Vlaamse campagne tegen tienerpooiers

Ontwikkeling van romantische relaties en seksualiteit van Nederlandse adolescenten in context: Project STARS
Online anticonceptiewijzer helpt om anticonceptie te kiezen die bij je past

Vlaanderen voert de strijd tegen tienerpooiers op. Met de website stoptienerpooiers.be en de campagne “Laat je niet pakken” willen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, Child Focus en het agentschap Jongerenwelzijn helpen om tienerpooiers te stoppen en helpen voorkomen dat jongeren slachtoffer worden.

girl, tulle, portrait

JerzyGorecki (CC0), Pixabay

Een jaar geleden lanceerden minister Vandeurzen (CD&V) en Child Focus een plan om de strijd tegen tienerpooiers op te voeren. De term “loverboys”, die een te soft en vals-romantisch beeld gaf van de daders, werd naar de prullenbak verwezen en vervangen door tienerpooiers. Tienerpooiers zijn mensen die jongeren onder druk zetten om in de prostitutie te werken.

In 2016 kreeg Child Focus voor heel het land zestig meldingen over effectieve of vermoedelijke prostitutie van minderjarigen. In 37 gevallen was er sprake van de tienerpooierproblematiek. In zes gevallen was het slachtoffer 14 jaar of jonger.
Aan de schoolpoort, in de nachtwinkel, snackbars en discotheken. Op alle mogelijke plaatsen gaan de Vlaamse overheid en Child Focus minderjarige jongens en meisjes erop wijzen om uit de handen van tienerpooiers te blijven. Met affiches, postkaarten en een website. “Deze campagne had mijn leven kunnen redden”, getuigt Evy (26), die zo’n tien jaar het bezit was van een tienerpooier. Evy was thuis weggelopen na problemen en geraakte in de ban van een lieve jongen, die haar met lieve woordjes meer en meer in zijn macht kreeg.

 


Ouder lief

Met haar verhaal staat Evy niet alleen. In 2016 kreeg Child Focus voor heel het land zestig meldingen over effectieve of vermoedelijke prostitutie van minderjarigen. In 37 gevallen mogelijk het werk van tienerpooiers. In zes gevallen was het slachtoffer 14 jaar of jonger. De komende weken gaan de Vlaamse overheid en Child Focus in nachtwinkels, snackbars, discotheken en in scholen jongeren wijzen op de gevaren. De campagne ‘Laat je niet pakken’ is gericht op slachtoffers, maar ook ouders en professionele begeleiders. “Zo leggen we de werkwijze van tienerpooiers uit en hoe je slachtoffers kan herkennen”, zegt Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Welzijn.

“Zo zijn slachtoffers doorgaans tussen 12 en 18 jaar oud, lopen ze regelmatig van huis weg, hebben ze een ouder lief dat vaak telefoneert, kleden ze zich gewaagder en hebben ze plots behoorlijk wat geld om uit te geven. Dit kunnen signalen zijn die erop wijzen dat iemand slachtoffer is”, zegt Dirk Depover van Child Focus.

Tienerpooiers zijn mensenhandelaars die tieners doelbewust feitelijk afhankelijk en emotioneel aanhankelijk maken om hen vervolgens – via misleiding, dwang, fysiek, psychisch geweld en/of misbruik van kwetsbaarheid – uit te buiten in de prostitutie.

Hier komt het op neer: een tienerpooier zet jongeren onder druk om in de prostitutie te werken. Ze verplichten je om tegen betaling seks te hebben met hun vrienden of zelfs met klanten. Soms blijft het daar niet bij en word je als slachtoffer ook betrokken bij (soms gewelddadige) diefstallen of moet je drugs nemen of ergens gaan leveren. Het kan ook zijn dat je zelfs wordt ingeschakeld om nieuwe slachtoffers te gaan zoeken voor de pooier.

Hoe het zover kan komen? De tienerpooier heeft verschillende manieren om je in zijn val te lokken. Uiteraard denk je dan aan geweld en bedreigingen, maar dat is niet altijd zo. Vaak hebben slachtoffers niet eens door dat ze slachtoffer zijn! De pooier doet alsof hij je lief is en om je geeft. Dat is natuurlijk niet echt zo, want iemand waar je écht om geeft vraag je toch niet om seks te hebben met anderen tegen betaling?

Als slachtoffer staat tegen dan je hele wereld al op zijn kop en je voelt je steeds minder begrepen door familie en vrienden. Je gaat ook meer spijbelen. Op de duur zie je de pooier nog als je enige familie, wat natuurlijk niet echt waar is. Je bent volledig afhankelijk

Een tienerpooier is eigenlijk een mensenhandelaar. Aan het einde van de rit zijn het niet de slachtoffers die iets verdienen aan seks met klanten, maar vooral de pooier zelf (op enkele cadeautjes na). Daarom noemen we dit mensenhandel, en mensenhandel is strafbaar. Mensenhandelaars die opgepakt worden krijgen zware straffen omdat ze andere mensen uitbuiten!

Drie doelgroepen

De website stoptienerpooiers.be is gericht op drie doelgroepen: de jongeren zelf, de ouders (en vertrouwenspersonen) en op leerkrachten en hulpverleners. “Het is de bedoeling om iedereen goed te informeren wat tienerpooiers zijn, hoe men signalen kan herkennen en waar men terecht kan voor hulp”, legt Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, uit.

Samen met de website wordt ook de preventie- en sensibiliseringscampagne “Laat je niet pakken” gelanceerd. Daarbij worden affiches verspreid op scholen en Child Focus zal postkaarten verspreiden in steden en op “hotspots” (bv. nachtwinkels, seksshops en discotheken). Verder is het de bedoeling ook de mogelijke tienerpooierklanten via contactadvertentiepagina van Het Laatste Nieuws en sites die erotische afspraken faciliteren te verwittigen dat betaalde seks met minderjarigen illegaal en strafbaar is.

Zowel de site als de campagnespot worden door het agentschap Jongerenwelzijn gefinancierd en zullen ruim via sociale media worden gepromoot. Daarnaast worden affiches verdeeld in de middelbare scholen. Child Focus-vrijwilligers verspreiden postkaarten in zeven Vlaamse steden, meer bepaald op hotspots die mogelijk door daders en slachtoffers gefrequenteerd worden (zoals nachtwinkels, snackbars, seksshops, hotels, discotheken en clubs).

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin : « Met deze campagne zetten we een krachtige stap in de aanpak van tienerpooiers. Door het bespreekbaar maken en dankzij snelle detectie vermijden we meer jonge slachtoffers. Door ons te richten naar meerdere actoren in de samenleving doen we ook een appel op iedereen om deze problematiek een halt toe te roepen. »

Meer info via: www.stoptienerpooiers.be

Bronnen

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170117_02677900

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2867132

http://www.stoptienerpooiers.be/

http://www.jovandeurzen.be/nl/campagne-versterkt-strijd-tegen-tienerpooiers

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge