Een op tien twintigers wil geen kinderen in Vlaanderen

Hoe de seksuele vonk levendig houden?
Hoe een extravert daten als je zelf introvert bent.

Bron unsplash.com

VUB-onderzoekers Mark Elchardus en Petrus te Braak bevroegen 1.951 Belgen tussen 25 en 35 jaar voor hun onderzoek.

Meer dan een op de tien Belgen tussen 25 en 35 jaar wil liever geen kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel bij bijna 2.000 Belgen. Zowat 13 procent zegt dat ze geen kinderen willen: bij de mannen is het 16 procent, bij de vrouwen 11 procent. Dat is – in Europees opzicht – een hoog cijfer.

Zo geeft 20 procent van de laaggeschoolden aan geen kinderen te willen, tegenover 11 procent van de Belgen met een diploma hoger onderwijs. Ook een drukke carrière heeft een impact op de gezinsplanning: wie het werk als ‘zeer belangrijk’ bestempelde, gaf dubbel zo vaak aan geen kind te willen dan wie het werk minder belangrijk vindt (18 tegenover 9 procent).

Toch speelt ook de relatiestatus een rol: van alle alleenstaanden wil een kwart geen kinderen, vier keer zoveel als bij Belgen met een vaste relatie. Ook mensen met gezondheidsproblemen zijn minder geneigd om aan kinderen te beginnen.

Volgens professor Elchardus merkwaardig is dat die keuze in de helft van de gevallen te wijten is aan “omstandigheden”. De cijfers liggen hoger bij wie lager opgeleid is, met gezondheidsproblemen kampt of geen partner heeft’

‘Bij optimale omstandigheden zit je met ongeveer zes procent die écht kinderloos willen blijven.’

In Engeland en de Verenigde Staten groeit het aantal  jonge mannen en vrouwen dat zich laat steriliseren gestaag. Dit fenomeen, dat bekend staat als de “kindervrije beweging”, is het onderwerp van de nieuwe BBC Three-documentaire Young and Sterile: My Choice, waarin wordt onderzocht waarom sommige tieners en twintigers pleiten voor bewuste kinderloosheid, ondanks dat ze zelf nog geen kinderen hebben.

Tegenwoordig zal één op de vijf Britse vrouwen nooit kinderen krijgen, tegenover een op de tien in de jaren zeventig. In Nederland is dit aantal volgens recente cijfers van het CBS ook één op de vijf. En hoewel het aantal mannelijke sterilisaties de afgelopen tien jaar is gedaald, zijn er ook mannen die zich uitspreken over hun bewuste keuze om geen kinderen te krijgen. Zoals de 29-jarige Paul Pritchard, wiens vasectomie zelfs live werd gefilmd voor de documentaire. “Ik heb mezelf nooit als een vader gezien,” legt jij uit. “Kinderen zijn nooit een factor geweest in mijn toekomstplannen.”

Mensen die ervoor kiezen om zich te laten steriliseren, doen dit om verschillende redenen ,niet alleen uit angst voor een ongewenste zwangerschap of om onbedoeld vader te worden. Genen zijn een belangrijke factor. Katelin heeft psychische problemen en een serieuze hartafwijking, wat ze niet wil doorgeven. Hetzelfde geldt voor Paul: hij leidt al zijn hele leven aan depressie en heeft diabetes type 1. “Het zou wreed zijn van me om een kind hiermee op te zadelen, en dat het net zo moet lijden als ik,” zegt hij.

Bronnen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180731_03642708

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/meer-dan-1-op-10-belgen-tussen-25-en-35-wil-geen-kinderen~a843a273/

https://www.vice.com/be/article/ypkd5m/de-twintigers-die-zich-laten-steriliseren

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2015/12/30/_een_vrouw_zonderkinderenwordtbekekenalseenalien-1-2487701/

http://www.duetrelatiebemiddeling.be/in_de_media/andere/geschreven_pers/het_dertigersdilemma:_een_kind_of_niet%3F

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge