Overgangsbiseksualiteit

Ouders praten moeilijker over seks met LGBTQ kinderen
Holebihaat blijft ondanks tolerantie in Nederland

In een aflevering van de klassieke tv-serie Sex and the City ontdekt Carrie Bradshaw dat een man die ze ziet, zowel met mannen als vrouwen date. Ze voelde zich ongemakkelijk met de situatie.

Carrie uitte de overtuiging dat veel mensen in de echte wereld ook biseksueel daten maar in het geheim homo zijn en gewoon niet helemaal klaar zijn om naar buiten te komen.

Het stereotype dat alle biseksuele mannen homo’s zijn, is net als Sex and the City pure fictie aldus Justin Lehmiller.  Dat gezegd hebbende, blijkt er som toch dat er enige waarheid bestaat over het idee dat biseksualiteit soms dient als een dekmantel voor de echte seksuele geslachtsidentiteit.

Overgangsbiseksualiteit is tot nu toe grotendeels genegeerd door seksonderzoekers; een recent onderzoek gepubliceerd in de Archives of Sexual Behavior werpt daar echter een licht op. In deze studie recruteerden onderzoekers mannen die zich momenteel ïdentificeerden als homo via zowel Facebook en Grindr.

Een totaal van 58 deelnemers (waarvan de meesten gemiddeld blank en  26 jaar oud waren) voltooiden een online-enquête over hun seksuele attitudes en geschiedenis. Zesendertig van deze deelnemers voltooiden een laboratoriumstudie waarin hun genitale opwindingspatronen werden vastgelegd terwijl ze naar verschillende soorten porno keken.

Het bleek dat bijna de helft (48.3%) van de deelnemers zich op een vroeger tijdstip als biseksueel had geïdentificeerd. Van degenen die dit deden, zeiden de meesten (60,7%) dat ze ook eerder seks hadden gehad met een vrouw; daarentegen, van degenen die zich nooit als biseksueel hadden geïdentificeerd, gaf slechts 6,7% aan seks met een vrouw te hebben gehad.

Gevraagd naar hun redenen om zich te identificeren als biseksueel, waren er twee die het vaakst werden onderschreven : dat het gemakkelijker was om zichzelf als bi te beschouwen dan als volledig homo (60,7%) en dat anderen het gemakkelijker hadden om ze als bi te accepteren in plaats van helemaal homo (67,9%).

Minder vaak onderbouwde redenen waren: een toekomst met een vrouw en kinderen willen (21,4%), seksueel aantrekkelijk zijn voor zowel mannen als vrouwen (21,4%) en eerder hebben masturberen terwijl ze aan zowel mannen als vrouwen denken (17,9%).

In overeenstemming met deze bevindingen meldden de meeste (82,1%) van de mannen die eerder geïdentificeerd waren als biseksueel, dat ze op dit moment niet geloofden dat ze biseksueel waren in het verleden.

De andere echt interessante bevinding uit dit artikel kwam van het genitale opwindingsgedeelte van de studie. Mannen die eerder geïdentificeerd waren als biseksueel toonden geen hoger genitale opwinding of hogere zelfgerapporteerde seksuele opwinding als reactie op vrouw-op-vrouw-porno in vergelijking met mannen die zich nooit als biseksueel hadden geïdentificeerd. Met andere woorden, degenen die eerder geïdentificeerd waren als biseksueel, vertoonden geen actueel bewijs van verhoogde seksuele aantrekkingskracht voor vrouwen.

Gezien het kleine aantal van deze studie, moeten we voorzichtig zijn met het generaliseren van de resultaten; deze bevindingen zijn echter nog steeds informatief omdat ze enig nuttig wetenschappelijk inzicht bieden in het fenomeen van overgangsbiseksualiteit.

Deze resultaten suggereren dat mannelijke overgangsbiseksualiteit gebruikelijk is en dat het meer te maken lijkt te hebben met het bereiken van een homoseksuele identiteit dan met het feitelijk biseksueel zijn. Het feit dat dit zo vaak voorkomt, heeft waarschijnlijk geleid tot het populaire stereotype dat mannelijke biseksualiteit niets anders is dan “een tussenstop op weg naar gaytown.”

Belangrijk is dat deze bevindingen ook suggereren dat een geschiedenis van biseksuele identificatie tussen homoseksuele mannen niet noodzakelijkerwijs moet worden gezien als bewijs van seksuele identiteitsverwarring, aangezien de meeste mannen die deze tijdelijke identiteit aannemen, niet echt biseksuele gevoelens hadden. Overgangs-biseksualiteit bestaat dus wel inderdaad.

Bronnen

https://www.lehmiller.com/blog/2018/4/16/how-many-gay-men-pretend-to-be-bisexual-while-theyre-coming-out

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge