Vele jongeren denken dat porno echt is.

Strenge ouders zorgen voor meer stress later
Disney prinsessencultuur is niet roldoorbrekend

De meerderheid van de jongens van de Generatie Porno is van oordeel dat de seksfilms die

geralt (CC0), Pixabay

ze op internet zien een realistische weergave zijn van een gemiddelde vrijpartij. Van de jongens heeft 53% de indruk dat pornografie een goed beeld geeft van de werkelijkheid, bij meisjes is dit 39%.

Zo blijkt uit onderzoek van de Middlesex University in opdracht van de NSPCC, onder ruim 100 Britse jongeren tussen 11 tot 16 jaar.

Bijna alle jongeren (94%) zijn reeds voor hun 14e levensjaar met deze beelden in aanraking gekomen. Een derde daarvan kwam er per ongeluk op terecht door bijvoorbeeld een pop-up advertentie internet. 19% ging doelgericht op zoek.

Dat kan leiden tot ongepaste verwachtingen bij vrouwen en meisjes, denkt onderzoeker Elena Martellozzo. “Ook kunnen vrouwen zich onderdrukt voelen door deze onrealistische, en soms onvrijwillige, interpretaties van seks.”

Bij 40% van alle jongeren was nieuwsgierigheid de bovenliggende emotie bij de eerste keer. 27% was gechoqueerd, 25% in de war en 23% afkerig van de beelden.

Het al jong kijken naar porno zorgt hoogstwaarschijnlijk voor kopieergedrag. 39% van de 13- en 14-jarigen en 21% van de 11- en 12-jarigen willen de seks die ze zagen uitproberen. De meerderheid (87% van de jongens en 77% van de meisjes) begreep niet waar de toestemming van de mensen in de beelden vandaan kwam voor de handelingen.

Volgens de NSPCC, een jeugdwelzijns-organisatie, moeten de seksindustrie en de Britse overheid meer verantwoordelijkheid nemen om jongeren te beschermen tegen pornografie.

Door het gebruik van internet en smartphones hebben jongeren eenvoudig toegang tot seksuele beelden. De meeste media presenteren echter een beperkt, stereotype en soms onrealistisch beeld van seksualiteit.

Zo denken sommige jongeren dat je na een tijdje op en neer gaan in de vagina moet klaarkomen in het gezicht van de vrouw. Bij heel wat porno is dat het geval.

Bronnen

http://seks.blog.nl/voorlichting-anticonceptie/2016/06/17/generatie-porno-ze-denken-echt-dat-het-zo-hoort

http://www.nu.nl/gezondheid/4277930/meerderheid-jongens-denkt-pornografie-realistisch-is.html

http://www.seksuelevorming.nl/actueel/nieuwsarchief/meerderheid-jongens-denkt-dat-pornografie-realistisch

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge