John Crombez en Valerie Van Peel pleiten voor afschaffing verjaring bij seksueel misbruik minderjarigen

Hogescholen en universiteiten moeten meer aandacht schenken aan seksuele toestemming
Seksverslaving te behandelen?

Valerie Van Peel Bron N-VA

N-VA en sp.a bundelen de krachten om de verjaringstermijn voor ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen af te schaffen.

“Kindermisbruik is bij uitstek een misdrijf dat vaak pas decennia later uitkomt omdat het voor veel slachtoffers heel lang kan duren voor het kind van toen kan spreken. Mede door de verjaringstermijn gaan te veel daders vrijuit en voelen ze zich ook onaantastbaar”, zeggen Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (sp.a) die samen het voorstel indienen. “En dat maakt het voor ons een misdrijf dat niet mag verjaren. Uit respect voor de talloze slachtoffers die tot op vandaag zwijgen én om te vermijden dat het blijft gebeuren.” Crombez en Van Peel roepen de andere partijen op om het voorstel te steunen. “Hier mag geen partijpolitiek spelen, dit is iets dat we kunnen verwezenlijken in deze tijd van lopende zaken. Laat ons dat dan doen.”

Momenteel verjaren ernstige seksuele misdrijven gepleegd op minderjarigen na vijftien jaar na de meerderjarigheid van het slachtoffer. Het concept verjaring bestaat om twee hoofdredenen. Het geeft de dader recht op vergetelheid en het werd ook ingevoerd omdat het verstrijken van een bepaalde tijd het voorleggen van afdoende en betrouwbaar bewijs bemoeilijkt. “Maar bij kindermisbruik zien we dat de macht die een kindermisbruiker op zijn slachtoffer uitoefent, maakt dat er vaak jaren overgaan voor iemand durft te spreken. Wat de bewijslast, ook met de huidige verjaringstermijn, hoe dan ook moeilijk maakt. En toch willen we slachtoffers het recht te geven om minstens te kunnen bekijken of een rechtszaak nog kans op slagen heeft.

Zeker ook omdat een dader het veelal niet bij één slachtoffer houdt. De onaantastbaarheid vandaag maakt dat daders vaak verder en verder gaan. We zijn nog lang niet aan het einde van deze etterbuil. Er liggen nog zoveel verhalen verborgen.”

De opheffing van de verjaringstermijn zou niet alleen gelden voor misdrijven die op of na de datum van inwerkingtreding van de wet zijn gepleegd, maar ook voor delicten die op dat moment nog niet zijn verjaard. “We willen wel benadrukken dat het belangrijk blijft dat slachtoffers zo snel mogelijk spreken en naar het gerecht stappen”, zeggen Crombez en Van Peel. “Omdat zo snel mogelijk hulp krijgen veel leed kan besparen én omdat een rechtszaak meer kans op slagen heeft als de feiten nog recent zijn. Ook hiervoor willen we nog extra initiatieven nemen door bijvoorbeeld de drempels naar de zorgcentra nog verder te verlagen opdat het de kans op het bewijzen van de misdaad verhoogt. Maar het afschaffen van de verjaring is evengoed een belangrijk sluitstuk. Wie kindermisbruik op zijn geweten heeft, hoeft voor ons nooit meer gerust rond te lopen.”

In Nederland werd de verjaringstermijn voor seksueel misbruik bij kinderen al jaren geleden afgeschaft. Dit gebeurde in een grotere oefening, maar niet voor niets was kindermisbruik ook hier de aanleiding. “De redenering was ook in Nederland dat wie seksueel misbruikt is als kind vaak een zeer lang verwerkingsproces nodig heeft. Slachtoffers begrijpen veelal pas jaren later wat hen juist werd aangedaan en hebben vaak nog meer tijd nodig om met hun misbruik naar buiten te komen. Wanneer slachtoffers klaar zijn om een klacht in te dienen, maar dat niet meer mogelijk is omdat de feiten zijn verjaard, is dat nefast voor de slachtoffers. Ze worden geconfronteerd met het feit dat hun dader, hoewel bewijs voorhanden is, nooit gestraft zal worden. Laat het afschaffen van de verjaringstermijn ook een belangrijk signaal zijn naar de slachtoffers toe. We erkennen het leed dat een leven lang meegaat en het taboe errond mag eindelijke eens sneuvelen. Daarom hoop ik dat we over de partijgrenzen heen eenzelfde signaal kunnen uitsturen”, besluit Van Peel.

Bron

https://www.n-va.be/persbericht/john-crombez-en-valerie-van-peel-pleiten-voor-afschaffing-verjaring-bij-seksueel?fbclid=IwAR3WWGelnWG2SQ4GBliOvun19F_qylPIkiJpo2MC0MOo4vI-3cqFJ3XsA4w

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge