Vooral jongeren bezondigen zich aan partnergeweld

Seksisme aan de universiteit
‘Je hoeft geen slet of player te zijn om chlamydia te krijgen’

Photo by Gabriel Matula

Partnergeweld is lang niet altijd een geval van ‘blauwe plekken’. Veel vaker gaat het om psychisch geweld, denk aan schelden of de partner overmatig controleren. En het vaakst komt het voor bij jonge koppels. ‘Het is alarmerend dat jongeren dat vaak niet als een probleem zien’, zegt Sofie De Neve van vrouwenbeweging Viva-SVV.

Nee, het gaat niet altijd over slaan, schoppen of erger. Huiselijk geweld is in de helft van alle geregistreerde gevallen ‘psychisch’ van aard. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Daarom lanceren vrouwenverenigingen Zij-kant, Viva-SVV en de vzw Zijn een campagne om dat psychische geweld vroeger te detecteren. ‘Het gaat dan vooral om verbaal geweld: roepen, schelden, vernederen’, zegt Vera Claes van Zij-kant. ‘Of je partner controleren in alles wat hij of zij doet.’

Begint vaak onschuldig

De kiemen van dat psychische geweld kan je volgens de vrouwenbewegingen al vroeg detecteren. Daarom lanceren ze een ‘relatietest’, die vooral gericht is op jongeren en die hen toont of het fout zit in hun relatie of niet. Want 18- tot 35-jarigen blijken de grootste groep uit te maken als het gaat om partnergeweld.

Onderzoek

In een paar dagen tijd vulden bijna 2000 respondenten de test in. Daaruit blijkt dat 3 op de 10 te maken krijgen met signalen die wijzen op een onevenwichtige relatie en bij 1 op de 10 neigt de relatie duidelijk naar emotioneel geweld. Zo zegt:

* 32% dat zijn/haar partner zijn/haar sms’jes, e-mails en Facebookberichten soms leest en er nieuwsgierige vragen over stelt;
* 44% dat haar/zijn partner bij een meningsverschil overtuigd is van haar/zijn eigen gelijk;
* 15% dat hij/zij zich niet altijd op zijn/haar gemak voelt bij zijn/haar partner;
* 8% dat zij/hij onzeker is of weinig zelfvertrouwen heeft als zij/hij in het gezelschap is van haar/zijn partner;
* 17% dat zijn/haar partner slechtgezind wordt als hij/zij geen zin heeft om te vrijen;
* 10% dat als zij/hij geen zin heeft om te vrijen, haar/zijn partner zodanig aandringt dat zij/hij uiteindelijk toch toegeeft.

De test kan u afleggen op http://www.horenzienenpraten.be

Bronnen  en meer lezen

Tom Le Bacq Het Nieuwsblad http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20151010_01913065

Dirkje van Bennekom http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2015/10/11/herken-al-vroeg-in-de-relatie-de-signalen-van-partnergeweld

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge