Australische mannen zien slaan niet als huiselijk geweld

Obsceen en gehoord: een kort overzicht van telefonische scatofilie
'Stealthing' een nieuwe sekstrend

Uit een schokkend peilingsresultaat is gebleken dat 4 op de 10 jonge Australische

Bron https://www.thinkinghumanity.com/

mannen niet vinden dat het slaan van een vrouw als huiselijk geweld moet worden aangemerkt, en 44% van de bevolking gelooft niet dat seks zonder wederzijds goedvinden verkrachting is . De wetenschappelijke peiling werd uitgevoerd namens de White Ribbon- groep , een organisatie die campagne voert om deze kwesties onder de aandacht te brengen.

Terwijl 42% van de mannen van 18 tot 34 jaar niet dacht dat het slaan van een vrouw huiselijk geweld was, geloofde maar liefst 50% niet dat het bespioneren van een partner of het constant bellen van een partner ook een vorm van huiselijk geweld was.

Als resultaat dat voor sommigen misschien verrassend is, beschouwden veel oudere mannen hetzelfde gedrag als huiselijk geweld en volkomen onaanvaardbaar.

Uitvoerend directeur van White Ribbon Australia Brad Chilcott zei over de bevindingen van de peiling :

“Er is een alomtegenwoordige blindheid voor beledigend gedrag onder jonge mannen die zowel verontrustend als gevaarlijk is. Het toont alleen maar aan dat we nog zo’n lange weg te gaan hebben bij het opleiden van mannen en jongens in wat een respectvolle relatie en passend gedrag in onze samenleving inhoudt.”

De groep zei ook op Twitter:

“Het aantal mensen dat de betekenis van dit onderzoek minimaliseert, is zorgwekkend. Een man in onze gemeenschap die gelooft dat seksuele activiteit zonder wederzijds goedvinden geen verkrachting en geen huiselijk geweld is, is verontrustend. We hebben werk te doen, en al het andere is niet het.”

 

Australië kent relatief veel huiselijk geweld voor een westers land en elke week wordt in het land 1 vrouw vermoord door de partner . De groep heeft nu opgeroepen tot meer publieke actie en om duidelijk te maken dat dit gedrag volkomen onaanvaardbaar is in een beschaafde natie.

Brad Chilcott voegde toe :

“We kunnen alleen verandering teweegbrengen door een door de gemeenschap geleide reactie, door mensen op onze scholen en werkplekken te mobiliseren om het begrip van wat een gezonde en respectvolle relatie inhoudt te hervormen. We hebben ook mannen nodig om deze gesprekken met andere mannen te beginnen. Ze moeten de hard werken om te veranderen wat geaccepteerd mannelijk gedrag is en wat misbruik is. ”

Uit deze bevindingen blijkt duidelijk dat er meer moet worden gedaan om attitudes te veranderen, maar er moet ook worden ontdekt waarom de attitudes ten opzichte van vrouwen in de loop van de tijd zijn verslechterd.

Bronnen

https://www.thinkinghumanity.com/2020/11/report-reveals-that-42-per-cent-of-young-australian-men-do-not-think-punching-their-partner-is-domestic-violence.html

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge