Test de kwaliteit van seks en romantiek in je relatie

Met deze vragenlijst meten we de kwaliteit van jullie relatie op het gebied van seks, romantiek en passie.  Kies telkens het antwoord A of B naargelang deze stelling het best bij jou past omtrent je relatie. Het zou kunnen dat je geen van beide antwoorden verkiest, dan moet je datgene kiezen wat het meest bij jouw mening aansluit.  Bij een lage score is het aan te bevelen om de thematiek aan te pakken en met de hulp van een seksuologisch hulpverlener uit te praten.  U moet alle vragen beantwoorden om een eindscore te kunnen berekenen.