Vrouwen hebben meer wantrouwen in hun sekspartners

Groep seksloze koppels neemt toe
Mannen eten meer als er vrouwen bij zijn.

Vrouwen zijn wantrouwiger als het aankomt op het geloven van hun bedpartner dan

Photo by Klara Kulikova

mannen. Minder dan de helft van de vrouwen gelooft hun sekspartner als hij zegt geen soa te hebben; bij de mannen is dit 60 procent.
Dat blijkt uit onderzoek van Openlab onder 1.000 Nederlanders.

Een derde van de vrouwen wil bewijs zien als haar sekspartner zegt soa-vrij te zijn. Bij de mannen geldt dit voor minder dan 20 procent. Openlabdirecteur Hubert Mooren schaart zich aan de kant van de vrouwen: “Het is goed om wantrouwen te hebben. Sommige soa’s geven immers helemaal geen klachten. Daar verkijken mensen zich vaak op.” Verder laat het onderzoek zien dat mensen zich niet meteen na onveilige seks laten testen op soa’s. Bijna 60 procent van de ondervraagden doet dit namelijk pas als er klachten optreden na onbeschermd rampetampen.

Met alle berichten over hiv, hpv en nog andere vieze beestjes die je kunt oplopen tijdens seks, zou je het bijna laten. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan, omdat de natuur ons nu eenmaal geprogrammeerd heeft.

Eerst je hersenen gebruiken dus. Ook als iemand zegt soa-vrij te zijn en het zonder condoom wil doen.

Maar meer dan de helft van de Nederlanders vertrouwt zijn of haar bedpartner op zijn of haar woord. Mannen zijn nog goedgeloviger dan vrouwen…..

Dit blijkt uit het onderzoek naar de kennis en behandeling van SOA’s onder ruim 1000 Nederlanders van Openlab, de aanbieder van tests met labanalyse.

Uit het onderzoek kwam ook naar voor dat klachten na onveilige seks de belangrijkste trigger zijn voor mensen om zich te laten testen.

60% van de mannen gelooft zijn bedpartner op haar woord als zij zegt geen soa te hebben, terwijl dit bij minder dan de helft van de vrouwen het geval is. Eenderde van de vrouwen wil ook bewijs zien. Bij mannen is dit in nog geen 20% het geval.

Ook bij jongeren zijn vergelijkbare cijfers te zien. Hubert Mooren, directeur bij Openlab: “Het is goed om wantrouwen te hebben. Sommige SOA’s geven immers helemaal geen klachten. Daar verkijken mensen zich vaak op.”

Onveilige seks an zich is niet doorslaggevend om een test te doen. Bijna 60% van de Nederlanders doet dit pas als er klachten worden ervaren. Slechts eenvijfde onderneemt direct actie na onveilige seks.

Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat de kosten van een test onder de €100,- liggen. Maar 5% van de bevolking weet dat dt duurder is. “Mensen onderschatten de kosten van het laten uitvoeren van een SOA-test bij de huisarts. Gelukkig zijn goedkopere en betrouwbare alternatieven beschikbaar.”

Openlab is opgericht om het testen van de gezondheid makkelijker en toegankelijker te maken. De gebruiker heeft zelf de regie over zijn of haar gezondheid in handen. Openlab levert de middelen aan om vroegtijdig bepaalde aandoeningen op te sporen, waarop geanticipeerd kan worden. De analyses achter de tests worden altijd in een CCKL geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd waardoor dezelfde betrouwbaarheid is als bij huisarts en GGD. Met Openlab test je jezelf altijd helemaal anoniem. Men weet niet wie gebruiker is, en dit moet zo blijven.

Bronnen

https://testalize.me/blog/vrouw-wantrouwt-bedpartner-vaker-dan-man/

http://seks.blog.nl/voorlichting-anticonceptie/2015/11/18/vrouwen-wantrouwen-hun-sekspartners-meer-dan-mannen

https://www.powned.tv/artikel/vrouwen-wantrouwen-bedpartners

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge