Seksueel opvoedingstype

Met deze test meet u uw opvoedingsinstelling inzake seks. Er worden een aantal vragen gesteld. Het gaat telkens over situaties i.v.m. de relationele en seksuele opvoeding van kinderen. De test is vrij algemeen geschreven : niet alle situaties zullen direct voor u van toepassing zijn. Soms zullen de antwoorden niet overeen stemmen met uw uiteindelijke mening.

Voor het welslagen van de test is het toch nodig dat u bij elke situatie één keuze maakt.  Op het einde kunt u nagaan met welk seksueel opvoedingstype uw score min of meer overeenkomt.

Wilt u een gesprek met een hulpverlener/relatietherapeut na het invullen van deze test klik hier