Meer oproepen voor partnergeweld in Limburg (Vlaanderen)

Complexiteit van polyamorie : do's en dont's
Zijn diamanten echt voor altijd? Hoe de kosten van de verlovingsring verband houden met de huwelijksduur?
fiction, design, dream

Engin_Akyurt (CC0), Pixabay

Sinds enkele jaren bestaat er een telefonische hulplijn voor vragen over geweld 1712. Nu blijkt dat afgelopen jaar deze dienst al meer  oproepen gekregen heeft voor partnergeweld dan in 2019 over het hele

In april 2020 kreeg hulplijn 1712 952 oproepen over 1269 (mogelijke) slachtoffers van geweld. Dit zijn meer dan dubbel zoveel oproepen en dubbel zoveel (mogelijke) slachtoffers van geweld in vergelijking met de maandelijkse gemiddelden in 2019. Deze situatie is ongezien. Sinds de oprichting van 1712 in 2012 kreeg de hulplijn nog nooit zo veel oproepen over zoveel (mogelijke) slachtoffers van geweldjaar.

In Limburg betreft het in totaal om 184 oproepen vergeleken met 177 en 123 in de voorbije twee jaar.  Volgens de wetenschappers is de coronacrisis de voornaamste oorzaak van de felle verhoging.

Sinds 2012 is in Vlaanderen het nummer 1712 actief, een professionele hulplijn voor alle vragen en meldingen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Wie denkt dat iemand in zijn omgeving – of hij- of zijzelf – het slachtoffer is van misbruik of geweld kan altijd anoniem bij 1712 terecht. Ervaren hulpverleners van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling helpen je er verder en staan klaar om vragen te beantwoorden.

Volgens Elien Graindor, forensisch hulpverlener bij CAW Limburg is het opvallend dat de  emmer vandaag sneller volloopt door allerhande stresserende elementen. Gezinnen verblijven door de coronamaatregelen vaak meer thuis bij elkaar. Het sociaal netwerk dat ze hadden op het werk of de school is immers terug- of zelfs helemaal weggevallen. Ook mag je het financieel aspect niet onderschatten.

Hulplijn 1712 werkt heel laagdrempelig en is volledig anoniem. Door goed naar het verhaal te luisteren, maakt men een inschatting van de veiligheid en stelt men een risicotaxatie op. Van daaruit probeert men de minst ingrijpende oplossing voor te stellen.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt voor een piek van familiaal geweld. Meerdere Europese landen waaronder België, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië meldden meer aangiftes van interpersoonlijk geweld tegen voornamelijk vrouwen en kinderen.

Volgens de Belg Hans Kluge, directeur van het Europese bureau van de WHO, hebben sommige landen in april een duidelijke toename van huiselijk geweld tegen vrouwen genoteerd, soms tot 60 procent meer.

Tijdens de pandemie en de daaraan verbonden lockdownmaatregelen moeten mensen omgaan met minder sociale contacten en meer onzekerheden en financiële zorgen, zei Kluge. Toch mag dit volgens de WHO-topman geen excuus zijn voor geweld, hetzij lichamelijk, seksueel, emotioneel of op een andere manier.

  “Geweld is geen privé-aangelegenheid”, onderstreepte Kluge. “Wie iets verkeerd opmerkt, heeft de plicht dit te melden. Wie erdoor wordt getroffen, mag zichzelf ook nooit als schuldige beschouwen. Als er geweld wordt gepleegd tegen een persoon, is dat nooit diens schuld. Iemands thuis moet een veilige plek zijn”, benadrukte Kluge, die meent dat overheden “de morele plicht hebben” om dergelijke vorm van geweld te bestrijden. “Geweld is vermijdbaar, niet onvermijdelijk.”

“Bang om in uw kot te blijven? ”, zo luidt de nieuwe campagne van hulplijn 1712 over huiselijk geweld. Tijdens de coronacrisis zag de hulplijn het aantal oproepen verdubbelen. Dat is meteen ook het hoogste aantal oproepen voor 1712 sinds de oprichting in 2012.

De hulplijn wil met de campagne slachtoffers en personen, betrokken bij huiselijk geweld, oproepen om 1712 te contacteren. Je kan er zowel terecht voor lichamelijk, psychisch, economisch als seksueel geweld.

“In uw kot blijven, is niet vanzelfsprekend als het thuis onveilig is. Thuis blijven brengt voor sommige gezinnen of koppels risico’s met zich mee wanneer je thuis een vijandige omgeving is of door de omstandigheden geworden is.”, aldus Wim Van de Voorde, coördinator van 1712. “De werkvloer, de school, sportclubs, verenigingen en andere vrijetijdsactiviteiten vormen voor vele mensen een veilige haven. De afgelopen weken vielen heel wat van die veilige havens weg. Bovendien zagen we een toename van stress, spanningen en conflicten in gezinnen en relaties waarbij sluimerend geweld escaleerde.”

Met deze campagne wil hulplijn 1712 mensen aansporen om contact te zoeken als ze vragen hebben over huiselijk of familiaal geweld. Familiaal geweld kent vele vormen zoals partnergeweld, kindermishandeling, geweld tussen broers en zussen, oudermishandeling en ouderenmis(be)handeling. Het gaat over lichamelijk, psychisch, economisch en seksueel geweld.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: “Tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat mensen met vragen over geweld bij laagdrempelige hulpverlening terecht kunnen. Als professionele hulplijn heeft 1712 een belangrijke opdracht bij de preventie van geweld en de zorg voor de betrokkenen van geweld. Om die reden heb ik beslist om 1712 een extra subsidie toe te kennen om de werking en capaciteit van de hulplijn tijdens deze crisis te versterken en gericht campagne te voeren zodat slachtoffers, omstaanders en daders van geweld aangespoord worden om de stap naar hulpverlening te zetten.”

Nood aan een gesprek in verband met partnergeweld? Bel 1712, chat via 1712.be/chat of mail via het invulformulier op 1712.be/mail.

 

Bronnen

https://www.caw.be/wat-beweegt-er/nieuws/bang-om-in-uw-kot-te-blijven-nieuwe-1712-campagne-over-huiselijk-geweld/

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200824_97563488/recordaantal-oproepen-voor-partnergeweld-in-limburg

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/hulplijn-1712-ziet-aantal-oproepen-over-huiselijk-geweld-verdubbelen-tijdens-coronacrisis~ad3eebb8/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge