Sympathiek willen overkomen en flirten is een wereld van verschil

Seksuele opwinding doet afkeer voor vieze dingen verdwijnen bij vrouwen.
Seksuele rechten gelden voor iedereen
people, man, woman

StockSnap (CC0), Pixabay

De seksuele agressie die in Keulen op Nieuwjaarsnacht gebeurde, beroert vele mensen. Temeer omdat er vermoedens zijn dat het gaat om allochtonen, nieuwkomers, jongemannen die in hun thuisland andere waarden en normen hebben inzake omgang met vrouwen.

Toen de Keulense burgemeester Henriette Reker verkeerd begrepen werd toen ze stelde dat meisjes best een armlengte afstand zouden houden van mannen, was het hek van de dam. Het leek alsof de meisjes de seksuele agressie zelf gezocht hadden door hun  weinig verhullende kleding, hun manier van lopen, het feit dat ze op straat kwamen om te feesten, enz. De schuld werd opeens bij de slachtoffers gelegd in plaats van bij de daders.
Dit klopt uiteraard volledig. Wie hier wil komen wonen moet de waarden en normen van deze samenleving aanvaarden en mannen en vrouwen hebben hier gelijke rechten, ook inzake seksualiteit. Zelfs al liepen de vrouwen naakt, is er nog geen reden om ze seksueel te belagen.

Toch mogen we ook niet ziende blind zijn. De media gaande van muziekclips (waar zo bloot mogelijk sexy en hip is),  soaps (wie heeft in Thuis nog niet met wie geen relatie gehad), reality programma’s (Temptation Island : probeer zoveel mogelijk partners te verleiden tot seks) en films (50 Shades of Grey waar naakt en SM geweld op vrouwen juist aangeprezen worden) en de sensuele reclame, spiegelen ons een beeld voor waar Westerse vrouwen sexy en verleidelijk moeten zijn, openstaan voor uiteenlopende spannende sekservaringen en waar seks zelfs op jonge leeftijd geen geheimen meer heeft. Getuige de jonge meisjes die in hun naïviteit ingaan op grooming, blootfoto’s naar vriendjes sturen, enz.  Dat sommigen zich zo gedragen en er sexy bijlopen is natuurlijk geen vrijbrief voor wie dan ook om ze tegen hun zin te seksueel te misbruiken of te betasten. Maar de educatie schiet hier voor iedereen tekort, niet alleen voor asielzoekers.

Scholen : Leg niet alleen uit hoe kindjes gemaakt of vermeden kunnen  worden maar leer ook het verschil tussen sympathiek overkomen en flirten

De boodschap die sommige meisjes (jongens) verspreiden is immers verwarrend. In Vlaamse scholen is seksuele opvoeding en relatievorming nog steeds geen verplicht onderdeel van het programma. In principe moet er enkel uitgelegd worden hoe de voortplanting werkt en als scholen op vrijwillige basis  (gelukkig !) meer aanbieden is dat vaak informatie over niet zwanger worden via geschikte anticonceptie,  aids, menstruatie, enz.

Zelden vind je in de onderwijsprogramma’s correcte informatie over  wat ‘daten’ inhoudt, hoe je ‘verliefd wordt’ en welk gedrag hier bij hoort, wat ‘seksuele aantrekkingskracht’ inhoudt, welke seksgevaren er zijn, wat seksueel grensoverschrijdend is.

Het ontbreekt aan hoe de grens duidelijk maken tussen sympathiek met iemand omgaan en flirten/verleiden, hoe aangeven van eigen grenzen, tot waar men wil gaan inzake kussen, strelen, aanraken, …  Voor vele jongens is  het flirterig gedrag, de sympathieke babbel, de zoen, het arm in arm lopen, een trigger om verder te gaan, terwijl het voor meisjes een onschuldige puberale verliefde houding is.  Meisjes moeten leren  hoe ze moeten aangeven dat ze niet verder willen gaan en dat ze door hun houding geen verkeerd signaal moeten geven.  Jongens moeten leren de signalen juist analyseren die meisjes uitzenden inzake wat ze eigenlijk willen en niet willen.

In slechts een handvol opleidingen hoger onderwijs leren studenten in sociale, paramedische of onderwijsrichtingen iets over seksualiteit en relaties en hoe hier mee omgaan met hun patiënten, cliënten of leerlingen. Seksuele en relationele vorming wordt ondanks het hoge aantal echtscheidingen, relatieproblemen en de pornoficatie in de samenleving in het onderwijs stiefmoederlijk behandeld. Het is dus goed dat staatssecretaris Francken de asielzoekers wil opvoeden dat een vrouw hier met respect behandeld moet worden, maar eigenlijk moeten alle onderwijsinstellingen van lager tot hoger onderwijs deze thema’s op hun agenda plaatsen.

Gerard Gielen
Coördinator postgraduaat seksuologische hulpverlening UC Leuven Limburg

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge