Advies nr 8 rond lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties

Plaats in bed bepaalt je persoonlijkheid
Mensenman heeft geen penisbot door monogamie

De Raad van Bestuur van het Vlaams Welzijnsverbond keurde op 22 november 2016 het achtste Advies van de Ethische Commissie over “Lichamelijk handelen in zorg- en

wheelchair, disability, injured

stevepb (CC0), Pixabay

ondersteuningsrelaties” goed.

Dit nieuwe advies vormt als het ware een tweeluik met Advies nr. 2 over “Omgaan met (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.” Dit advies uit 2004 ging vooral in op manieren om de professionele grenzen te bewaken. Advies nr. 8 wil reflecteren over de ethische mogelijkheden van lichamelijk handelen. Het vertrekt van de positieve insteek dat we allen ‘lichamelijk’ handelen en biedt een 10 punten-programma (tien aanzetten) om in voorzieningen een beleid hierrond uit te tekenen.

Net zoals we deden met de vorige zeven adviezen, publiceerden we ook deze tekst op het open gedeelte van onze website. Daar is het advies voor alle geïnteresseerden te bekijken en te downloaden. http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/intersectoraal/ethische-commissie/adviezen. We publiceerden er ook de samenvatting van de enquête, waaraan eind 2011 ruim 120 medewerkers van voorzieningen deelnamen, en die gebruikt werd om het advies te onderbouwen.  Voorzieningen die een ringmap met de ethische adviezen van het Vlaams Welzijnsverbond hebben, kunnen zelf de tekst van dit achtste advies van de website afprinten. Er is ook een aangepaste inhoudsopgave voor de map voorhanden. Wie nog geen ringmap heeft, vindt op de website meer informatie over inhoud, prijs en bestelling.

Het is de bedoeling dat we in de loop van 2017 nog initiatieven nemen om het advies aan het werkveld voor te stellen en hulpmiddelen aanbieden voor de implementatie in de voorzieningen.  We hopen op deze manier een aanzet te geven om in de eigen hulpverlening en ondersteuning op een positieve manier om te gaan met lichamelijkheid. Uiteraard blijven we attent voor mogelijke grensoverschrijding, maar dit mag er ons niet van weerhouden om mensen die op onze ondersteuning aangewezen zijn, op een positieve manier te benaderen, ook lichamelijk.

Download hier het Advies nr 8 – Lichamelijk handelen in zorg- en ondersteuningsrelaties

Vlaams Welzijnsverbond

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge