Ik ben van mij leert jongeren over seksuele grenzen en wensen

Minderjarigen verdacht van seksueel misbruik
Misbruik minderjarige meisjes in Engeland

Hoe leer je jongeren respectvol met elkaar omgaan als het gaat om intimiteit en seksualiteit? Wat is experimenteren en wanneer is het schadelijk voor henzelf of iemand anders? Hoe voorkom je seksueel grensoverschrijdend gedrag? Maak kennis met ‘Ik ben van mij!’ een succesvolle methode die uitgaat van jongeren zelf.

Scholen

‘Ik ben van mij!’ is een uitstekende methode om op school te gebruiken. Speciaal voor het VO (VMBO – VWO) en MBO is een lessenreeks ontwikkeld in samenwerking met de Respect Education Foundation. Dit lespakket bestaat uit vier lessen en is bedoeld voor leerlingen van 14-18 jaar.

De lessenreeks past binnen thema’s als seksuele ontwikkeling, sociale veiligheid en actief burgerschap.

Over de lessenreeks

Jongeren maken kennis met de seksregels en de invloed van stereotypering en dubbele moraal. Zij leren om een standpunt over deze thema’s in te nemen en kunnen en durven zich hierover ook uit te spreken.

Ze ervaren dat ze zelf ‘nee’ kunnen zeggen en dat kleine acties en opmerkingen het verschil kunnen maken in het ontdekken van de eigen wensen en grenzen en die van anderen.

Zowel docenten als mentoren kunnen de lessen geven.

De lessenreeks gebruiken

Je vindt de lessen op LessonUp:

Lessen voor het voortgezet onderwijs

Lessen voor het MBO

Belangrijk: volg voordat je de lessen gaat geven de gratis e-learning die is gemaakt door Movisie. In deze e-learning leer je in een klein uur alles wat je moet weten over de seksregels, seksestereotypering en dubbele moraal en over de opbouw van ‘Ik ben van mij!’.

Naar de e-learning

Eén op de drie meisjes en één op de vijf jongens maakt voor de achttiende verjaardag een vorm van strafbaar seksueel geweld mee (zowel hands-on als hands-off gedrag). Volgens een schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen worden jaarlijks 62.000 kinderen in Nederland slachtoffer van strafbaar seksueel geweld. In de basis kan iedereen slachtoffer worden van seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongeacht leeftijd, geslacht of opleidingsniveau. De fysieke gevolgen van seksueel geweld kunnen onder andere lichamelijk letsel, zwangerschap en soa/HIV zijn. Niet fysieke gevolgen kunnen onder andere depressiviteit, angst- en slaapstoornissen, negatief zelfbeeld, schaamte, concentratieproblemen, eetproblemen of seksuele en relationele problemen zijn.

De aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag is in Nederland vooral gericht op de hulp nadat seksueel geweld heeft plaatsgevonden (melden, veiligheid bieden, hulpverlenen, vervolgen en voorkomen van herhaling). Het zou echter goed zijn als we ons ook richten op de preventie van geweld, zodat leed kan worden voorkomen. ‘Ik ben van mij!’ wil bijdragen aan deze preventie.

 

Bronnen

https://www.ikbenvanmij.nl/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge