Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversie/Introversie/Neuroticisme)

Eysenck is het bekendst geworden door zijn onderzoeken op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Hij verrichtte op dit terrein baanbrekend werk. Met behulp van statische analysemethoden zoals de factoranalyse meende hij alle persoonlijkheidsverschillen te kunnen ordenen naar hun positie op twee onafhankelijke hoofddimensies, introversie tegenover extraversie en neuroticisme. Naast deze twee hoofdtrekken onderscheidde Eysenck nog als derde hoofdtrek psychoticisme. Dit samengevoegd staat ook bekend als Eysencks PEN-(Psychoticisme, Extraversie, Neuroticisme) model van de persoonlijkheid.

Combinaties van de 4 uiterste posities op de schalen introversie-extraversie en neuroticisme blijken goed de corresponderen met de oude typologie van Galenus: Hoog N, Hoog E: cholerisch type. Hoog N, Laag E, melancholisch type. Laag N, hoog E: sanguinisch type. Laag N en laag E: flegmatisch type. Nog steeds blijken de eerste twee dimensies van waarde, met name door hun aangetoonde relatie met biologisch-genetische factoren. Zo blijken introverten doorgaans door een hoger, en extraverten door een lager niveau van opwinding gekenmerkt. Introverten zouden daardoor de neiging hebben intense stimuli te vermijden, en extraverten om intense stimuli juist op te zoeken. In beide gevallen blijft hun opwindingsniveau dus op het optimale peil.

De dimensie introversie-extraversie van Eysenck vertoont overeenkomst met de oude typologie van Ivan Pavlov die als belangrijkste persoonlijkheidsdimensie ‘sterkte van het zenuwstelsel’ beschreef, oftewel de mate waarin men in staat is stimuli van hoge intensiteit te tolereren.

De onderstaande Eysenck Personality Inventory (EPI) meet twee standvastige en onafhankelijke dimensies van de persoonlijkheid, namelijk Extraversie-Introversie en Neuroticisme-Stabiliteit, die geldig zijn voor de meeste variaties van het persoonlijkheidsterrein. Psychoticisme wordt niet gemeten met deze test. De vragenlijst bevat 57 “Ja-Neen” items.  Doorheen de test worden ook vragen gesteld die aangeven hoe eerlijk u de vragenlijst ingevuld heeft. Als je de Eysenck’s Personality Inventory (EPI) invult krijg je drie scores.

  • De ‘leugen score’ gaat tot 10. Deze geeft aan hoe sociaal wenselijk u geantwoord hebt m.a.w. ze geeft aan hoe zeer u hebt proberen te liegen bij het beantwoorden van de vragen. Als u een score van 5 of meer haalt, heeft u waarschijnlijk geprobeerd om uzelf beter voor te stellen dan u bent en maakt u uzelf iets wijs als u de resultaten voor uw eigen persoonlijkheid interpreteert.  U bent dan niet eerlijk geweest bij het antwoorden.
  • De ‘E score’ gaat tot 26 en meet hoe extrovert u bent.
  • De ‘N score’ gaat tot 26 en meet hoe neurotisch u bent.

Om de scores te interpreteren, worden uw E score en N score uitgezet op een grafiek van waaruit u uw persoonlijkheidskenmerken kan lezen. Hoe dichter uw score bij de buitenkant van de cirkel ligt hoe meer u deze persoonlijkheidstrek bezit. Houd er rekening mee dat deze  EPI test een vereenvoudigde versie is van de oorspronkelijke Eysenck test. Als u oordeelt dat het beeld dat de test van uw persoonlijkheid geeft helemaal niet overeenkomt met het beeld dat u van uzelf heeft, bewaar dan het beeld van uzelf en ga er van uit dat de test waarschijnlijk fout gemeten heeft.  Deze test doet geen uitspraak over eventuele psychiatrische syndromen of geeft geen advies inzake opzoeken van psychiaters, psychologen of andere hulp. Het is enkel bedoeld om u een eerste indruk te geven van uw persoonlijkheid.

EPI scales

Instructies

Hier zijn een aantal vragen over de manier waarop je je gedraagt, voelt en handelt. Elke vraag heeft  knoppen om te beantwoorden met JA of NEEN. Proberen om te beslissen of JA of NEEN  uw gebruikelijke manier van handelen of gevoel typeert.  Werk snel en besteedt niet te veel tijd aan een vraag, ga eerder op uw eerste indruk of reactie af. De hele vragenlijst invullen mag niet meer dan een paar minuten duren. Zorg ervoor dat u geen vragen weglaat. Er zijn geen goede of foute antwoorden, en dit is geen test om uw intelligentie of reactievermogen of andere dingen te meten buiten uw persoonlijkheid.

1.Bent u vaak lang boos en opgewonden als u iets meemaakt.
2.Heb je vaak begripvolle vrienden nodig die je kunnen opbeuren?
3.Bent u een zorgzaam persoon?
4.Vind u het moeilijk als u een neen als antwoord krijgt?
5.Denkt u vaak lang na over de dingen die u doet??
6.Als je zegt dat je iets zult doen, houd je dan altijd je belofte ook als het je slecht uitkomt?
7.Gaat uw stemming vaak op en neer?
8.Doet en zegt u in het algemeen vaak dingen snel zonder er bij na te denken?
9.Voelt u zich weleens ‘gewoon miserabel’ zonder dat daar reden voor is?
10.Zou het iets voor u zijn om drugs te gebruiken die een merkwaardige of gevaarlijke uitwerking kunnen hebben?
11.Voelt u zich vaak plots verlegen als u tegen een aantrekkelijke vreemde moet praten?
12.Raakt u snel geïrriteerd?
13.Doet u vaak dingen op het laatste moment?
14.Maakt u zich vaak ongerust over de dingen die u had moeten doen of zeggen?
15.Geeft u in het algemeen eerder de voorkeur aan lezen of televisie kijken dan aan mensen ontmoeten?
16.Zijn uw gevoelens snel gekwetst?
17.Gaat u vaak veel en laat uit, houdt u van plezier maken met anderen?
18.Hebt u vaak gedachten of ideeën waarvan u het erg zou vinden als anderen dat zouden te weten komen?
19.Hebt u soms energie teveel en dan weer geen energie om iets te doen?
20.Geeft u er de voorkeur aan om weinig maar speciale vrienden te hebben?
21.Dagdroomt u vaak?
22.Als mensen naar u schreeuwen, schreeuwt u dan vaak snel terug?
23.Voelt u zich vaak schuldig over de dingen die u gezegd heeft of gedaan heeft?
24.Houdt u ervan uw eigen wil op te volgen in plaats van naar de regels te leven?
25.Kunt u zich meestal op een levendig feest uitleven en er geheel van genieten?
26.Vindt u uzelf een zenuwachtig (nerveus, gespannen) iemand?
27.Zien andere mensen je als een vrij actief iemand?
28.Heb je soms als je iets belangrijks hebt gedaan het gevoel dat je het veel beter had kunnen doen?
29.Ben je meestal eerder stil als je met andere mensen bent?
30.Roddel je soms over anderen?
31.Ben je vaak slapeloos omdat de gedachten door je hoofd spelen?
32.Als je over iets wil weten ga je dit eerder in een boek opzoeken dan het aan iemand te vragen?
33.Heb je vaak hartkloppingen als je je over iets opjaagt?
34.Houd je van werk waar je veel aandacht aan moet besteden?
35.Heb je soms aanvallen van schudden of beven?
36.Gaat u altijd alles aangeven aan de douane, ook al weet u zeker dat ze het nooit zullen ontdekken.
37.Haat je het om in een groep te zijn die de spot drijven met anderen?
38.Ben je een irritant persoon?
39.Houd je van dingen waarbij je snel moet kiezen en handelen?
40.Maak je je vaak zorgen over afschuwelijke dingen die kunnen gebeuren?
41.Ben je eerder traag en niet gehaast als je je voortbeweegt.
42.Ben je ooit te laat geweest voor een afspraak of het afleveren van een werk.
43.Heb je vaak nachtmerries?
44.Houd je er van om met mensen te babbelen zelfs al gaat het om iemand die je niet kent.
45.Heb je last van zorgen en/of pijn?
46.Zou je ongelukkig zijn als je niet voortdurend mensen om je heen zou hebben?
47.Beschouw je jezelf als een nerveus persoon?
48.Bij al de mensen die je kent, zijn er daar personen bij waar je absoluut niet mee kan omgaan.
49.Ben je iemand die veel zelfvertrouwen heeft?
50.Ben je rap gekwetst als mensen je werk minder goed vinden?
51.Vind je het moeilijk op je echt te amuseren op een feestje?
52.Heb je gevoelens van minderwaardigheid?
53.Kunt u een feest op gang brengen?
54.Praat je soms over dingen waar je totaal niets van afweet.
55.Maak je je zorgen over je gezondheid?
56.Houd je er van om grappen uit te halen met anderen?
57.Lijdt je aan slapeloosheid?
58.Bent u erg gevoelig voor de mening van anderen?
59.Komt het nogal eens voor dat u schoon genoeg hebt van de dingen?
60.Vindt u uzelf een piekeraar (tobber)?
61.Heeft u altijd een “antwoord klaar” als mensen tegen u praten?
62.Zijn uw daden altijd in overeenstemming met uw woorden?

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge