Sexting is niet altijd afwijkend gedrag

Vlaamse Regering bundelt de krachten in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag op grenslijn.be
Canadese thuissekswerkers proberen veilig te werken

Uit het ‘Apestaartjaren’-onderzoek van 2016 van de UGent bleek dat de smartphone alomtegenwoordig is in hun leven, maar dat het niet zo erg is met afwijkend of

Bron www.flickr.com

verslavend gedrag.

Ook wat “sexting” betreft, wat door de onderzoekers beschouwd wordt als “met je mobiele telefoon een foto van jezelf nemen die seksueel uitdagend is”, vielen de cijfers mee.  8% van de jongeren verstuurde wel eens van dit soort berichten. Het ging meestal om een foto van zichzelf in ondergoed of zwemkleding. 41,5% verstuurde een foto van zichzelf met naakt bovenlijf. Slechts 21,2% verstuurde een volledig naakte foto. Dat komt neer op 1,7% van alle Vlaamse jongeren.” De meeste jongeren die een sext sturen, gebruikten daar Snapchat voor, omdat ze er van uitgaan dat de foto op dat kanaal maar een paar seconden zichtbaar is.

Daarnaast kwam naar voor dat  25% van de jongeren via de digitale weg al wel eens zo’n pikante foto had toegestuurd gekregen wat niet zo problematisch is volgens onderzoeker Marieke Vanden Abeele van de UGent.  Jongeren moeten alleen uitkijken naar wie ze zulke foto’s sturen.  “Sexting kan je zien als een vorm van seksuele expressie, zoals we misschien vroeger achter het fietsenhok onze rok omhoog trokken. Het risico is nu enkel dat het materiaal nu verder verspreid of gedeeld kan worden.” Daarom kan je best nooit je gezicht tonen bij sexting, zodat men niet weet wie de persoon op de foto eigenlijk is.

Een studie van maart 2018 van de UGent  toont aan dat sexting door de Vlaamse pers te vaak beschouwd wordt als afwijkend gedrag. Bovendien zijn de voorstellingen in de media stereotiep en gendergerelateerd: meisjes krijgen een slachtofferrol toegewezen, terwijl jongens worden omgeschreven als agressieve jagers. ‘De resultaten vertellen ons dat er nood is aan een meer divers en actiever begrijpen van het fenomeen sexting’, aldus de onderzoekers.

Communicatiewetenschappers Burcu Korkmazer, Sander De Ridder en Sofie Van Bauwel van de UGent analyseerden alle relevante artikelen van Vlaamse gedrukte media over sexting tussen 1 januari 2009 en 31 december 2016.

Ze vonden dat er continu verband gelegd wordt met risico’s, zoals het ongewenst uitwisselen van berichten, cyberpesten en criminaliteit. Dat is ook soms wel zo, maar het is toch erg op de gevaren gericht hoe het meestal wordt voorgesteld.

Er is ook een opsplitsing in twee kampen: jongens en meisjes die sexting toepassen, worden op een twee verschillende manieren getoond. Meisjes worden vaak gezien als losbandige, maar onbezonnen slachtoffers. Jongens daarentegen worden afgeschilderd als seksuele, agressieve jagers.

Sexting kan een manier zijn voor meisjes om hun seksuele identiteit te ontwikkelen. Men zou beter meisjes ondersteunen en te helpen op een veilige manier aan sexting te doen in plaats van hen als passieve slachtoffers te portretteren. Het is beter het stigma dat rond sexting hangt te doorbreken en ook de positieve mogelijkheden benadrukken.

Bronnen en volledige onderzoek lezen

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160512_02285461

http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/studie-ugent-vlaamse-media-framen-sexting-te-veel-als-afwijkend-gedrag/article-normal-975771.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge