Slachtoffers van seksueel misbruik hebben meer kans op zelfbeschadiging

Ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag, hoe rust je omstanders toe?
Hoe houd je passie levend in een langdurige relatie en behoud je seksuele bevrediging in de loop van de tijd?
tears, crying, tear

Victoria_Borodinova (CC0), Pixabay

De verwoestende impact van seksueel misbruik van kinderen is benadrukt in een studie waaruit blijkt dat het vaak werd gemeld bij mensen die zichzelf schade toebrengen, waarbij degenen die werden misbruikt veel meer kans hadden om zichzelf herhaaldelijk te beschadigen tot in hun volwassen jaren.

Onderzoekers onderzochten gegevens van volwassenen met vijf of meer presentaties van zelfbeschadiging, in drie Ierse ziekenhuizen gedurende een periode van meer dan drie jaar, en zeiden dat deze risicogroep mogelijk specifieke interventies nodig heeft om hen te helpen.

Informatie werd verkregen van 188 opeenvolgende deelnemers, met 36 deelnemers die een interview voltooiden, van wie tweederde vrouw. Seksueel misbruik van kinderen werd geregistreerd in 42% van de totale steekproef en 72,2% van de ondervraagden. Het onderzoek ontdekte ook dat degenen die zichzelf herhaaldelijk verwondden, meer kans hadden om seksueel misbruik van kinderen ervaren te hebben

De studie werd uitgevoerd door een team van onderzoekers onder leiding van dr. Maria Isabela Troya van de School of Public Health, College of Medicine and Health van University College Cork en de National Suicide Research Foundation.

Het onderzoek is uitgevoerd op drie spoedeisende hulpafdelingen in Cork en Limerick, van maart 2016 tot juli 2019.

Volgens de studie: “Negenenzeventig van de 188 mensen in de groep met frequente zelfbeschadiging (42,0%) rapporteerden een voorgeschiedenis van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De meesten (97,8%) hadden een geregistreerde psychische aandoening, waarbij persoonlijkheidsstoornissen de meest voorkomende waren ( 45,4%). Meer dan driekwart (76,2%) had meer dan één psychische aandoening. Meer dan de helft (55,4%) had een geregistreerde lichamelijke ziekte.”

Wat betreft het verband tussen seksueel misbruik van kinderen en zelfbeschadiging, vond het onderzoek dat er een “belangrijkste bevinding” was: “Degenen met een voorgeschiedenis van seksueel misbruik hadden 6,26 keer meer kans op herhaling van zelfbeschadiging (vijf of meer presentaties van zelfbeschadiging) dan die zonder geschiedenis van seksueel misbruik.”

De onderzoekers zeiden dat er drie thema’s naar voren kwamen uit de onderzoeksgegevens: seksueel misbruik van kinderen als een uitlokkende factor voor zelfbeschadiging in verschillende levensfasen; de geheimhouding van het misbruik dat gevoelens van schaamte accentueert; en ervaringen van verlies, zoals vervreemding van familie en rouw.

De meeste deelnemers beschreven het begin van hun zelfbeschadiging als een reactie op traumatische misbruikervaringen.

Een vrouw zei: “Ze [dokter] schreef dat ik… er nog niet mee in het reine was gekomen  en… mijn ongepaste gedrag was mijn manier om ermee om te gaan.”

Het had ook invloed op relaties tijdens de volwassenheid. Een vrouw zei: “‘Het seksuele misbruik heeft zeker mijn leven gevormd.”

Een man vertelde: “Ik was 13 toen het mij overkwam. Mij werd niet verteld wat goed of fout was. Ik zei dat niet tegen mijn zus, zei dat niet tegen mijn vader , hield het gewoon voor mezelf. Ik heb nooit hulp gezocht, ik ben alcohol beginnen misbruiken  om mijn verdriet te verdrinken.”

Bronnen

https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/investigating-the-relationship-between-childhood-sexual-abuse-selfharm-repetition-and-suicidal-intent-mixedmethods-study/7736AF43594DC4BA2DD8AAE1B76FFEF6 

https://www.irishexaminer.com/news/arid-40334513.html

 

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge