Vrouwen met een beperking worden op grote schaal misbruikt

Seks of geen seks? Wie beslist?
Controversiële studentenapp voor onenightstands

Ze moeten vaak schunnige opmerkingen horen, worden betast of zelfs verkracht. Maar als vrouwen met een beperking dat melden, wordt dat vaak niet geloofd.

wheelchair, disability, paraplegic

stevepb (CC0), Pixabay

In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) werkt onderzoekster Tina Goethals van de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent aan een onderzoek naar seksueel misbruik bij vrouwen met een verstandelijke, fysieke, auditieve of visuele beperking.

Het is weinig bekend hoe vaak seksueel misbruik bij personen met een mentale beperking voorkomt, omdat het in Vlaanderen nooit echt is onderzocht.  Met dit onderzoek wil Goethals achterhalen hoe het zit met dit grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Goethals hoorde veel  schrijnende verhalen. Niet alleen over ongewenste intimiteiten maar ook over verkrachtingen en jarenlang misbruik. Er waren ook vrouwen die pas tijdens het gesprek bij het onderzoek doorhadden dat ze dingen hadden meegemaakt die grensoverschrijdend waren. Dat ging dan van gekust of betast worden tot een aai over hun billen of iemand die de deur opentrekt als ze op het toilet zitten. In veel gevallen was de dader een familielid of een andere bekende, maar soms ook een hulpverlener.

Het probleem is dat velen van hen nauwelijks seksuele voorlichting hadden gekregen omdat in vele voorzieningen seksualiteit taboe is.

Halverwege haar onderzoek kon Goethals al heel wat zware grensoverschrijdende gevallen vaststellen:  seksuele intimidatie, aanrandingen, verkrachtingen met een zwangerschap tot gevolg. Vaak gepaard gaand met fysiek misbruik en met financiële of emotionele uitbuiting. De meeste slachtoffers kwamen daar niet meer naar buiten.

 

Daarom dat de Universiteit Gent (een samenwerking tussen de Vakgroep Orthopedagogiek en de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht) vrouwen zoekt met een beperking die hun ervaringen, hoe klein of groot ook, omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld willen delen.

De deelname en de onderzoeksresultaten worden met alle discretie behandeld en de gegevens worden anoniem verwerkt.

Meer info bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent (Tina.Goethals@UGent.Be) en op onderstaande link: Survey Universiteit Gent

Onderzoek in Nederland

In Nederland is slechts weinig landelijk onderzoek gedaan naar het vóórkomen van seksueel misbruik onder mensen met een beperking. Het ging hierbij alleen om de groep mensen met een verstandelijke beperking (Van Berlo, 1995).

In 1995 vroegen aan een representatieve doelgroep van 500 professionals hoe vaak in een periode van twee jaar seksueel misbruik in deze groep aan het licht is gekomen. Aangegeven werd dat: 1,2% van de mensen met een verstandelijke beperking het slachtoffer is geworden van seksueel misbruik; bij 1,3% vermoedens bestaan dat zij slachtoffer zijn.

Dit betekent, dat bij ongeveer 1100 verstandelijk beperkten seksueel misbruik aan het licht is gekomen en dat bij 1200 daarover een vermoeden bestaat.

Vormen van misbruik
Het gaat hierbij om alle vormen van seksueel misbruik. In een derde van de gevallen was sprake van vormen van penetratie. In ruim een kwart van de gevallen was sprake van seksuele betastingen. Het merendeel van de slachtoffers was vrouw, de plegers waren voornamelijk mannen. De grootste groepen plegers waren andere verstandelijk gehandicapten (36%) en mensen uit de thuissituatie van het slachtoffer (33%). Andere plegers waren: beroepskrachten (16%) en mensen uit het dorp (cafébezoekers) of de regio (12%). De slachtoffers waren van alle leeftijden, de grootste groep was tussen 17 en 30 jaar.

Aangenomen wordt dat de werkelijke aantallen over de hele groep mensen met een handicap, hoger liggen.

Ander onderzoek

Groot Emaus
Een kleinschalig onderzoek door Spanjaard (2000) in een residentiële instelling, laat zien dat van de 20 jongens en 22 meisjes (14-19 jaar) met een lichte verstandelijke beperking respectievelijk 26% en 65% aangaf ervaringen te hebben met seksueel misbruik. Kanttekening hierbij is, dat het om een specifieke groep jongeren met gedragsproblematiek in een residentiële instelling gaat.

De Borg
Het onderzoek doelgroep in beeld (2006) bij het Landelijk expertisecentrum de Borg [landelijk samenwerkingsverband van de vijf erkende SGLVG instellingen] wijst uit dat er bij bijna 40% van de cliënten ooit in het leven sprake geweest van verwaarlozing/mishandeling en bij bijna 28% ooit van seksueel geweld.

 

Buitenland
Volgens Amerikaans onderzoekers lopen kinderen met een beperking gemiddeld ruim anderhalf tot vijf keer meer kans om enige vorm van misbruik mee te maken dan kinderen zonder handicap (Hingsburger 2000; Douma 1998; Crosse 1993).

Literatuur

Berlo, W. van; Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijk handicap : een onderzoek naar omvang, kenmerken en preventiemogelijkheden, Eburon, Delft, 1995.
Crosse, S.; Kaye, E.; Ratnofsky, A., A report on the maltreatment of children with disabilities, Washington DC: National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information, 1993.
Douma, J.; Bergh, P.; Hoekman, J., van den, Verstandelijk gehandicapten en seksueel misbruik, Lemniscaat, Rotterdam, 1998.
Hingsburger, D.; Melberg Schwier, K., Sexuality: Your Sons and Daughters With Intellectual Disabilities, Paul Brookes Pub Co, 2000.
Spanjaard, H.; Haspels, M.; Roos, I., Grenzen stellen en respecteren: onderzoek naar effecten van programmaontwikkeling omtrent seksualiteit, Nederlands Tijdschrift Zwakzinnigenzorg, 2000, nr. 26, 211-228.
Tenneij, N., en Koot, H., Doelgroep in beeld, Vrije Universiteit van Amsterdam / De Borg, augustus 2006 / mei 2007.

Bronnen

Ann Peuteman http://www.knack.be/

http://www.begrensdeliefde.nl/achtergrondinformatie/seksueel_misbruik/omvangseksueelmisbruik

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge