Seksueel getinte muziekvideo’s beïnvloeden jongeren

Seks op toilet en andere bijzondere plaatsen
Toevloed aan apps verpesten je liefdesleven

Free-Photos / Pixabay

Het bekijken van seksueel getinte muziekvideo’s beïnvloedt het denken van jongeren over verkrachting. Ze vinden hierdoor significant meer dat verkrachtingen in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Dat blijkt uit een experimenteel onderzoek dat Aagje Cateau uitvoerde in het kader van haar masterproef aan de KU Leuven.

Aan het experiment namen 77 jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar oud deel. De ene groep kreeg de seksueel getinte video ‘Shut up and drive’ van Rihanna te zien met hierin veel bloot en inzoomen op met seksualiteit geassocieerde lichaamsdelen.

De tweede groep kreeg de seksueel neutrale video ‘Take a bow’ voorgeschoteld van dezelfde Rihanna. Beide groepen moesten nadien een reeks vragen beantwoorden. De onderzoekster stelde geen effect vast op de attitudes ten aanzien van seksuele stereotypen en seksuele intimidatie.

De blootstelling aan de seksueel getinte video had wel een significant effect op het idee dat verkrachtingen onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zijn en dat enkel bepaalde vrouwen het slachtoffer kunnen worden van een verkrachting. Jongens waren meer dan meisjes akkoord met de stelling dat het rechtvaardig is om in een bepaalde situatie een vrouw te verkrachten.

‘Het verder onderzoeken van de relatie tussen deze seksueel getinte video’s en de houding ten aanzien van verkrachting is van belang in het blootleggen van de rol van massamedia in de oorzaak en in standhouding van seksueel geweld.’

Vaak is er een negatieve bijklank  van het concept  populaire  muziek.  Ook vroeger onderzoek gaf reeds een relatie aan tussen muziek en seksueel gedrag van jongeren. Het gevolg van die constante confrontatie met seks is dat tieners de hoeveelheid seksuele activiteit van anderen zwaar gaan overschatten, en daar niet altijd de juiste conclusies uit trekken.

Jongens worden vooral beïnvloed door hun vrienden, wat het risico op een vertekend beeld over seks en relaties vergroot. Onder vrienden wordt vaak stoer gedaan en wordt uitgedaagd om porno te bekijken.

Meeste wél normaal
Maar ook dan gaat het nog niet om de meerderheid van de tieners. “Veruit de meeste jongens en meisjes tussen de twaalf en zeventien jaar hebben niet meer seksuele ervaring dan verkering en wat zoenen”. Weinig verrassend zijn gelovige meisjes en jongens, zowel van Nederlandse, Turkse of Marokkaanse komaf, conservatiever.

Nikken deed onderzoek bij zeshonderd Nederlandse jongeren tussen 12 en 17 naar aanleiding van de groepsverkrachtingen in Rotterdam in 2005. De advocaat van de jeugdige daders liet weten dat ze niet beter wisten omdat ze hun kennis over seks hadden opgedaan via pornofilms en videoclips.

Gerina van der Sijs voltooide in 2014 haar master Jeugdstudies aan de Universiteit Utrecht. Onder begeleiding van professor Tom ter Bogt schreef zij haar scriptie over de relatie tussen muziek en seksuele attituden bij 13- tot 16-jarigen.

Jongens meer beïnvloed dan meisjes

Het belangrijkste resultaat uit het onderzoek is dat voor zowel jongens als meisjes seksuele ervaring de grootste voorspeller is van permissieve seksuele attitude. Dit houdt in dat jongeren met meer seksuele ervaring vaker een permissieve seksuele attitude hebben. Het is opvallend dat puberal timing wel een effect heeft op de seksuele attitude van jongens (hoe later zij in de puberteit komen, hoe ‘losser’ hun gedrag), maar niet op die van meisjes. Hetzelfde geldt voor de muziekvoorkeur, maar alleen voor bepaalde genres: Jongens met een voorkeur voor hiphop hebben vaker een permissieve seksuele attitude, terwijl jongens met een voorkeur voor klassieke muziek juist minder vaak een permissieve seksuele attitude hebben.   Een uitgesproken voorkeur voor een van de overige genres (rock, top 40, dance) veroorzaakt noch voor jongens, noch voor meisjes ‘los’ gedrag.

Ouders die zich zorgen maken over de muzieksmaak van hun kind kunnen rustig ademhalen, muziekvoorkeur heeft slechts een klein effect op de permissieve seksuele attitude van jongeren. Er zullen wel altijd uitschieters zijn, waardoor het van belang blijft het gedrag van jongeren goed in de gaten te houden, maar dit geldt niet alleen voor muziekvoorkeur.

Lees hier ook de masterthesis van Caroline Alaerts inzake Effecten van populaire muziek op jongeren

Bronnen

http://www.nieuwsblad.be

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140729_01196742

http://www.knack.be/nieuws/wetenschap/popmuziek-beinvloedt-seksueel-gedrag-bij-jongeren/article-normal-29651.html

http://www.versvak.nl/muziek_seks/

http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/75880/2008/01/01/Videoclips-beinvloeden-ideeen-over-seks-bij-tieners.dhtml

http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/171812/2008/02/15/Een-op-zes-vindt-seks-zonder-liefde-normaal.dhtml

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf08082006_050

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge