Is BDSM abnormaal?

Meer ouderen slachtoffers van datingsites
Bestaat seksverslaving echt?

Bron commons.wikimedia.org

De afkorting BDSM staat volgens Jantien Seeuws voor “bondage & discipline, dominantie & submissie, sadisme & masochisme”, maar omvat eigenlijk nog veel meer aspecten, zoals fetisjisme. Seeuws maakte haar masterthesis over het onderwerp.

Er zijn mensen die BDSM vooral lichamelijk beleven en het pijnspel of sadomasochisme verkiezen. Anderen houden dan weer van het psychologische spel, waarbij onder andere vernedering, het uitvoeren van opdrachten en het verschil in macht tussen de dominante persoon en de onderdanige centraal staan. Sommigen houden helemaal niet van pijn of controle, maar raken wel opgewonden van een bepaalde fetisj zoals luiers of voeten. BDSM kan voor iemand ook louter draaien om het artistieke aspect. Fotografen maken bijvoorbeeld kunstige portretten van mensen vastgebonden in touwen tijdens bondage, en modeontwerpers tekenen geïnspireerd door BDSM hele collecties op basis van riempjes, leer of latex.

Van opwinding over vertrouwen tot geborgenheid en liefde

Als een koppel aan BDSM doet, blijkt het meestal een combinatie of uitbreiding te zijn van alles wat hierboven staat, en dit van lichte tot extremere niveaus. BDSM is met andere woorden een heel breed spectrum van activiteiten en alternatieve vormen van relaties en seksualiteitsbeleving. Liefhebbers geven naast opwinding trouwens vooral vertrouwen, respect, openheid, geborgenheid, veiligheid, vrijheid, geluk, en liefde aan als kernaspecten van wat BDSM voor hen betekent.

Hoewel het overkoepelende acroniem verwijst naar de aspecten bondage & discipline, dominantie & submissie, sadisme & masochisme, omvat BDSM een breed spectrum aan activiteiten en vormen van interpersoonlijke (liefdes)relaties en alternatieve seksualiteitsbeleving.

BDSM kan voor iemand ook louter draaien om het artistieke aspect aan bijvoorbeeld bondage of fetisjisme. Vaak blijkt het een combinatie of uitbreiding te zijn van al het voorgaande, in lichte tot extremere vormen. Vergeet In De Gloria-toestanden waarin directeurs met een bal in de mond over hun bureau liggen om alle verantwoordelijkheid even te laten varen. Onderdanig, dominant of switch zijn, staat los van functie, geslacht, genderidentiteit of sociaal economische status. Sommigen zien het als een lifestyle, maar meer dan de helft voelt het aan als een geaardheid.

Het draait bij sadomasochisme niet om de pijn. En de beoefenaren zijn ook niet getraumatiseerd.

Vier misverstanden over SM.

1 Sadomasochisme is zeldzaam

Bron commons.wikimedia.org

Het aantal mensen dat ‘wel eens’ aan sadomasochistische seks doet, is relatief groot. Een Amerikaans onderzoek uit 1993 kwam op 11 tot 14 procent (respectievelijk vrouwen en mannen). Het aantal mensen dat het regelmatig doet, is allicht lager: een Australisch onderzoek kwam in 2002 op 2 procent. Een op de vijftig.

Wat die mensen in de slaapkamer uitvoeren, weet niemand. ‘BDSM’ – de meest gebruikte vakterm – betekent ‘bondage en disciplinering, dominantie en submissie, en sadomasochisme’, maar het is een ongedefinieerd containerbegrip.

Wat in ieder geval algemener is: seksuele fantasieën over SM. Dat schreef de Amerikaanse pionier Alfred Kinsey al in 1953. 12 procent van de vrouwen en 22 procent van de mannen zei opgewonden te worden van een ‘verhaal met sadomasochistische inhoud’.

Begin jaren 70 hield een Amerikaanse promovenda interviews over seksuele fantasieën met 141 welgestelde getrouwde vrouwen in New York. De fantasie ‘Ik stel me voor dat ik overmeesterd word, of gedwongen me over te geven’, stond op de tweede plaats. Een studie uit 1980, bij 94 mannen, vond dat hun fantasieën vooral gingen over ‘bevestiging van seksuele macht, agressiviteit, en masochisme’.

2 Sadomasochisme is ziek

Mensen die aan BDSM doen, hebben niet vaker een jeugdtrauma, hebben een normale persoonlijkheid en zeker net zo vaak als anderen een gewone baan. Dat is meermaals aangetoond. In het eerder genoemde Australische onderzoek hadden de regelmatige BDSM-beoefenaars evenveel psychiatrische en seksuele klachten als andere volwassenen. Ja, de mannen hadden iets vaker pijn bij het vrijen. ‘Maar dat kan de bedoeling zijn geweest’, merken de onderzoekers droogjes op.

BDSM-onderzoekers wijzen vaak op de uitgebreide normen die beoefenaars hanteren. Als er dwang aan te pas komt, is het geen BDSM. Wederzijdse instemming wordt heel serieus genomen.’

3 Sadomasochisme is gericht op pijn

Wat de meeste mensen drijft als ze sadomasochistische seks beleven, is onbekend. Al het onderzoek daarnaar is gedaan op BDSM-fora en in BDSM-clubs. Dat is zoiets als homoseks bestuderen door alleen in de darkroom te kijken. Maar met dat voorbehoud: van de seksuologen die de BDSM-gemeenschap bestuderen, vindt de meerderheid dat het niet primair om pijn gaat. Dominantie en onderdanigheid vormen de kern van BDSM, pijn is bijkomstig. Ze verwijzen vaak naar een studie uit 1998, waarin de Canadese Patricia Cross het verloop van acht cyber-SM-sessies analyseerde. De deelnemers bespraken tijdens de cyberseks uitgebreid hun ongelijkwaardige rollen.

4 Sadomasochisme is voor overbelaste managers

Veruit de best geformuleerde theorie over BDSM is van de Amerikaanse psycholoog Roy Baumeister. In het artikel ‘Masochism as escape from self’ zette hij in 1988 uiteen dat BDSM een ontsnapping is aan de eisen van de individualistische westerse samenleving. Door gedomineerd en vernederd te worden, ontsnapt de moderne mens aan de continue vraag om te handelen, om te beslissen.

Baumeister ziet BDSM als een cultureel verschijnsel. Niet-westerse uitingen van sadomasochisme, zoals de Japanse touwbondage, zijn volgens hem schaars.

Maar latere studies geven Baumeister geen gelijk. In de meeste clubs is het aantal Doms ongeveer gelijk aan het aantal subs, en de rollen worden ook gewisseld. In een analyse van een Usenet-nieuwsgroep (het was de begintijd van het internet) door twee Zweedse psychologen uit 1995, bleken de mannelijke hetero’s voor 71 procent dominant, terwijl de vrouwelijke hetero’s voor 89 procent onderdanig waren.

En de tweede kwestie: is sadomasochisme aangeboren of aangeleerd? Baumeister had goede argumenten voor de tweede optie. Aan de andere kant vertellen veel BDSM’ers dat ze zich als kind lieten vastbinden als indiaantje en dat opwindend vonden. In een kleine Amerikaanse studie uit 2012 zeiden zeven van de achttien geïnterviewden dat ze achter hun voorkeur kwamen toen ze jonger dan tien jaar waren – zes anderen waren tien tot vijftien jaar oud. Baumeister, nu: ‘Misschien is de neiging er al op jonge leeftijd, maar komt die alleen in een culturele context tot bloei.’

Onderzoek Jantien Seeuws

Bron commons.wikimedia.org

Jantien Seeuws bestudeerde voor haar masterproef psychologie aan de UGent SM praktijken. Ze sprak tweeënhalf jaar met 140 sm’ers, in clubs of via sociale netwerken. Daaruit leerde ze twee dingen: de meeste BDSM’ers beschouwen het als (een deel van) hun identiteit, zelfs hun geaardheid. En het thema is nog altijd moeilijk bespreekbaar.

Meer dan de helft (65%) van de BDSM’ers beschouwen het als een geaardheid. «Vaak zeggen mensen dat er een oorzaak moet zijn dat mensen van pijn houden, of er is iets ‘mis’ met hen. Maar dat is net hetzelfde als vragen waarom een homo op mensen van hetzelfde geslacht valt. Ze beschouwen het als hun identiteit», legt Seeuws uit. Daarnaast blijft BDSM onbespreekbaar. «Zelfs psychologen en dokters weten niet goed hoe ze met het thema moeten omgaan. In de plaats van te luisteren naar hun verhaal, worden BDSM’ers steevast doorverwezen.»

Iemand die houdt van BDSM kan zowel heteroseksueel als homo,lesbisch, biseksueel of transgender zijn. Liefhebbers van BDSM komen verder uit alle lagen van de bevolking, het merendeel zijn mensen zoals jij en ik. iedere BDSM’er is iemands kind, ouder of grootouder, collega, baas, enzovoort..

Verder blijkt het dat er geen exacte cijfers bestaan voer het aantal Vlamingen dat van deze soort seks houden die men in de volksmond kinky sex noemt. Seeuws zegt dat het er veel meer zijn dan men beseft, maar dat ze het bijna allemaal angstvallig geheim houden. Mensen outen zich niet omdat ze bang zijn voor discriminatie of omdat ze vrezen hun werk te verliezen.

Sommigen kregen het advies zich te laten behandelen. Enkele BDSM’ers die een psycholoog bezochten, werden meteen doorverwezen. ‘De gevallen van negatieve vooroordelen en discriminatie mogen niet verhullen dat de grootste groep daar niet mee te maken krijgt’, relativeert Seeuws. ‘Deels omdat ze het geheim houden. Maar elk negatief verhaal is er een te veel.’

Afkeer in de samenleving

‘Een deel van de afkeer die in de samenleving bestaat, komt omdat mensen het onterecht blijven associëren met geweld. Maar ik werk vandaag met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik kan u verzekeren: dit heeft absoluut niets met sm te maken.’ aldus Seeuws in Knack

De combinatie van genot en pijn is niets nieuws. In het oude Egypte werden reeds vormen van BDSM beoefend, en ook de Kama Sutra ziet de inductie van pijn als een aanvaardbare manier om extra seksuele prikkels te veroorzaken. De nagels sporadisch in iemands rug planten, bijten op allerhande plekken en een occasionele klets op de poep lijken deel uit te maken van de conventionele seksuele verhouding.

Niettegenstaande BDSM alomtegenwoordig is en beoefenaars aangeven dat het hun leven verrijkt, wordt het anno 2015 nog steeds ten onrechte juridisch afgestraft en gepathologiseerd. In de nieuwste versie van het handboek der psychische stoornissen (DSM-5), staan fetisjisme en sadomasochisme wederom vermeld als een parafilie. Menig onderzoek wees nochtans uit dat de voorkeur voor BDSM geen psychopathologie veronderstelt. Slechts een kleine alinea geeft aan dat er geen diagnose aan gekoppeld mag worden als de act met een instemmende partner beleefd wordt en geen lijden van de beoefenaar of derden veroorzaakt.

Onderzoek suggereert nochtans dat aan BDSM doen niet noodzakelijk een uitdrukking is van een onderliggende psychopathologie. BDSM heeft ook niets te maken met geweldpleging. Het aspect vrijwilligheid is voor BDSM’ers van cruciaal belang, net zoals het op de hoogte zijn van de risico’s die beide partijen nemen. Alles wat gebeurt, moet verantwoord en veilig voorbereid zijn. Mensen die aan geweldpleging doen, houden geen rekening met de ander. Binnen de psychoanalyse worden seksueel deviante fantasieën en gedragingen dan weer losgekoppeld van een perverse structuur. Het hebben van bijzondere seksuele verlangens of het stellen van pervers gedrag, betekent dus niet dat iemand sowieso een pervert is. (https://jantienseeuws.com/bdsm/)

Strafbaar?

Ook de strafwet lijkt alles dat verder gaat dan zogenaamde ‘lichte slaapkamer-SM’ te zien als iets ver voorbij de aanvaardbare grenzen van conventionele heteronormatieve seksualiteit. Maar hoe kan je als buitenstaander bepalen wat ‘lichte’ SM is, als je geen zicht hebt op BDSM an sich? Toch wordt BDSM de facto beschouwd als een vorm van slagen en verwondingen (artikel 398 Strafwetboek), en is het bezit van sadomasochistisch materiaal in strijd met de wapenwetgeving.

Of je ook vervolgd wordt, zal dan afhangen van de goodwill van de agent of rechter die je voor je hebt. Volgens het Belgische strafrecht kan men nooit toestemmen met geweld op zichzelf. De euthanasiewet, gevechtssport en noodzakelijke chirurgie vormen hierop uitzonderingen. Serge Gutwirth en Paul De Hert, professoren aan de faculteit Recht en Criminologie aan de VUB, stelden zich in 2009 de vraag in welk opzicht het sadomasochisme verschilt van boksen. In beide gevallen is er immers sprake van slagen, maar zijn er ook afspraken, spelregels en wederzijdse toestemming.

De enige uitsluitingsgrond die voor een vrijwillig sadomasochistisch spel tussen meerderjarigen ingeroepen kan worden, betreft het grondrecht op privacy dat de seksuele vrijheid en autonomie beschermt, zoals dat door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (8 § 1 EVRM) en het Europees Hof vorm wordt gegeven.

Openbare moraal

juliette_sade_dutch

Bron commons.wikimedia.org

De Belgische overheid mag dit grondrecht echter aan een reeks strikte voorwaarden onderwerpen, waardoor de strafrechtelijke immuniteit vervalt en men alsnog een inmenging in iemands privéleven kan rechtvaardigen in het belang van de volksgezondheid. Een sadomasochistisch spel zou indruisen tegen de goede zeden en potentieel gevaar creëren voor letsels en verminkingen. Als openbare moraal en eerbied voor menselijke waardigheid – weliswaar goed bedoeld – primeren op vrije keuze en seksuele autonomie, bestaat echter het gevaar dat men seksuele vrijheid beperkt tot de norm. Alles wat daarbuiten valt, wordt dan begrensd, gecontroleerd en veroordeeld.

Wanneer personen met BDSM-gevoelens hun seksuele voorkeur wel zelf hebben aanvaard, en het toch nog ergens moeilijk mee hebben, gaat dat vaak over het feit dat ze zich veroordeeld voelen. “Homoseksualiteit stond aanvankelijk ook in de DSM vermeld en verdween uit de DSM-III die verscheen in 1980. Een aantal BDSM’ers gelooft dat ook BDSM-aspecten volledig zullen verdwijnen uit de DSM. Tot dan blijft de druk vooral op de schouders van dominanten groot, omdat zij degene zijn die de ander pijnigen. Die ander die daarmee instemt en waarvan zij tegelijk heel erg houden, indien het een liefdesrelatie betreft, maar boven wie zij staan”, stelt de analyse van het onderzoek.

BDSM wordt in België beschouwt als het toebrengen van slagen en verwondingen. In dat licht pleit de onderzoekster voor een aanpassing van het strafrecht. “In België kun je niet toestemmen met geweld op jezelf… Ik pleit voor het opnemen van een aparte clausule. Een die, net als gevechtsport en noodzakelijke chirurgie, bdsm toelaat, zij het met duidelijke spelregels. Ik vind het problematisch dat dit nog steeds niet kan: het gedoogbeleid van vandaag maakt dat een sadomasochist volledig afhankelijk is van de goodwill van een rechter. Als iemand zo’n persoon in een slecht daglicht wil plaatsen, dan kan dat heel slecht aflopen”, waarschuwt Seeuws in De Morgen.

Download hier de masterproef van Jantien Seeuws

Bronnen

De Standaard 20/07/2015

De Standaard 07/11/2013

http://www.knack.be/nieuws/belgie/50-tinten-grijs-in-de-wetgeving-in-belgie-hebben-beoefenaars-van-sm-geen-rechten/article-opinion-537849.html

http://www.holebi.info/phpnews/kortnews.php?action=fullnews&id=13542

http://zizo-online.be/bdsmers-ten-onrechte-beschimpt-juridisch-afgestraft-en-gepathologiseerd

 

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge