Aantal singles neemt volgens Planbureau toe

Vrouwen met vroege seks hebben meer kans om hun partner te bedriegen
Vrouwen die een orgasme faken gaan vaker vreemd?
entrepreneur, startup, start-up

StartupStockPhotos (CC0), Pixabay

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft onder andere informatie over burgerlijke staat. En volgens dit bureau komen er de komende twintig jaar jaarlijks dertig- tot veertigduizend alleenstaanden bij in Nederland. Hoe kan dat?

De grote toename wordt veroorzaakt door vergrijzing, doordat mensen tegenwoordig pas op latere leeftijd gaan samenwonen en doordat samenwoonrelaties tegenwoordig eerder en vaker worden verbroken.

De nieuwste cijfers van het Federaal Planbureau België, die maart 2017 de demografische vooruitzichten 2016-2060 voorstellen, zijn ook duidelijk. Tegen 2060 is de helft van de Belgen single. Ter vergelijking: in 2016 ging het nog maar een op de drie huishoudens.
‘Die toename is toe te schrijven aan twee groepen’, zegt Dimitri Mortelmans, socioloog aan de Universiteit Antwerpen. ‘Zo speelt de vergrijzing een grote rol. Zowel alleenstaanden als weduwes of weduwnaars willen langer zelfstandig thuis wonen.’ Ook het planbureau herkent die trend. Veel toekomstige singles zijn vrouwen ouder dan tachtig.
De tweede groep is volgens Mortelmans de Sex-and-the-Citygeneratie. ‘De “happy singles” die graag in bruisende grootsteden wonen.’ Het Planbureau ziet nog een derde groep: alleenstaande mannen tussen dertig en vijftig jaar. Zij hebben meestal een echtscheiding achter de rug.

Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot de rest van België, de singles in Brussel nu al de helft van de huishoudens vormen. Veel actieve jongeren zien economische en culturele voordelen aan wonen in de grootstad. Maar er is ook de grote instroom van jonge migranten. De vergrijzingsfactor wordt er dan ook grotendeels tenietgedaan door de nieuwkomers.

Vandaag wonen circa 849.000 mensen alleen in Vlaanderen. Tegen 2030 zal dat aantal oplopen tot 955.000 singles, zo blijkt uit de bevolkingsprognose.

Die stijging is niet alleen te wijten aan de bevolkingsgroei, ook het aandeel in de Vlaamse bevolking neemt toe. Tussen 2000 en 2030 zal het aandeel alleenwonenden stijgen van 10 tot 14 procent. Relatiebreuken en de vergrijzing liggen voornamelijk aan de basis.

“Het is de hoogste tijd dat het beleid start met een doorgedreven ‘single-toets’ wanneer ze beslissingen neemt. Het is fout te denken dat een Vlaams gezin standaard bestaat uit papa, mama en twee kindjes. Alleenstaanden worden nog steeds overdreven financieel gediscrimineerd en dat moet stoppen”. Dat zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (sp.a).

 

Bronnen

http://www.aantrekkingskracht.com/singles-hype

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170306_02766296

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2612582/2016/02/10/Vlaanderen-flirt-met-kaap-van-miljoen-singles.dhtml

http://www.hln.be/hln/nl/35/Seks-Relaties/article/detail/3098335/2017/03/07/Helft-Belgen-single-tegen-2060.dhtml

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge