Commissie Grensoverschrijdend Gedrag sluit af met ambitieus pakket maatregelen

Cultuursector kent veel grensoverschrijdend seksueel gedrag
Alcohol en toestemming tot seks

Bron : www.footer.com

Na de wereldwijde #MeToo-getuigenissen, werd in oktober 2017 de commissie Grensoverschrijdend Gedrag opgericht in het Vlaams Parlement. Na heel wat hoorzittingen met experten sluit deze tijdelijke commissie haar werkzaamheden af met de goedkeuring van een pakket aan maatregelen dat grensoverschrijdend gedrag moet voorkomen en aanpakken. Concreet gaat het over 12 aanbevelingen met betrekking tot verschillende beleidsdomeinen, de oprichting van een erkennings- en bemiddelingscommissie voor historisch misbruik en het verankeren van het huidige beleid in de jeugd- en sportsector.

Seksueel (en andere vormen van) grensoverschrijdend gedrag vindt overal plaats, op school, in de vrije tijd, op straat en op het werk en bij alle leeftijdsgroepen. Daarom richtte het Vlaams Parlement een speciale commissie op om in te zoomen op de problematiek. Die commissie hield het afgelopen jaar hoorzittingen met experten en organisaties uit alle beleidsdomeinen. Ook slachtoffers kwamen getuigen over hun ervaringen.

De Vlaamse meerderheidspartijen stellen nu 12 concrete aanbevelingen voor aan de Vlaamse Regering. “Het is voor ons belangrijk dat kinderen en jongeren gewoon kind kunnen zijn, zonder met dergelijk gedrag geconfronteerd te worden. Wanneer dat toch gebeurt, willen we dat ze hiervoor gewapend zijn, hun grenzen durven stellen en weten waar ze terecht kunnen voor hulp. We hebben dan ook aanbevelingen geformuleerd die zowel inzetten op preventie als op hulpverlening”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters. In de eerste plaats wil het parlementslid de maatregelen die de Vlaamse Regering het afgelopen jaar al nam bestendigen, zoals de website grenslijn.be en de verplichtingen voor sport- en jeugdorganisaties om hun beleid terzake te versterken en Aanspreekpunten Integriteit in te richten.

Versterkt preventief beleid
Ook andere preventieve maatregelen worden versterkt. “We vragen de Vlaamse Regering te bekijken of een mediarichtlijn mogelijk is zodat 1712 bij berichtgeving over geweld vermeld wordt, naar analogie van de mediarichtlijn over zelfdoding waar telkens verwezen wordt naar 1813. Daarnaast willen we ook een versterking van relationele en seksuele vorming in het onderwijs. Niet enkel in de klas, maar ook in de leerkrachtenopleidingen. Leerkrachten hebben nood aan meer vorming en houvast. Via het onderwijs kunnen we iedereen bereiken”, vult Peter Wouters aan.

Erkenning van historisch misbruik
Voorkomen in de toekomst is belangrijk, maar we denken ook aan de slachtoffers van misbruik uit het verleden. “In 2014 werd er reeds een tijdelijke erkennings- en bemiddelingscommissie opgericht voor slachtoffers uit jeugd- en onderwijsvoorzieningen. Deze commissie breiden we nu uit naar alle sectoren en maken we permanent. Het is belangrijk dat slachtoffers uit het verleden nog ergens terecht kunnen met hun verhaal en erkend worden als slachtoffers”, licht Peter Wouters toe.

Bron

Persbericht N-VA https://www.n-va.be/nieuws/ambitieuze-maatregelen-tegen-grensoverschrijdend-gedrag

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge