Seksueel geweld en cultureel perspectief

Verbeteren van gevoel van eigenwaarde effectief bij therapie seksueel afwijkend gedrag
Natuurlijk anticonceptiegebruik neemt toe
hand, woman, female

ninocare (CC0), Pixabay


Slachtoffers van seksueel geweld lijden onder stereotiepe ideeën in de maatschappij, schrijft seksuologe Katrien Symons. Ze roept de media op om waakzaam te zijn en de dingen op een correcte manier te benoemen.

Welke kleren had je aan? Dronk je alcohol die avond? Waarom ging je naar dat feestje? Ga je wel vaker naar feestjes? Heb je een partner? Heb je je partner al eens bedrogen? Hoe oud was je toen je voor het eerst begon te daten?”

Is seksueel geweld eigen aan onze cultuur?

Onderzoek stelt vast dat de perceptie van schuld en verantwoordelijkheid met betrekking tot verkrachting berust op mentale voorstellingen over hoe een “normaal seksueel contact” dan wel een verkrachting er typisch uitzien. Dergelijke voorstellingen zijn echter niet waardevrij. Ze worden beïnvloed door stereotiepe denkwijzen over verkrachting en ideeën over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Vaak zijn deze denkwijzen in het nadeel van het slachtoffer. Mannen zijn seksuele roofdieren, vrouwen zoeken enkel intimiteit?

Een traditioneel seksueel script creëert een context waarbinnen seksueel geweld naar vrouwen toe meer waarschijnlijk wordt en niet als zodanig erkend wordt wanneer het zich voordoet.

Wanneer slachtoffers de dader kennen, stellen we ze gemakkelijker verantwoordelijk, zeker wanneer beide personen eerder die avond vrijwillig afspraken.

Terwijl traditionele seksuele scripts leiden tot het normaliseren van seksueel geweld, blijft de perceptie van wat dan wel geldt als verkrachting verengt tot heel specifieke situaties. Dit noemt men het “stereotiepe verkrachtingsscenario”. Dit scenario houdt in dat de belager fysiek geweld gebruikte, dat het slachtoffer er alles aan deed om zich te verweren, dat het ging om een plotse aanval op een niets vermoedende vrouw en een doorgaans onbekende dader, en dat de vrouw zwaar te lijden heeft onder de psychologische gevolgen van de aanval. Situaties die niet aan deze beschrijving voldoen worden minder makkelijk erkend als verkrachting.

Ook een gebrek aan fysieke weerstand of verwonding, alcoholgebruik, pas na verloop van tijd aangifte doen, en de kalmte bewaren tijdens het verhoor, zijn factoren die maken dat het slachtoffer op minder begrip kan rekenen en dat de dader ongestraft blijft. In de praktijk is het echter perfect mogelijk dat een slachtoffer “bevriest” tijdens een daad van seksuele agressie en zich daardoor niet op een fysieke manier verdedigt.

Slachtoffers van seksueel geweld lijden onder stereotiepe ideeën

Om seksueel geweld op maatschappelijk niveau aan te pakken, moet het op een correcte manier erkend, benoemd en bestraft worden

Traditionele seksuele scripts en stereotiepe denkwijzen over verkrachting zijn diep ingebakken in onze cultuur en het is nodig om alert te zijn voor de communicatie en verspreiding ervan.

Dr. Katrien Symons is socioloog en seksuoloog, en als onderzoekster verbonden bij het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) en bij de onderzoeksgroep MIOS (Universiteit Antwerpen).

Lees het hele artikel op Knack

Bronnen

http://www.knack.be/

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge