Jouw voorkeursstrategie als het gaat om conflicthantering

Met deze toets (Thomas & Kilmann test) kun je een beeld krijgen voor de strategieën die je kiest als het gaat om conflicthantering. Meestal worden meerdere strategieën gehanteerd maar het kan zijn dat een bepaalde strategie een voorkeur bij jou heeft.

Bron : http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_13_conflictstijlen.html

Doordrukken/Wedijveren -"My way or the highway"

Links bovenin bevindt zich de haai: de meest assertieve persoon, degene die zich niet bekommert om samenwerking of het welbevinden van mensen in zijn omgeving, zolang als hij zijn doelen realiseert. Waarmee ook gelijk is aangegeven dat bij elk type zowel een positieve als een negatieve connotatie gemaakt kan worden.

Vermijden - "I'll think about it tomorrow"

Links onderin bevindt zich degene die noch de doelen realiseert, noch geïnteresseerd is in de relatie met de ander. De schildpad vermijdt het liefst conflicten, vindt ook dat hij of zij daar meestal niets mee te maken heeft. Voordeel van die afstand is overigens dat deze personen goed in staat zijn om een objectief oordeel over het conflict te geven, zij hebben immers weinig belang bij beide zijden.

Samenwerken - “Two heads are better than one”

Rechts bovenin bevindt zich de uil, degene die probeert zowel de relaties goed te houden, maar ook de doelen te realiseren. Hij heeft een balans gevonden tussen zijn eigen belangen en die van anderen en is door middel van exploreren ook steeds bezig om al die belangen te onderzoeken, in kaart te brengen en te behartigen.

Toegeven/Aanpassen - “It would be my pleasure”

Rechts onderin bevindt zich de teddybeer. Deze persoon bekommert zich vooral om de relatie met de ander en is zeer coöperatief. Hij wordt dan ook meestal aardig gevonden door zijn omgeving, kan zich goed inleven in anderen en is daarom ook een goede gesprekspartner. Maar zijn doelen realiseert hij niet.

Compromissen sluiten - “Let’s make a deal”

Middenin bevindt zich de kwal: een dier zonder ruggengraat. De kwal is een berekenende onderhandelaar: de tegenpartij kan enkele van zijn punten realiseren als daar maar tegenover staat dat hij zelf ook op een aantal punten zijn zin krijgt.
 

Bepaal jouw conflictstijlen.

Met deze toets krijg je een indruk over de mate waarin je kiest voor: het zich aanpassen, het vermijden of ontlopen van bepaalde situaties, compromissen zoeken of de gulden middenweg zoeken, samenwerken of problemen oplossen en wedijveren of forceren.

 

Bron : http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_13_conflictstijlen.html

Conflicten komen overal voor maar hoeven niet altijd negatief te zijn. Elke mogelijke stijl is in een bepaalde situatie positief terwijl deze in een andere situatie juist negatief kan uitpakken. Het hanteren van de juiste stijl in de juiste situatie leidt tot een grotere effectiviteit van je persoonlijke handelen.

Kijk hier voor test waarin je kan nagaan welke stijl van conflicthantering je meestal hanteert volgens de methode Thomas-Kilmann. Aansluitend kun je lezen welke stijl in welke situatie het beste toegepast kan worden.

Hieronder volgen 30 paren met uitspraken. Kies per vraag die uitspraak die je kenmerkend voor jezelf vindt door het rondje aan te klikken. Sla geen enkele vraag over omdat anders de berekening van jouw score niet klopt. Bekijk de resultaten in het pop-up venster en vergelijk met de types die bovenaan deze pagina beschreven worden en probeer het type te achterhalen waar je het dichtst bij aanleunt. Wil je de test opnieuw maken, verander dan je keuze en controleer opnieuw!


 

Klik hier voor je score

Deze test is oorspronkelijk ontwikkeld door © http://www.btsg.nl/ Aanpassingen © Gerard Gielen www.seksonderzoek.be  2016

Terug naar de pagina met testen.