Sociale angst bij transgender- en genderonafhankelijke personen: de rol van genderbevestigende medische interventies

Atypische geslachtskenmerken
Geschatte tijd om tekst te lezen: 2 minu(u)t(en)

Free-Photos / Pixabay

 

Psychology Today publiceerde een artikel met de titel” Waarom is Transgender Identity on the Rise Among Teens? “De meeste hedendaagse transgeneeskundigen zullen je vertellen dat dergelijke verhogingen niet zo’n verrassing zijn, zoals de vermindering van het sociale stigma en het toenemende bewustzijn van transgenders. Dit heeft het eenvoudig mogelijk gemaakt voor kinderen die gedwongen zijn geweest om hun transgender zijn geheim te houden en hun gevoelens te onderdrukken gedurende vorige generaties om nu openlijk hun geslachtelijke identiteit te verkennen en uit te drukken. Maar onderzoek toont aan dat heel wat transgenders met specifieke angsten zitten.

Transgender- en genderonconforme (Transgender and gender nonconforming TGNC) individuen lopen een verhoogd risico op psychische problemen, waaronder sociale angst (SA). Een onderzoek had tot doel na te gaan of genderbevestigende medische interventies (GAMI’s) geassocieerd zijn met lagere SA bij TGNC-patiënten.

Tweehonderd eenennegentig transfeminine en 424 transmasculine deelnemers voltooiden de Trans Health Survey, die SA beoordeelde en interesse in of gebruik van GAMI’s (genitale chirurgie, thoraxchirurgie, hormoongebruik, logopedie, tracheale scheerbeurt of Adam’s appelverwijdering, ontharing).

Transfeminiene personen die genitale chirurgie, borstchirurgie, tracheale scheerbeurt of adamsappelverwijdering, haarverwijdering, hormoonbehandeling of logopedie hadden ondergaan, meldden een lagere SA dan degenen die van plan waren de interventie te ondergaan, en zij die een geslachts- of borstoperatie hadden voltooid meldden een lagere SA dan degenen die erover nadenken.

Transmasculine-patiënten die een thoraxoperatie, een hysterectomie of hormonen hadden voltooid, rapporteerden een lagere SA dan degenen die van plan waren om dit te doen, en degenen die een geslachtsoperatie hadden ondergaan hadden een lagere SA dan degenen die erover nadachten.

Onder degenen die belangstelling tonen, is het gebruik van GAMI’s geassocieerd met minder SA. GAMI’s kunnen resulteren in een grotere mate van overeenstemming met maatschappelijke verwachtingen over binaire gendernormen, waardoor discriminatie, afwijzing, victimisatie en niet-affirmatie afnemen. Een betere afstemming van fysieke kenmerken en genderidentiteit kan het zelfrespect vergroten. ”

Bronnen

http://psycnet.apa.org/record/2018-60792-001

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending.

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.

Ook interessant om te lezen!