Minderjarigen verdacht van seksueel misbruik

Epidemie van seksueel geweld in scholen in UK
Ik ben van mij leert jongeren over seksuele grenzen en wensen

Bron http://artisticdream2894.tumblr.com/

Elk jaar behandelen de jeugdparketten bijna 1.800 zedendossiers waarin de vermoedelijke pleger jonger is dan 18. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens (CD&V), waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag berichten.

Uit de jaarlijkse statistieken van de jeugdparketten, die Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) opvroeg bij de minister, blijken jaarlijks gemiddeld 1.777 minderjarigen betrokken bij feiten van ‘verkrachting en aanranding’, in de periode 2010-2015.

De jongeren die zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden of misbruik pleegden hoorden bij de oudste categorie: de 12- tot 18-jarigen en 6- tot 12-jarigen

Ongeveer in twee derde van de gevallen gaat het zelfs om jongeren onder de 16 jaar. Er is geen onderscheid per gewest.

Wat de feiten in 2015 betreft, ging het 91 keer om aanranding van de eerbaarheid en 60 keer om verkrachting. Er werden ook gevallen van kinderpornografie (58), openbare zedenschennis (43) en aanzetting tot ontucht (41) geregistreerd.

Dat minderjarigen zich schuldig maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen relaties, schoolcontext of gezin, is niet nieuw, maar de cijfers werpen een veel scherper licht op de situatie. Statistieken van Kind en Gezin in 2016 spraken over ‘slechts’ 337 meldingen van SGG gepleegd door minderjarigen, waarvan een derde over incest gaat.

In zijn antwoord stelt justitieminister Geens (CD&V) dat de cijfers een overschatting kunnen zijn van de werkelijke veroordelingen. “Betrokken minderjarigen zijn slechts een verdachte en dus niet noodzakelijk dader van de feiten.”

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens (KU Leuven) ziet wel een duidelijke trend. “Er is een toename van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren naar jongeren toe. Het gaat dan wel om het hele spectrum, niet enkel over verkrachting of aanranding.”

Een afgelijnd profiel hebben de jongeren niet, maar Adriaenssens merkt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag altijd de invloed van opvoeding. “Ze groeien op in een milieu waar ze de boodschap krijgen: je mag je voeten vegen aan de rechten van een ander.” Die grenzen beperken zich dan ook niet tot het seksuele. “Bij hen zie je vaak het totaalpakket terugkomen: drugsmisbruik, diefstal, enzovoort.”

Andere experts zeggen dat de cijfers vooral aantonen dat er nu gewoon meer aandacht is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.

Bronnen en meer lezen.

https://www.bruzz.be/justitie/elk-jaar-1800-zedenfeiten-met-minderjarige-verdachte-2018-03-05

https://www.demorgen.be/binnenland/jaarlijks-1-800-minderjarigen-verdacht-van-seksueel-misbruik-b252e4de/

https://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-jongeren-feiten-en-cijfers/page/0/2

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/minderjarigen-verdacht-in-300-zaken-van-seksueel-geweld-in-2015~ac272957/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge