België scoort hoog op vlak van anticonceptie. Alleen Frankrijk doet even goed.

Herpes met vaccinatie genezen ?
Noorse studenten moeten kleren aanhouden

Bron commons.wikimedia.org

België scoort hoog op vlak van anticonceptie. Alleen Frankrijk doet even goed. Dat blijkt uit een Europese ‘atlas’ terzake.

Niet in Nederland, niet in de Skandinavische landen, maar in België vind je het makkelijkst online-info over de pil, het condoom, het spiraal en andere anticonceptiva. En die middelen zijn bij ons ook het makkelijkst te krijgen. Dat blijkt uit de Europese Contraception Atlas, die zopas en voor het eerst gepubliceerd werd.

De ‘atlas’ is in feite een kaart van Europa, waarop kleurtjes laten zien hoe hoog elk land scoort. België haalt net als Frankrijk een score van liefst 90,1 punten op 100. Vooral Oost- en Zuid-Europese landen doen het veel slechter. Met name Griekenland bungelt met slechts 38 punten bijna helemaal onderaan, net voor het piepkleine Andorra.

Wat betekent dit nu?

De puntentelling werd gegeven op basis van criteria die vooral te maken hebben met beleid. Er zijn twee grote categorieën. Voor alles wat online-informatie betreft, krijgen België en Frankrijk een perfecte score van 100 op 100.

Toegang tot anticonceptie moet een belangrijke zorg van regeringen zijn om burgers in staat te stellen hun gezin en leven te plannen. Toch moet elk door de Anticonceptie-Atlas 2018 geanalyseerd land meer doen om de toegang te verbeteren. De bevindingen tonen aan dat het voor veel Europese landen het geen prioriteit is om ervoor te zorgen dat mensen keuzevrijheid hebben over hun reproductieve leven. In de tweede editie bestudeert de Atlas het overheidsbeleid inzake toegang tot anticonceptiemethoden, counseling voor gezinsplanning en het verstrekken van online informatie over anticonceptie in 46 Europese staten.

Slechts drie van de geanalyseerde landen bieden uitstekende algemene vergoedingsregelingen voor anticonceptie, die een grote verandering in de toegang tot moderne anticonceptie betekenen. Gezien de last van onbedoelde zwangerschap op landen en de relatief lage kosten van vergoedingsregelingen inzake anticonceptie is dit verrassend. Regelingen die terugbetaling bieden voor langwerkende en omkeerbare anticonceptie (LARC’s), zoals subdermale anticonceptie-implantaten en spiraaltjes, zijn bijzonder kosteneffectief. Deze methoden zijn ook minder vatbaar voor falen en hebben hogere tevredenheid dan andere anticonceptiemethoden.

Online-informatie tekort

Officiële overheidswebsites met informatie over anticonceptiva en waar ze te krijgen zijn een minuscule uitgave voor overheden, maar kunnen een groot verschil maken voor burgers die op zoek zijn naar accurate informatie. Hoewel er sinds de publicatie van de Atlas in 2017 een algemene verbetering is geweest in de kwaliteit van online informatie, waren er nog maar 11 van de onderzochte landen zeer goede of uitstekende door de overheid ondersteunde websites.

België, Frankrijk en het VK zijn de beste van de 46 onderzochte landen. Een belangrijke factor die deze staten onderscheidt, zijn algemene vergoedingsregelingen die een reeks voorbehoedsmiddelen omvatten, waaronder LARC’s. Ze hebben aanvullend beleid om de toegang tot anticonceptie voor jonge mensen en kwetsbare groepen, zoals vrouwen met een laag inkomen, te verbeteren. Uitstekende door de overheid ondersteunde websites zijn ook een kenmerk van deze toppresteerders. Maar zelfs België, Frankrijk en het VK hebben nog veel te doen om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen, die doelstellingen voor de toegang tot gezinsplanning bevatten

Wat betreft de toegankelijkheid en betaalbaarheid van anticonceptie scoort België dus hoog, met in totaal 84 punten op 100. ‘België doet het zo goed omdat hormonale anticonceptie hier terugbetaald wordt, en er ook een bijkomende terugbetaling is voor jongeren tot en met 20 jaar en voor kwetsbare groepen’, zegt Wim Van de Voorde van Sensoa. ‘In veel andere landen bestaat dat niet.’

‘Nog een pluspunt, is de beschikbaarheid van de noodpil, die je bij ons vrij in de apotheek kunt krijgen. Je betaalt dan iets meer als wanneer je ze afhaalt met een voorschrift, maar je kan ze dus wel krijgen zonder eerst naar de dokter te gaan.’

Voor de gewone pil en het spiraaltje, of alternatieven zoals gels of implantaten, moeten vrouwen in België wel eerst naar de dokter. ‘Dat is in principe een goeie zaak’, vindt Vandevoorde. ‘Al horen we van verenigingen die met kansarme vrouwen werken dat de drempel voor een hormonenspiraal toch nog te hoog is. Het betreft een eenmalige kost die sommige vrouwen niet kunnen betalen.’

Bronnen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180411_03457472

https://www.contraceptioninfo.eu/

© De copyrights van de hier weergegeven tekst(en)/foto's rusten bij de oorspronkelijke auteur(s). Geen overname tenzij met toestemming van de oorspronkelijke auteur(s). Vermelding op deze website is enkel om educatieve en/of wetenschappelijke redenen (onderwijsdoeleinden). Deze website is niet commercieel, bevat geen reclame en heeft geen inkomsten. Onderaan de informatie vindt u telkens zoveel mogelijk de originele bronnen voorzover ons bekend. Inden er auteursrechterlijke of privacyschendingen zijn, zijn die onvrijwillig door onbekendheid/onwetendheid en niet met opzet gebeurd. Mocht u het ongepast vinden dat uw eigen informatie/foto's/portretafbeeldingen op deze website worden vermeld of is er geen correcte bronvermelding naar uw informatie, contacteer dan gerardgielen@telenet.be met opgave van de betrokken schending van copyrights en de betrokken webpagina. De info zal dan zo snel mogelijk aangepast en/of verwijderd worden. We hopen op uw begrip bij een eventuele schending. Kennis is er om te delen, niet om te bezitten!

© This site is non commercial, only educational. All information is copyrighted from the original authors. If you find information or pictures on this site that are copyright to you, or that present you or relatives on the pictures and we have used them by accident without legal permission, please contact us immediately about the violation with link to the picture or webpage where you found it and the text or pictures will be removed asap. Contact gerardgielen@telenet.be in case. Thanks for your understanding for not respecting your privacy or copyrights by accident.Sharing knownledge is more important than possessing knowledge