tot zelfs aanranding.

Geconfronteerd met zo’n ongewenst gedrag, spreekt 67% van de artsen de patiënt hierop aan. Amper één op de tien dient ook een officiële klacht in. Dubbel zoveel dokters ondernemen niets. Meer dan de helft denkt dan ook dat zo’n klacht toch niet serieus genomen wordt.

Uit de cijfers van het onderzoek blijkt dat vooral jonge artsen te maken krijgen met ongewenste intimiteiten. Een kleine zeventig procent spreekt de patiënt aan op het gedrag, dertig procent neemt iemand erover in vertrouwen, maar uiteindelijk dient slechts tien procent officieel een klacht in. Een op de vijf doet zelfs helemaal niets.

Ander onderzoek toont ook aan dat studenten geneeskunde te maken hebben met seksuele intimidatie. Studenten geneeskunde, en coassistenten in het bijzonder, zijn vaak slachtoffer van seksuele intimidatie zowel door hun begeleiders als door patiënten. Er wordt echter maar weinig melding van gedaan. Het taboe is nog steeds groot en ook de angst voor een slechte beoordeling speelt een rol  wanneer het gaat om een meerdere.

In 2005 maakte het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) melding van een hoog percentage coassistenten in Nijmegen dat wel eens te maken had met seksuele intimidatie. In internationale literatuur is beschreven dat seksuele intimidatie in de medische opleiding veelvuldig voorkomt. Uit zowel Amerikaanse als Europese onderzoeken komt naar voren dat 30-50 procent van de geneeskundestudenten seksuele intimidatie ervaart tijdens de opleiding.

De wisselende percentages over het vóórkomen van seksuele intimidatie zijn onder andere te wijten aan de verschillende definities van seksuele intimidatie. Los van de gehanteerde definitie is een aantal punten van belang. Seksuele intimidatie wordt als zodanig benoemd zodra een persoon zich seksueel geïntimideerd voelt. Het is gedrag van een dader dat een persoonlijke grens van een slachtoffer overschrijdt.

Het is aannemelijk dat geneeskundestudenten een serieuze risicogroep vormen voor seksuele intimidatie. Persoonlijk en lichamelijk contact met medestudenten, docenten, artsen en patiënten staat centraal in de opleiding. Bovendien bevinden coassistenten zich in het ziekenhuis in een kwetsbare positie. Zij functioneren onderaan in de medische hiërarchie en hebben geen formele positie in de ziekenhuisorganisatie. Coassistenten worden daarnaast door hun directe begeleiders beoordeeld op kennis, inzet, werkhouding en vaardigheden.

In het voorjaar van 2006 ondervroeg het KNMG Studentenplatform via een digitale enquête 4017 student-leden van de KNMG over seksuele intimidatie.

Van de 1856 respondenten gaf ruim 11 procent aan wel eens met seksuele intimidatie te maken te hebben gehad. Hierbij zijn vrouwen significant vaker het slachtoffer dan mannen (14 versus 5%). Van alle coassistenten heeft 21 procent zich wel eens seksueel geïntimideerd gevoeld. Van de studenten die nog in de preklinische fase van hun opleiding zitten, was dit 3 procent.

De aard van het seksueel intimiderende gedrag betrof voor 60 procent van de slachtoffers opmerkingen over het uiterlijk. Een andere veel genoemde grensoverschrijdende intimiteit was het stellen van persoonlijke vragen over seksualiteit of liefdesleven (44%), maar ook ongewenst lichamelijk contact (34%) en oogcontact (24%) behoorden tot de veel gegeven antwoorden. Incidenteel werd onder de optie ‘anders’ melding gemaakt van aanranding en stalking.

Lees ook hier verder over ongewenst intiem

Lees hier verder over seksuele intimidatie door een patiënt

 

Bronnen

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3101034/2017/03/10/1-op-2-vrouwelijke-artsen-seksueel-belaagd.dhtml

http://nieuws.vtm.be/binnenland/1-vrouwelijke-arts-op-2-al-seksueel-belaagd

http://www.demorgen.be/binnenland/-dokter-wat-vind-je-van-mijn-nieuw-ondergoed-artsen-over-seksueel-gedrag-b5934d9a/

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/ongewenst-contact.htm

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge