Onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van mannen met een autismespectrumstoornis

Getrouwde mensen hebben minder stress
Redenen waarom jongeren maagd willen blijven

Onderzoek gericht op de seksualiteitsbeleving van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) staat nog in de kinderschoenen.

men, women, apparel

5688709 (CC0), Pixabay

Een Nederlandse studie richt zich op de seksualiteitsbeleving van mannen met ASS en een ten minste gemiddelde intelligentie en vergelijkt deze met een controlegroep van neurotypische mannen, waarbij gebruik wordt gemaakt van zelfrapportagevragenlijsten.

De resultaten laten zien dat beide groepen over dezelfde seksuele normen en waarden beschikken met betrekking tot het beleven van seksuele lusten, seks voor het huwelijk en de seksuele socialisatie van kinderen en het toelaten van psychoseksuele stimulatie. Mannen met ASS zijn minder seksueel gemotiveerd en ervaren een lagere aantrekkingskracht tot het huwelijk en/of hun eigen partner dan neurotypische mannen.

Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt volgens DSM-5 (American Psychiatric Association)  gekenmerkt   door   aanhoudende  tekorten in de sociale interactie en de sociale communicatie, en door beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten.

Uit eerdere onderzoeken naar beleving van seksualiteit bij volwassen met ASS blijkt het merendeel van de mensen met  ASS dezelfde seksuele verlangens en interesses als neurotypische mensen (d.w.z. mensen zonder autisme) te hebben.

Vele studies bestaan veelal uit kleine en zeer heterogene onderzoeksgroepen met verschillende intelligentieniveaus en kennen methodologische beperkingen: dit maakt voorzichtigheid in interpreteren en bescheidenheid in het generaliseren van de onderzoeksresultaten bij veel van de onderzoeken op het gebied van ASS en seksualiteit noodzakelijk.

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of seksualiteitsbeleving van volwassen mannen met ASS en een ten minste gemiddelde intelligentie vergelijkbaar is met die van neurotypische mannen. Dit onderzoek is de eerste Nederlandse studie die zich richt op de beleving van seksualiteit van mannen met ASS en wil daarmee een bijdrage leveren aan het vergroten van de kennis over dit onderwerp bij hulpverleners ten behoeve van de behandeling van volwassenen met ASS.

De resultaten vertellen ons dat mannen met ASS dezelfde attitudes, normen en waarden met betrekking tot het beleven van seksuele lusten, seks voor het huwelijk en de seksuele socialisatie van kinderen hebben als neurotypische mannen. Dit is overeenkomstig eerder onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van zowel volwassenen met ASS als jongeren met ASS  Tevens is er geen verschil wat betreft mate van psychoseksuele stimulatie, waarbij zowel mannen met ASS als neurotypische mannen in sterke tot gemiddelde mate in werkelijkheid of in fantasie seksuele stimuli opzoeken of toelaten.

De studie toont ook aan dat de ASS-groep verschilt van de controlegroep in de mate van seksuele motivatie. Mannen met ASS beleven, vergeleken met neurotypische mannen, minder plezier aan seksuele interactie en vertonen in seksuele situaties minder vaak en graag seksuele gedragingen en belevingen. De meer beperkte motivatie van mannen met ASS is onder meer te zien in afname van initiatief in seksueel contact met partner, afgenomen seksueel verlangen, minder exploratie van het lichaam (van de seksuele partner), verminderde lustgevoelens en negatievere interpretatie van lustgevoelens.

Een beperkte seksuele motivatie kan indicatief zijn voor seksuele problemen. Daarnaast rapporteren de deelnemers met ASS die een relatie hadden een lagere aantrekkingskracht tot huwelijk en partnerrelatie vergeleken met de controlegroep. Vanwege het kleine aantal  mannen  in  de  ASS-groep  met  een  relatie  (n=13) dient dit met voorzichtigheid te worden geconcludeerd en kan het niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar alle mannen met ASS.

Wel sluit dit aan bij de bevindingen van Lau en Peterson (2010) waaruit blijkt dat gehuwde mensen met ASS over het algemeen onveilig vermijdend gehecht zijn ten  opzichte van hun partners en dat zij een voorkeur hebben voor onafhankelijkheid boven intimiteit bij een overigens algemene tevredenheid met  het  huwelijk.

Auteurs

Salvatore Vitale1,2, Elsbeth Meij 4, Richard Vuijk3
¹ GGZ Rivierduinen
² Afdeling Psychiatrie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
³ Sarr Expertisecentrum Autisme, Rotterdam
4 Delta Psychiatrisch Centrum, MFC Spijkenisse

Bronnen en volledig rapportage onderzoek

http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge