Single ouders vrijen evenveel als singles zonder kinderen

Pesten heeft invloed op latere seksuele ontwikkeling
Aspirine tegen liefdesverdriet

Het ouderschap is niet bepaald een stimulans voor je seksleven. Voor alleenstaand

solas-ser / Pixabay

e ouders lijkt het nog lastiger aan hun seksuele trekken te komen. Zij hebben het immers toch moeilijk werk en de zorg voor de kinderen te combineren? En zo blijft er maar bitter weinig tijd en energie over voor een liefdesleven.

Is dat wel zo? Een verrassende nieuwe studie brengt aan het licht dat alleenstaande ouders van jonge kinderen net zoveel daten en seks hebben als singles zonder kinderen.

Een team onder leiding van professor Peter B. Gray van de universiteit van Nevada plukte 2.121 singles uit een nationaal representatief staal van 5.481 Amerikanen.

Verwachtingen
Die singles stelde hij een reeks vragen over hun datinggeschiedenis en hun seksleven. De onderzoekers verwachtten dat, zoals eerder onderzoek aantoonde, single ouders meer aandacht zouden besteden aan de opvoeding van de kinderen dan aan het zoeken naar een nieuwe partner. Verwacht werd dan ook dat alleenstaande ouders zouden verklaren dat ze minder daten en minder seks hebben dan de kinderloze singles.

Weinig onderzoek heeft zich geconcentreerd op hoe de groeiende groep van alleenstaande ouders seksuele activiteiten ontplooit. De studie trok een representatieve steekproef van 2012 uit 5481 Amerikanen van 21 jaar en ouder, van wie 4,3% ouders waren met kinderen van een leeftijd van vijf jaar of jonger. Afhankelijksvariabelen waren seksuele gedachten, de frequentie van seksuele activiteit, het aantal seksuele partners in het afgelopen jaar, de afgelopen drie maanden, en of er actief een relatiepartner was.

Covariaties omvatten ouderlijke leeftijd, geslacht / geslacht, seksuele geaardheid, onderwijs en inkomen. Met behulp van het volledige aantal singles vonden ze geen belangrijke effecten van het aantal (0, 1, 2+) van kinderen van vijf jaar en jonger of aantal kinderen van 2 jaar en jonger op dating en seksuele gedragsvariabelen.

Kinderen onder vijf jaar
De onderzoekers vonden bijgevolg geen statistisch significant verband tussen hoeveel kinderen onder de vijf de singles hadden en het aantal sekspartners die ze in het voorbije jaar hadden, de frequentie waarmee ze dachten aan seks en effectief seks hadden, het aantal recente eerste dates en of ze al dan niet actief op zoek waren naar een nieuwe partner. Single ouders met kinderen ouder dan vijf jaar rapporteerden daarentegen wel minder dating- en seksactiviteit.

Soms zelfs meer
Het algemene patroon van onze bevindingen is dat ouders van jonge kinderen weinig verschil vertonen in dating en seksueel gedrag en in bepaalde gevallen zelfs meer activiteit rapporteren dan kinderloze singles, volgens de onderzoekers in The Journal of Sex Research.

Bronnen

http://www.goedgevoel.be/gg/nl/602/Sekscijfers/article/detail/2063441/2014/09/25/Single-ouders-daten-en-vrijen-evenveel-als-singles-zonder-kinderen.dhtml

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/single-ouders-daten-en-vrijen-evenveel-als-singles-zonder-kinderen~a36e9715/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25111019

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge