Verkrachting van vrouwen in Nederland

Penis captivus : penis die geklemd geraakt in vagina tijdens seks?
Een legalisering van prostitutie?
Vrouwe justitia

Bron www.rutgers.nl

Verkrachting is het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam door een ander. De precieze juridische definitie van de term verschilt per land.

Bij dit seksueel binnendringen (seksuele penetratie) gaat het niet alleen om het gedwongen ondergaan van een geslachtsgemeenschap. Een verkrachting kan ook het ongewenst binnendringen zijn in anus of mond. De penetratie hoeft niet per se met de penis te worden uitgevoerd: binnendringen met vingers of voorwerpen kan verkrachting opleveren. Volgens de Hoge Raad valt tongzoenen niet onder verkrachting.

Zowel mannen als vrouwen kunnen het slachtoffer zijn van een verkrachting. Ook tussen huwelijkspartners kan sprake zijn van verkrachting, aangezien partnerschap geen automatische toestemming tot seksuele handelingen met zich meebrengt.

Omdat de penetratie ongewenst is komt er dus altijd dwang aan te pas. De dwang vindt meestal plaats door geweld, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

De officiële cijfers voor verkrachtingen in België zijn hallucinant hoog: in 2013 werden er per dag gemiddeld 8 klachten ingediend. Toch blijft het geweld meestal onder de radar. Vaak kent het slachtoffer de dader: hij of zij is een (vroegere) partner, een ouder, een vriend, een collega, of een kennis. Soms zwijgen slachtoffers ook over wat hen is aangedaan uit angst voor onbegrip of stigmatisering. Of ze kijken op tegen een lange en slopende juridische procedure met een moeilijke bewijsvoering.

In Nederland deed Rutgers onderzoek naar verkrachting.

1. Hoe vaak komt verkrachting van vrouwen in Nederland voor?

“14% van de vrouwen (van 15 tot 70 jaar) heeft ooit geslachtsgemeenschap tegen haar wil meegemaakt, zo blijkt uit de monitor Seksuele Gezondheid 2012 van Rutgers. In een eerder onderzoek uit 2009 is expliciet gevraagd naar verkrachting. Op die vraag gaf 12% van de respondenten aan dat haar dat was overkomen.”

2. Op welke wijze worden vrouwen onder druk gezet?

“Plegers gebruiken allerlei verschillende strategieën, zoals fysiek geweld, dreigen met fysiek geweld, misbruik maken van de situatie (bijvoorbeeld dat de ander geen weerstand kan bieden, door alcohol- of drugsgebruik) of verbale druk, zoals chantage. Fysiek geweld komt het minst vaak voor van deze strategieën.”

3. Wat zijn de kenmerken de pleger?

“In veruit de meeste gevallen is de pleger een man of een jongen. Meestal is de pleger een bekende. Dit kan een intieme bekende zijn zoals een (ex-)partner, maar het kan ook iemand uit de buurt of een kennis zijn.”

4. Doen slachtoffers aangifte?

“Meestal niet. Slechts 2 op de 10 slachtoffers van verkrachting doet hiervan aangifte. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen eerder aangifte doen als de pleger fysiek geweld gebruikte, dan wanneer hij haar op een andere manier dwong. Mogelijk zal het aantal aangiftes toenemen. Recent hebben de centra seksueel geweld hun deuren geopend. In deze centra kunnen slachtoffers verschillende soorten hulp krijgen na een aanranding of verkrachting. De politie is onderdeel van het Centrum Seksueel Geweld en wordt ingeschakeld als slachtoffers dat willen. Dit maakt het doen van aangifte makkelijker.”

Bronnen

http://www.rutgers.nl/nieuws-opinie/nieuwsarchief/verkrachting-van-vrouwen-nederland-wat-weten-we

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkrachting

https://www.amnesty-international.be/subthema/verkrachting-in-belgie/45381

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge