HPV-besmetting veroorzaakt kankers aan vagina, anus en mond en keel

Vrouwen dragen DNA van sperma altijd mee
Helft Vlaamse twintigers deed al aan 'casual-seks'

Bron https://www.pinterest.com/pin/365776800979448708

Het Humaan Papilloma Virus (HPV) is een familie virussen met meer dan honderd verschillende varianten. De gevolgen van een infectie kunnen, naar gelang het type HPV, variëren van genitale wratten tot kankers. Meer dan 99 procent van alle baarmoederhalskankers worden veroorzaakt door een chronische infectie met HPV’s.

HPV’s zijn bijzonder besmettelijk. Naar schatting komt tot 80 procent van de seksueel actieve mannen en vrouwen op een moment in zijn of haar leven een of meerdere keren in aanraking met een HPV. Infecties worden ook regelmatig overgedragen via de hand en de mond. Daardoor is veilig vrijen geen absolute garantie om besmetting te voorkomen. Het geeft het virus wel minder kans op overdracht. Het beschermt ook tegen heel wat andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

Meisjes van 12 kunnen in Nederland een vaccinatie krijgen, omdat het virus meestal wordt overgedragen bij de eerste seksuele contacten. Baarmoederhalskanker er wordt bijna altijd door veroorzaakten bijvoorbeeld vagina, penis, anus en mond- en keelholte. Dat wordt bevestigd door onderzoek van het Radboudumc.

Wetenschappers van de afdelingen Verloskunde en Gynaecologie, Pathologie, en Medische Microbiologie werken intensief samen op dit gebied. Afwijkende celgroei in de baarmoederhals wordt ingedeeld in mild (CIN1), matig (CIN2) of ernstig (CIN3). 90.000 Nederlandse vrouwen met de diagnose CIN3 werden vergeleken met even zoveel vrouwen zonder. Vrouwen mét een CIN3 lopen een beduidend groter risico op kanker aan schaamlippen, vagina, anus en mond-keelholte.

Een relevante vraag is of HPV vaccinatie kan voorkómen dat deze voorstadia en kankers ontstaan. Op dit moment is preventie via vaccinatie alleen beschikbaar voor meisjes. Over preventieve vaccinaties bij volwassen vrouwen bestaat nog veel onduidelijk. De huidige Nederlandse richtlijn adviseert vaccinatie te overwegen bij vrouwen met herhaaldelijke HPV-gerelateerde afwijkingen, zoals bijvoorbeeld ook genitale wratten.

Naar schatting loopt bijna 80 procent van de seksueel actieve bevolking een besmetting met het virus op. Vandaar dat jonge meisjes zich best laten vaccineren vóór hun eerste seksuele betrekking. De inenting tegen baarmoederhalskanker is in Vlaanderen sinds het schooljaar 2010-2011 gratis in het eerste jaar secundair.

Vaccinatie is belangrijk, maar beschermt echter niet tegen alle HPV-types (wel tegen 70 à 80 procent). Uitstrijkjes blijven dus nodig, bovenop de vaccinatie.

Condoomgebruik vermindert het risico op het doorgeven van HPV, maar is zeker niet ‘waterdicht’.

Ook bij mannen kan het virus kwaad doen. Door orale seks geraakt het hpv-virus in de keel, waar het een gezwel kan veroorzaken.

Volgens het Belgische Kankerregister kregen in 2011 641 Belgen orofarynx, de keelkanker die kan ontstaan door hpv. De overgrote meerderheid daarvan waren mannen, namelijk 471.

Keelkanker blijkt de enige kanker te zijn die bij mannen almaar vaker voorkomt. Maar ook bij de vrouwen stijgt het aantal keelkankers. Ook zij kunnen de ziekte krijgen door orale seks.

Keelkanker wordt in de meeste gevallen evenwel niet door hpv veroorzaakt, maar in de hand gewerkt door roken en te veel alcohol. Uit Nederlands onderzoek blijkt wel dat het aandeel keelkanker dat door hpv wordt veroorzaakt, de laatste tien jaar stijgt.

Mannen lopen twee keer zoveel risico om door orale seks mond- of keelkanker op te lopen als vrouwen, blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek noteert Het Nieuwsblad (14/02/2016). Die kankers worden veroorzaakt door het seksueel overdraagbare humaan papillomavirus. Vooral blanke mannen van middelbare leeftijd lopen het meeste risico en al helemaal als ze vaak van partner verwisselen.

Het Nieuwsblad verwijst naar een Amerikaanse studie van de Johns Hopkins University in Baltimore waarbij men stelt dat in de VS en het merendeel van de Westerse landen bijna twee op drie kankers van de keelholte veroorzaakt wordt door een infectie met het HPV16-virus, in de volksmond beter bekend als het humaan papillomavirus. Die kankers komen bovendien de laatste jaren steeds vaker voor, meent Gypsyamber D’Souza, professor epidemiologie en hoofdonderzoeker.

De praktijk van fellatio (orale seks uitgevoerd bij mannen) en cunnilingus (orale seks uitgevoerd bij vrouwen) zorgt ervoor dat vooral blanke mannen van middelbare leeftijd steeds vaker met kankers van de keelholte te maken krijgen. Mannen zouden zelfs twee keer zoveel risico lopen als vrouwen. Die toename aan dergelijke kankers zou volgens de onderzoekers te maken hebben met het feit dat orale seks steeds vroeger beoefend wordt en dat mensen meer wisselende partners hebben.

De kans op een HPV-keelkanker ligt momenteel bij mannen drie keer zo hoog als bij vrouwen. HPV-keelkanker zou in de nabije tien tot vijftien jaar baarmoederhalskanker zelfs kunnen overtreffen.

Of er ook een verband bestaat tussen HPV en andere mond- en keelkankers, zoals kanker van het strottenhoofd (larynxkanker) en kanker in het onderste deel van de mondkeelholte (hypofarynxkanker), is momenteel nog niet duidelijk.

Een orale HPV-besmetting betekent niet dat men altijd kanker krijgt. Uit onderzoek blijkt dat slechts 2 op 1000 besmette vrouwen en 7 op 1000 besmette mannen uiteindelijk mond- of keelkanker ontwikkelen. Het risico is dus relatief beperkt, ook bij mannen die veelvuldig orale seks hebben.

Indien HPV de oorzaak is, komt deze keelkanker meestal op relatief jongere leeftijd voor, namelijk jonger dan 60 jaar.
Ondanks de toename van het aantal gevallen van orofaryngeale kanker door het HPV blijven in ons land alcoholmisbruik en roken momenteel de voornaamste oorzaken.

Omdat de prognose van de hpv-keelkanker beter is, en omdat de aantallen beperkt blijven, pleit sommigen  niet voor een vaccin bij jongens. ‘Bij vrouwen brengt de vaccinatie wel veel op om baarmoederhalskanker te voorkomen. Bij de mannen gaat het om een veel kleiner aantal gevallen.’

‘De mannen gaan trouwens almaar beter beschermd zijn tegen hpv als meer vrouwen gevaccineerd zijn. Als zij het virus niet doorgeven, zijn ook de mannen beter beschermd tegen hpv.’ Tocht zijn er ook wetenschappers die pleiten dat ook jongens zouden gevaccineerd worden tegen HPV.

Bronnen

D’Souza GD, McNeel TS, Fakhry C. Understanding personal risk of oropharyngeal cancer: risk-groups for oncogenic oral HPV infection and oropharyngeal cancerAnnals of Oncology. Published online October 19 2017

http://seks.blog.nl/lijf-leden/2017/08/26/hpv-besmetting-zorgt-ook-voor-meer-kankers-aan-vagina-anus-en-mond-en-keel

http://www.kanker.be/alles-over-kanker/aantoonbaar-risico/hpv-wat-dat-eigenlijk

https://gezonde.stad.gent/nieuws/orale-seks-veroorzaakt-keelkanker

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160214_02126844

https://www.nu.nl/wetenschap/2451972/orale-seks-vaker-oorzaak-van-keelkanker-dan-roken-.html

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/2618326/vaker-keelkanker-door-orale-seks

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/geeft-orale-seks-mannen-dubbel-zoveel-kans-op-mond-en-keelkanker

https://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=26947

https://makesensecampaign.eu/nl/informatie-over-kanker/hpv-en-hoofd-halskanker

http://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen-over-hpv

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/9181_hpv_nl_27092017_0.pdf

https://www.uzleuven.be/nl/hpv-vaccinatie

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge